ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом до Збройних Сил України та інших

 

             ЗАТВЕРДЖЕНО

         рішенням районної ради

         від 06.12.2018 р. № 32/6

 

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом до Збройних Сил України та інших військових формувань, надання шефської допомоги військовим частинам, підрозділам територіальної оборони

 на 2019-2021 роки

 

ПАСПОРТ

цільової Програми мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом до Збройних Сил України та інших військових формувань, надання шефської допомоги військовим частинам, підрозділам територіальної оборони на 2019-2021 роки

 

1. 

Ініціатор розроблення програми 

  Локачинська райдержадміністрація

2. 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми 

  

3. 

Розробник програми 

Локачинська РДА

4. 

Співрозробник програми 

Локачинський РВК

5. 

Відповідальний виконавець програми 

Локачинська районна державна адміністрація

6. 

Учасники програми 

Локачинська РДА

Волинський ОВК

Локачинський РВК

7. 

Термін реалізації програми 

  2019-2021 роки

8. 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми
 

Районний бюджет та інші не заборонені законодавством джерела

 

9. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, 

    1593,75 тис. грн.

 

у тому числі: 

  

9.1. 

коштів місцевого бюджету

    1593,75 тис. грн.

 

коштів інших джерел  

 

 

 

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Законом України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” від 13.05.1999р. № 644-ХІV (зі змінами) встановлені правові основи мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні, визначені засади організації цієї роботи, обов’язки та відповідальність органів державної влади, інших державних органів, підприємств і організацій, органів місцевого самоврядування, повноваження та функції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Законом України „Про військовий обов’язок і військову службу” від 04.04.2006 р. № 766-ХІV (зі змінами) (стаття 43) та Постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 р. № 352 „Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян на строкову військову службу” визначені основні завдання військових комісаріатів стосовно забезпечення захисту Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності, проходження  військової служби, а також правове регулювання питань військового обов’язку і військової служби, повноваження органів військового управління, порядку приписки громадян до призовних дільниць, ведення військового обліку, підготовки і призову громадян на військову службу та взаємодії військових комісаріатів з органами місцевого самоврядування, фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов’язаних з організаціею військової служби і виконанням військового обов’язку.

Для виконання цих важливих державних завдань на військовий комісаріат відповідно до Положення про військові комісаріати, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001р.   № 1235, покладено ряд основних завдань та функцій, виконання яких можливе тільки при надійному функціонуванні системи військового обліку, бронювання військовозобов’язаних на воєнний час, забезпеченні належних умов праці призовної комісії, медичного персоналу та достатнього фінансування існуючих потреб.

Незважаючи на ряд проблем фінансового та матеріально-технічного забезпечення, інші проблеми Локачинським районним військовим комісаріатом, спільно з місцевими органами державної влади, місцевого самоврядування здійснюються необхідні заходи, направлені на виконання вимог Законів України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” , „Про військовий обов’язок та військову службу”, “Про оборону України”.           

Вирішити питання підготовки молоді до військової служби, організації ведення військового обліку та бронювання в органах місцевого самоврядування, в організаціях та установах району, проведення оповіщення військовозобов’язаних та призовників, медичного огляду громадян, призову їх на строкову військову службу та військову службу за контрактом та на навчальні збори, відправки призовників, військовозобов’язаних до обласного збірного пункту ,та навчальних центрів, укомплектування призовної дільниці медикаментами, медичним майном та інструментарієм, матеріально-технічне забезпечення військових частин та підрозділів територіальної оборони у сучасних економічних умовах повинна забезпечити Програма.

 

2. Визначення мети Програми

Цільова Програма мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, організації військового обліку і бронювання військовозобов’язаних призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, надання шефської допомоги військовим частинам та підрозділам територіальної оборони на 2019-2021 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України „Про військовий обов’язок і військову службу”, ”Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію”, ”Про оборону України”, Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року №352 ”Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом”.

 

 Мета Програми:

 -  підтримання мобілізаційної готовності військового комісаріату та району  на належному рівні, необхідному для виконання завдань за призначенням;

- підвищення значення роботи місцевих органів державної влади в проведенні заходів військово-облікової роботи на території Локачинського району, залучення до комплектування військ мобілізаційних ресурсів району в повному обсязі, що надасть змогу якісного комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань молодим поповненням під час призову громадян на строкову військову службу та військовозобов’язаних  для проходження служби за контрактом в Збройних Силах України;

- здійснення заходів матеріально-технічного забезпечення потреб військових частин, підрозділів територіальної оборони, спільної роботи районної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, районного військового комісаріату, правоохоронних органів, органів освіти, культури, засобів масової інформації та охорони здоров’я  щодо забезпечення роботи призовної комісії та заходів мобілізаційної підготовки місцевого значення.

Програма покликана вирішити проблему забезпечення транспортом для доставки призовників та військовозобов’язаних на пункти збору, проведення оповіщення та розшуку призовників в військовозобов’язаних, контроль за станом військового обліку в сільських (селищної) радах і організаціях.

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Фінансування заходів Програми проводиться за рахунок коштів районного бюджету або з інших джерел не заборонених законодавством в межах фінансових можливостей.

Всього на реалізацію Програми на 2019-2021 роки необхідно передбачити 1593,75 тис.грн.

Програма діє на період 2019-2021 роки.

Показники Програми за необхідності  можуть коригуватися у випадках:

- зміни кількості населених пунктів, які обслуговуються військовим комісаріатом;

- при  змінах в законодавстві, економічних, політичних та соціальних умовах, тощо.

