ПРОТОКОЛ № 2

ЛОКАЧИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

ПРОТОКОЛ № 2

 

 спільне засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку району та постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики,

дотримання законності, правопорядку, прав людини та

соціального захисту населення

 

                                                                             від 23.12.2015 року

 

Головував: Томчук М.Н.-  голова комісії з

                    питань  економічного розвитку.                                                                    

                                                Присутні: Андрійчук В.А., Вільчевська О.П.,

                                        Мехедок О.Ф.,  Петрів Л.Я.,

                                        Сорочук В.В., Торчинюк Ф.В.,

                                     Крутій С.В., Пеньковський В.Л.,

                                     Українець М.Г., Штуль С.В.                

Запрошені: Попович В.Г. – начальник 

                    управління фінансів РДА,

                   Романюк І.Б. – редактор районної

                    газети «Селянське життя»,

                   Франчук О.Ф. – головний лікар ЦРЛ

Євтух Н.В. – головний спеціаліст відділу Держгеокадастру

                                                                  у Локачинському районі

 

В роботі комісії бере участь голова районної ради Ковальчук Б.В. 

 

                                      ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

 

1. Про районний бюджет на 2016 рік.

        Інформує: Попович В.Г.- начальник управління фінансів РДА.

2. Про районну цільову соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки.

         Інформує: Франчук О.Ф. – головний лікар ЦРЛ.

3. Про Програму економічної підтримки Локачинської районної газети

«Селянське життя» на 2016-2017 роки.

                   Інформує: Романюк І.Б. – редактор районної газети «Селянське життя».

         4. Про програму безоплатної правової допомоги населенню Локачинського району на 2015-2017 роки.

                   Інформує: Ковальчук Б.В. – голова районної ради.

         5. Про технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки площею 3,0006  га на території Привітненської сільської ради.

                   Інформує: Євтух Н.В - головний спеціаліст сектору землеустрою та ринку земель відділу Держгеокадастру  у Локачинському районі.

 

         6. Про технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки площею 5,8714  га на території Старозагорівської сільської ради.

                   Інформує: Євтух Н.В - головний спеціаліст сектору землеустрою та ринку земель відділу Держгеокадастру  у Локачинському районі.

         7. Про технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки площею 6,4305  га на території Старозагорівської сільської ради.

                   Інформує: Євтух Н.В - головний спеціаліст сектору землеустрою та ринку земель відділу Держгеокадастру  у Локачинському районі.

         8. Про технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки площею 7,8912  га на території Старозагорівської сільської ради.

                   Інформує: Євтух Н.В - головний спеціаліст сектору землеустрою та ринку земель відділу Держгеокадастру  у Локачинському районі.

         9. Про звернення депутатської фракції Аграрної партії України у Локачинській районній раді щодо недоцільності внесення змін до податкового законодавства в частині оподаткування сільськогосподарських товаровиробників.

                   Інформує: Ковальчук Б.В. – голова районної ради.

10. Про продовження терміну дії комплексної програми «Сприяння соціальної реабілітації дітей та молоді  з обмеженими фізичними можливостями» до 2018 року включно.

         Інформує: Ковальчук Б.В. – голова районної ради.

11. Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації.

         Інформує: Ковальчук Б.В. – голова районної ради.

12. Про план роботи районної ради на 1 півріччя 2016 року.

                   Інформує: Ковальчук Б.В. – голова районної ради. 

13. Різне.

 

1.СЛУХАЛИ: Попович В.Г.- начальник управління фінансів РДА, про проект

                       районного бюджету на 2016 рік, яка сказала, що розрахунок доходів районного бюджету на 2016 рік необхідно здійснити відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України із врахуванням проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 314-р. Основою для формування прогнозних показників районного бюджету на 2016 рік стануть пропозиції адміністраторів платежів та його очікуване виконання за 2015 рік.

