Про районний бюджет на 2020 рік

ЛОКАЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

    РІШЕННЯ

                

від  17.12.2019 р. № 37/17                                                          

           смт. Локачі                          

 

 

Про районний бюджет

на 2020 рік
 

Керуючись Бюджетним кодексом України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

 

ВИРІШИЛА:

               1. Визначити на 2020 рік:

доходи районного бюджету у сумі 52 492 380 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 50 694 850 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 1 797 530 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 52 432 380 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 50 281 750 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 2 150 630 гривень;

повернення кредитів до районного бюджету у сумі 96 500 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 96 500 гривень;

надання кредитів з районного бюджету у сумі 156 500 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету – 60 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 96 500 гривень;

профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 353 100 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 353 100 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі    150 000 гривень, що становить 0,3 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 349 200 гривень, що становить 0,7 відсотки видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації:

- розподіляти та перерозподіляти обсяги субвенцій з державного та місцевих бюджетів з урахуванням фактично нарахованих обсягів витрат, змін показників міжбюджетних відносин державного та інших місцевих бюджетів з районним бюджетом;

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення капітальних видатків згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 737 000 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій визначених статтею 69 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є джерела, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є доходи та трансферти,  визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, та залишки коштів спеціального фонду;        

3) у частині кредитування є повернення коштів, наданих з районного бюджету  для кредитування індивідуальних сільських забудовників.

8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету:

згідно з пунктом 1 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 2 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на охорону та раціональне використання природних ресурсів;

згідно з пунктом 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 9 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на заходи, визначені надавачами відповідних субвенцій;

згідно з пунктом 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на надання кредитів з районного бюджету індивідуальним сільським забудовникам;

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

-  оплату праці;

-  нарахування на оплату праці ;

-  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

-  забезпечення продуктами харчування;

-  оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

-  соціальне забезпечення;

-  поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Дозволити управлінню фінансів райдержадміністрації у 2020 році здійснювати на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах в установах банків в межах поточного бюджетного періоду з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду районного бюджету у порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №6, та шляхом придбання державних цінних паперів у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України ві 23.05.2018  №544.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

13. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, регулювання комунальної власності та розвитку підприємництва перерозподіляти видатки загального та спеціального фонду, визначені  головним розпорядникам коштів районного бюджету цим рішенням, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету, в тому числі у частині перерозподілу:

1) видатків між бюджетними програмами, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду районного бюджету;

2) видатків у межах однієї бюджетної програми, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду районного бюджету, та за економічною класифікацією видатків, з урахуванням обмежень, визначених частиною 11 статті 23 Бюджетного кодексу України;

 3) коштів на реалізацію місцевих програм, що фінансуються з районного бюджету;

4) об'єктів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду районного бюджету.

14. Установити, що, у разі зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації, повноваження головних розпорядників коштів районного бюджету, визначених цим рішенням, передаються структурним підрозділам райдержадміністрації, які є їх правонаступниками.

Управлінню фінансів райдержадміністрації, управлінню Державної казначейської служби України в Локачинському районі Волинської області, структурним підрозділам райдержадміністрації після зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити зміни назв головних розпорядників коштів районного бюджету у документах, що використовуються у бюджетному процесі.

Установити, що передача бюджетних призначень від головних розпорядників коштів районного бюджету новоствореним структурним підрозділам райдержадміністрації у 2020 році здійснюється відповідно до вимог частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

15. Управлінню фінансів райдержадміністрації у разі внесення змін до чинних нормативно-правових документів Міністерства фінансів України щодо класифікації доходів, видатків і кредитування місцевих бюджетів забезпечити врахування відповідних змін при складанні і виконанні розпису районного бюджету на 2020 рік та врахувати зміни у класифікації доходів, видатків і кредитування місцевих бюджетів при поданні пропозицій щодо внесення змін до цього рішення.

16. Це рішення набуває чинності з 1 січня 2020 року.

17. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 18. Апарату районної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію районної ради з питань планування бюджету, фінансів, дотримання цінової та податкової політики та управління майном комунальної власності.

 

 

Голова ради                                                                      В.М.МАЗУРОК

 

Попович  211 87

 

 

ДолученняРозмір
dodatok1_2020.xls31.5 КБ
dodatok_2_2020_.xls29 КБ
dodatok_3.xls41.5 КБ
dodatok_4_krediti.xls28.5 КБ
dodatok_5_transferti_1.xls90.5 КБ
dodatok_6_byudzhet_rozvitku.xls33.5 КБ
7_20_.xls534.5 КБ
dodatok_8_dityachi_sadki_form_2019_.xls41 КБ
poyasnyuyucha2020.doc220 КБ

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»