Про районний бюджет на 2018 рік

ЛОКАЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

від  29.12.2017 №25/2

       смт. Локачі                                

                                                                                                  

Про районний бюджет на 2018 рік

 

  Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу України районна рада вирішила:

 

1. Визначити на 2018 рік:

 

-  доходи районного бюджету у сумі 192458100 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 189362100 гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету 3096000 гривень згідно з додатком    № 1 цього рішення;

 - видатки районного бюджету за головними розпорядниками коштів районного бюджету та бюджетними програмами у сумі  192368100 гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 189212100 гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету  3156000  гривень згідно з додатком № 3 цього рішення;

- повернення кредитів до районного бюджету у сумі 80000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету 80000 гривень згідно з додатком № 4 цього рішення;

- надання кредитів з районного бюджету у сумі 170000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету 90000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету 80000 гривень згідно з додатком № 4 цього рішення;

- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 60000 гривень, у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 60000 гривень згідно із додатком № 2 цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 60000 гривень, у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 60000 гривень згідно із додатком № 2 цього рішення.

2. Установити, що у 2018 році відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України у бюджетному процесі на рівні районного бюджету застосовується програмно-цільовий метод бюджетування.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету на 2018 рік у сумі 150000 гривень.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно із додатком №5 цього рішення. Відповідно до статті 102 Бюджетного кодексу України установити, що надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу пільговим категоріям громадян у 2018 році здійснюється у готівковій формі відповідно до грошових норм, затверджених обласною та районною державними адміністраціями.

 5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно із додатком № 6 цього рішення.

6.  Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 234000 гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці;

- нарахування на оплату праці;

- медикаменти та перев’язувальні матеріали;

- продукти харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

8. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі  664000  гривень згідно із додатком № 7 цього рішення.

Установити, що у 2018 році використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що  затверджуються районною радою або районною державною адміністрацією. 

9. Затвердити на 2018 рік формулу розрахунку міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селища, згідно із додатком № 8 цього рішення.

10. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

11. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, міжбюджетні трансферти з інших бюджетів.

12. Установити, що джерела формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік є:

у частині доходів надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування кошти, отримані із загального фонду районного бюджету;

у частині кредитування повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників.

13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

14. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити управлінню фінансів райдержадміністрації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду районного бюджету.

 15. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації:

- проводити розподіл субвенцій з місцевих бюджетів з урахуванням змін показників міжбюджетних відносин інших місцевих бюджетів з районним бюджетом та вимог інших нормативно-правових актів за обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів районного бюджету;
- проводити розподіл та перерозподіл додаткових дотацій і субвенцій з державного бюджету та за обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів районного бюджету перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду, програм, що фінансуються з районного бюджету, і об’єктів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету.

          16. Установити, що у разі зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації, повноваження головних розпорядників коштів районного бюджету, визначених цим рішенням, передаються структурним підрозділам райдержадміністрації які є їх правонаступниками.

           Управлінню фінансів райдержадміністрації, управлінню Державної казначейської служби України у Локачинському районі Волинської області, структурним підрозділам райдержадміністрації після зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити зміни назв головних розпорядників коштів районного бюджету  у документах, що використовуються у бюджетному процесі.

    Установити, що передача бюджетних призначень від головних розпорядників коштів районного бюджету новоствореним структурним підрозділам райдержадміністрації у 2018 році здійснюється відповідно до вимог частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

17. Управлінню фінансів райдержадміністрації при формуванні розпису районного бюджету на 2018 рік привести бюджетні призначення головних розпорядників коштів районного бюджету до діючої у 2018 році Типової  програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

   18. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

Голова районної ради                                               Б.В.Ковальчук                                                                                                          

Попович 21187

 
ДолученняРозмір
dodatok12018.xls34 КБ
dodatokno2_finansuvannya.xls31 КБ
dodatok_no3.xls57.5 КБ
dodatok_no4.xls12.77 КБ
dodatokno_5_transferti_12.xls42.5 КБ
dodatok_no_6_byudzhet_rozvitku.xls37 КБ
no7_.xls63.5 КБ
dodatok_no8_dityachi_sadki_form_2018.xls44.5 КБ
poyasnyuyucha_lokachi_20182.doc266 КБ

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»