Доходна частина районного бюджету на 2016 рік передбачається в загальній сумі 107367,4 тис. грн, у тому числі 105347,1 тис. грн – загальний фонд, 2020,3 тис. грн. – спеціальний фонд.

100 відсотків у структурі доходів загального фонду районного бюджету на 2016 рік припадає на податок на доходи фізичних осіб, обсяг якого прогнозується у сумі 9000,0 тис. гривень. При прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб враховано продовження оподаткування доходів фізичних осіб за основною ставкою 15 відсотків.

Основним джерелом формування спеціального фонду районного бюджету є власні надходження бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету. Їх обсяг на 2016 рік визначено в сумі 2020,3 тис. грн на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів районного бюджету.

         Враховуючи нові норми бюджетного законодавства, вимоги Уряду щодо посилення відповідальності місцевих органів влади за формуванням і  використанням фінансових ресурсів, проект районного бюджету пропонується скласти з урахуванням необхідності проведення розпорядниками коштів реальних заходів у частині оптимізації бюджетних витрат, скорочення непродуктивних видатків для концентрації ресурсів на виконанні основних функціональних повноважень.

Усього видатки загального фонду районного бюджету на 2016 рік передбачаються в сумі 105239,1 тис. грн., спеціального – 2090,3 тис. гривень.

За рахунок власних доходів загального фонду районного бюджету у цілому у 2016 році буде здійснено 9000,0 тис.грн. видатків загального фонду.

Фонд оплати праці працівників установ і закладів бюджетних галузей обрахований у загальній сумі 361664,9 тис. грн. і враховує виплати за посадовими окладами, доплати і надбавки обов’язкового характеру.

ВИСТУПИЛИ: Петрів Л.Я., Вільчевська О.П., Томчук М.Н.

Постійна комісія ВИРІШИЛА: прийняти рішення.

Рішення №2/1«Про проект районного бюджету на 2016 рік» додається.

                                                                                                                              

2.СЛУХАЛИ: Франчука О.Ф. - головного лікаря  ЦРЛ, про районну цільову

                        соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки. 

Постійна комісія ВИРІШИЛА: прийняти рішення.

Рішення №2/2 «Про  Локачинську районну цільову соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки» додається.

 

3.СЛУХАЛИ: Романюк І.Б.- редактора районної газети «Селянське життя»,

                       про Програму економічної підтримки Локачинської районної газети «Селянське життя» на 2016-2017 роки.

Постійна комісія ВИРІШИЛА: прийняти рішення.

 

Рішення №2/3 «Про Програму економічної підтримки Локачинської районної газети «Селянське життя» на 2016-2017 роки» додається.

                                                                                   

4.СЛУХАЛИ: Ковальчука Б.В.- голову районної ради, про програму

                       безоплатної правової допомоги населенню Локачинського району на 2015-2017 роки.

Постійна комісія ВИРІШИЛА: прийняти рішення.

Рішення №2/4 « Про програму безоплатної правової допомоги населенню

Локачинського району на 2016-2017 роки» додається.

              

5.СЛУХАЛИ:  Євтух Н.В.- головного спеціаліста сектору землеустрою

                       та ринку земель відділу Держгеокадастру  у Локачинському районі про технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки площею 3,0006  га на території Привітненської сільської ради.  

Постійна комісія ВИРІШИЛА: прийняти рішення.

Рішення №2/5 «Про технічну документацію по нормативній грошовій оцінці

земельної ділянки площею 3,0006  га на території Привітненської сільської ради » додається.               

 

6.СЛУХАЛИ: Євтух Н.В.- головного спеціаліста сектору землеустрою

                       та ринку земель відділу Держгеокадастру  у Локачинському районі, про технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки площею 3,0006  га на території Привітненської сільської ради.

Постійна комісія ВИРІШИЛА: прийняти рішення.

Рішення №2/6 «Про технічну документацію по нормативній грошовій оцінці

земельної ділянки площею 5,8714  га на території Старозагорівської сільської ради» додається.