 

4. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

 Основними завданнями Програми є:

  • сприяти належній роботі районної призовної комісії;
  • врахування державних, громадських та приватних інтересів під час призову громадян України на військову строкову службу;
  • проведення заходів бойової та мобілізаційної готовності місцевого значення;
  • проведення заходів по вшануванню загиблих (померлих) учасників бойових дій ( АТО,OOC) та організації поховань загиблих(померлих) мобілізованих, призваних на строкову військову службу та військову службу за контрактом військовослужбовців, учасників бойових дій;
  • військово-патріотичне виховання молоді, популяризація військової служби, організація військового обліку і бронювання військовозобов’язаних;
  • надання шефської допомоги військовим частинам та матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони.

Очікуваними результатами Програми є якісна мобілізаційна підготовка населення і транспортних ресурсів, підготовка молоді до військової служби та призов громадян на строкову військову службу, комплектування військ військовослужбовцями за контрактом, підняття престижу професії військовослужбовця та забезпечення можливостей повноцінного виконання функцій держави з оборони країни,  активне усвідомлення молодим поколінням, що захист України – конституційний обов’язок кожного її громадянина, належний стан військового обліку і бронювання в сільських (селищної) радах і організаціях.

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми

Основними напрямами реалізації Програми є:

 -  Програма визначає напрямки діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, які приймають участь у її реалізації їз встановленням термінів виконання заходів.

 

 6. Очікувані результати виконання програми

Реалізація цільової програми фінансування мобілізаційних заходів в Локачинському районі сприятиме:

- забезпеченню виконання мобілізаційних заходів, забезпеченню функціонування системи військового обліку;

- підтриманню системи управління району у готовності до роботи в умовах переведення держави та військ на режим воєнного стану;

– забезпеченню своєчасного оповіщення і прибуття громадян до військового комісаріату, які призиваються на строкову військову службу, військову службу за контрактом та навчальні збори;

– виділенню (тимчасово) будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, наданню послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів;

– підготовці органів державної влади та місцевого самоврядування до мобілізації та роботи в умовах особливого періоду;

– виконанню мобілізаційних завдань підприємствами, установами, організаціями району у повному обсязі та у встановлені терміни;

– забезпеченню створення матеріально-технічного резерву; 

– проведенню невідкладних відновних робіт.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію виконання Програми здійснює районна державна адміністрація.

Основними формами контролю за реалізацією заходів, передбачених Програмою є:

  • рішення районної ради про встановлення контролю за ходом реалізації Програми;
  • підготовка головним спеціалістом мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації інформації про стан виконання Програми;
  • залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми, виявлення проблем та недоліків;
  • звіт голові Локачинської районної державної адміністрації  про стан виконання заходів Програми.

 

Додаток 1

                   до цільової Програми

 

Ресурсне забезпечення цільової Програми мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, надання шефської допомоги військовим частинам, підрозділам територіальної оборони на 2019-2021 роки

 

 

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 

Етапи виконання програми 

Усього витрат на виконання програми 

2019 рік 

2020 рік 

2021рік 

 

 

 

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:

531,25

  531,25

  531,25

 

 

 

1593,75

районний бюджет 

531,25

531,25

531,25

 

 

1593,75

 

           

 

 

Додаток 2

до цільової Програми

 

                                               Орієнтовне ресурсне забезпечення

цільової Програми мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, шефської допомоги військовим частинам та підрозділам територіальної оборони  на 2019-2021 роки

 

                                                                                                         тис.  гривень

 

№ з/п

Найменування видатків

2019

2020

2021

 

 

Всього

1.

Придбання паливно-мастильних матеріалів для оповіщення, розшуку військовозобов’язаних і призовників,доставки їх на пункти збору,перевірки стану військового обліку в сільських радах та організаціях,  канцтоварів, запасних частин для оргтехніки та знаків поштової оплати

 52.5

52.5

52.5

 

 

157.5

2.

Надання шефської допомоги військовим частинам та підрозділам територіальної оборони

  50

 50

50

 

 

150

3.

Проведення заходів по вшануванню учасників бойових дій, загиблих(померлих) учасників бойових дій(АТО,ООС) та організації поховань загиблих(померлих) мобілізованих, призваних на строкову військову службу та військову службу за контрактом

  37.5

  37.5

 37.5

 

 

 112.5

4.

Придбання паливо-мастильних матеріалів та харчування для потреб підрозділів територіальної оборони, створення та утримання непорушного запасу речового майна на особливий період для підрозділів ТрО

 375,0

 375,0

 375,0

 

 

 1.125

5.

Удосконалення пункту управління ТрО, пунктів управління мобілізаційними заходами(оповіщення, прийом,поставка мобресурсів у в/ч)

 12.5

12.5

 12.5

 

 

 37.5

6.

Виготовлення і придбання поліграфічної продукції по пропаганді військової служби,пам’ятних знаків, сувенірної продукції, квітів,вінків

 3.75

3.75

3.75

 

 

11.25

7.

Створення не знижувального запасу пально-мастильних матеріалів для забезпечення доставки транспортних засобів і техніки до визначених пунктів передачі ( відповідно до нарядів на поставку транспортних засобів під час мобілізації – автомобільний бензин А-92 – 650 літрів, дизельне паливо – 700 літрів)

40,985

40,985

40,985

 

 

122,955

Разом по кошторису

572,235

572,235

572,235

 

 

1716,705

 

 

 

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»