 

7.СЛУХАЛИ: Євтух Н.В.- головного спеціаліста сектору землеустрою

                       та ринку земель відділу Держгеокадастру  у Локачинському районі, про технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки площею 6,4305  га на території Старозагорівської сільської ради.              

Постійна комісія ВИРІШИЛА: прийняти рішення.

Рішення №2/7 «Про  технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки площею 6,4305  га на території Старозагорівської сільської ради» додається.

 

8.СЛУХАЛИ: Євтух Н.В.- головного спеціаліста сектору землеустрою

                       та ринку земель відділу Держгеокадастру  у Локачинському районі, про технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки площею 7,8912  га на території Старозагорівської сільської ради.

Постійна комісія ВИРІШИЛА: прийняти рішення.

 

Рішення №2/8 «Про  технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки площею 7,8912  га на території Старозагорівської сільської ради » додається.

 

9.СЛУХАЛИ: Ковальчука Б.В.- голову   районної    ради,    про      звернення

                         депутатської фракції Аграрної партії України у Локачинській районній раді до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо недоцільності внесення змін до податкового законодавства в частині оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. Проінформував про те, що аналогічні звернення прийняли Луцька і Маневицька районні ради і звернулися з проханням підтримати їх. Запропонував внести звернення на розгляд сесії районної ради.

Постійна комісія ВИРІШИЛА: прийняти рішення.

Рішення №2/9 «Про звернення депутатської фракції Аграрної  партії України у Локачинській районній раді  щодо недоцільності внесення змін до податкового законодавства в частині оподаткування  сільськогосподарських товаровиробників» додається.

 

10.СЛУХАЛИ: Ковальчука Б.В.- голову районної ради, про продовження

                          терміну дії комплексної програми «Сприяння соціальної реабілітації дітей та молоді  з обмеженими фізичними можливостями» до 2018 року включно, який  запропонував внести це питання на розгляд сесії районної ради.

Постійна комісія ВИРІШИЛА: прийняти рішення.

Рішення №2/10 «Про продовження терміну дії комплексної програми «Сприяння соціальної реабілітації дітей та молоді з обмеженими фізичними

можливостями» до 2018 року» додається.

 

11.СЛУХАЛИ: Ковальчука Б.В. – голову районної ради, про делегування

                       повноважень районної ради районній державній адміністрації.    

Постійна комісія ВИРІШИЛА: прийняти рішення.

Рішення №2/11 «Про делегування повноважень районної ради районній

державній адміністрації» додається.

 

12.СЛУХАЛИ: Ковальчука Б.В. – голову районної ради, про план роботи

                          районної ради на 1 півріччя 2016 року.

ВИСТУПИЛИ: Томчук М.Н., який запропонував включити в план  роботи постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку району питання щодо стану фізкультурно-оздоровчої  та спортивно-масової роботи в районі. Депутати підтримали дану пропозицію.

           Постійна комісія ВИРІШИЛА: прийняти рішення.

Рішення №2/12 «Про план роботи районної ради на І півріччя 2016 року» додається.

13.Різне.

СЛУХАЛИ: Андрійчук В.А., яка висловила стурбованість недостатнім                         фінансуванням галузі освіти в районі і потребою в шкільних автобусах, так як два автобуси з району були передані в зону АТО.

ВИСТУПИЛИ: Ковальчук Б.В., який  сказав  що депутати  мають  право

       звернутися до ради за підтримкою  депутатського запиту до органів виконавчої влади з питань, які віднесені до відання ради і запропонував Андрійчук В.А. підготовити депутатський запит.

 

 

 

Голова комісії з питань соціально-

економічного розвитку району                                            М.Н.Томчук

 

Голова комісії з питань  депутатської

діяльності та етики, дотримання

законності, правопорядку, прав людини

та соціального захисту населення                                        М.Г.Українець                                                                                                                

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»