Ціни на роботи ( послуги), які виконуються на договірних засадах Трудовим архівом Локачинського району

 

Ціни на роботи ( послуги), які виконуються на договірних засадах Трудовим архівом Локачинського району
 
 
№ п/п
Найменування видів робіт (послуг)
Одиниця
виміру
Ціна (грн.,коп..)
       1
                                   2
       3
         4
1.                                     Роботи (послуги) із забезпечення збереженості
та науково-технічного опрацювання документів
і справ підприємств, установ і організацій
 
             Упорядкування документів і справ
            Складання історичних довідок на фонди
                    установ, організацій та підприємств: міського
                    та районного значення
 
1.1.1.1.        За період більше 10 років                                               -«-                  460.83
 
1.1.1.2.        за період від 5 до 10 років                                                 -«-                 276.50
 
1.1.1.3.        за період від 1 року до 5 років                                         -«-                   92.17
 
            Підготовка робочих інструкцій з впоряд-
                   кування документів і справ установ: міського
                   та районного значення                                                      -«-                  184.33
 
            Складання планів впорядкування документів
                   і справ установ: міського та районного значення           -«-                 92.17
 
            Систематизація справ до проведення експертизи
                  цінності документів і справ ( за умови безсистемного
                  забезпечення документів в установі):
 
1.1.4.1.     за фондами                                                                             10 од збер.        1.32
 
1.1.4.2.                  у середині фондів – за роками або структурними
частинами                                                                               -«-                    3.08
 
1.1.5.                     Формування справ із розпису документів та
переформування справ                                                          
 
    1.1.5.1.       з управлінською документацією                                            10 аркушів        1.15
 
    1.1.5.2.       з документів особового походження                                      1 од. зб.            1.84
 
    1.1.5.3.      на особовий склад                                                                      50 аркушів      4.61
 
1.1.6.                     Систематизація аркушів у справі                      
 
1.1.6.1.      машинописний (без правки) або розбірливий                         100 аркушів   7.68
                  рукописний текст
 
1.1.6.2.                  Машинописний або рукописний текст
з правками та вставками, що утруднюють
прочитання                                                                       -«-                          11.52
 
1.1.7                             Складання заголовків справ                                          
 
1.1.7.1.         управлінської документації                                          1 заголовок      3.07
 
1.1.7.2.        документів особового походження                               -«-                     3.69
 
1.1.8.                Складання внутрішніх описів документів
у справах:
 
   1.1.8.1.         З управлінською документацією                                   1 заголовок       1.23
 
1.1.8.2.                        з текстовою науково-технічною, творчою
документацією та особового походження                     -«-                       1.54
 
1.1.8.3.                        у комплексах особових справ, історій хвороб
та аналогічних матеріалів                                                 -«-                       2.30
 
1.1.9.                           Розброшування неправильно сформованих
справ, вилучення скріпок                                              1 справа              1.15
 
1.1.10.                        Підшивання справ: 
 
1.1.10.1.      з управлінською, творчою, науково-технічною               1 од. зб.                1.77
                    текстовою документацією
 
1.1.10.2.                     з нестандартними аркушами, графічною
документацією                                                                    -«-                         4.61
 
1.1.10.3.        документів особового походження                                    -«-                        3.07
 
1.1.11.                        Розміщення справ, що не підлягають підшиванню
у папки з клапанами                                                            -«-                         1.15
 
1.1.12.                        Нумерація аркушів у справах:
 
1.1.12.1.        обсягом до 150 аркушів                                                    100 аркушів          3.69
 
1.1.12.2.        обсягом до 50 аркушів                                                       50 аркушів           3.69
 
1.1.12.3.        не стандартних за форматом і якістю                               100 аркушів          8.38
                      аркушів, розшитих справ
 
1.1.13.                        Перенумерування аркушів у справах:
 
1.1.13.1.       обсягом до 150 аркушів                                                       -«-                        5.42
 
1.1.13.2.      обсягом до 50 аркушів                                                           50 аркушів         4.19
 
1.1.13.3.                     не стандартних за форматом і якістю
аркушів, розшитих справ                                                   100 аркушів          1.54
 
1.1.14.                        Перевіряння нумерації у справах :
 
1.1.14.1.       обсягом до 150 аркушів                                                        100 аркушів     1.54
 
1.1.14.2.       обсягом до 50 аркушів                                                           50 аркушів       1.54
 
1.1.14.3.                     не стандартних за форматом та якістю
аркушів, розшитих справ                                                    100 аркушів         3.69
 
1.1.15.                        Оформлення обкладинок справ або
титульних аркушів                                                              
 
1.1.15.1.                       при наявності друкарської обкладинки або
титулу установи                                                                   1 обкладинка       1.32
 
1.1.15.2.                       при відсутності друкарської обкладинки або
титулу установи                                                                    -«-                        1.85
 
1.1.15.3.        особових справ                                                                       10 обкладинок   0.66
 
1.1.16.                          Вклеювання титульних і засвідчу вальних
аркушів:                                                                                   10 аркушів       4.10
 
1.1.17.         Систематизація справ                                                              10 од.зб.             1.84
 
1.1.17.                          Систематизація справ у межах фондів
особового походження :                          
 
1.1.17.1.        за розділами опису                                                                     -«-                    2.30
 
1.1.17.2.       у середині розділів опису                                                           -«-                    2.30
 
1.1.19.         Картонування справ                                                                 -«-                    1.02
 
1.1.20.        Перекартонування справ                                                            -«-                    1.84
 
1.1.21.        Написання ярликів                                                                     10 ярликів     10.14
 
1.1.22.       Наклеювання ярликів на коробки                                           10 ярликів      6.14
 
1.1.23.          Формування в»язок справ, що підлягають
Зберіганню                                                                                   10 од.зб.         2.30
 
1.1.24.        Розміщення коробок або в»язок на стелажах                        10 коробок            6.14
 
1.1.25.           Складання описів справ: на друкарській машинці
( комп»ютері)                                                                                1 заголовок    1.32
 
1.1.26.        Складання списків скорочених слів до описів                      1 список,що 23.04
                                                                                                                            включає до
                                                                                                                            30 найменувань
1.1.27       Оформлення описів                                                                      1 опис           92.17
 
1.1.28.      Систематизація справ, що не підлягають                                   10 од.зб.       5.76
                зберіганню за групами
 
1.1.29.    Складання актів про виділення до знищення                         1 позиція      2.30
               документів та справ, які не підлягають зберіганню
 
1.1.30.         Формування в»язок справ що не підлягають
зберіганню                                                                                        10 од.зб.        1.32
 
1.1.31.    Приймання-здавання справ установ після                                10 од.зб.        3.29
               завершення робіт з впорядкування документів
              і справ
 
1.1.32.    Складання актів про завершення упорядкування                  -«-                   46.08
               документів і справ установ
 
1.1.33.    Складання актів про повернення документів                       1 акт                 92.17
               власнику
 
1.1.34.    Складання актів про непоправні пошкодження                    1 акт                 46.08
               Документів
 
1.1.35.              Перевіряння фізичного і санітарно-гігієнічного                     1 акт               30.72
стану справ, що підлягають прийманню на                              на 100 до. Збер.
державне зберігання з оформленням результатів
перевіряння
 
1.1.36.      знепилювання справ                                                                 100 од. зб.           9.22
 
1.1.37.    Дострокове приймання документів НАФ України
на державне зберігання:
 
1.1.33.1. за період від 1 до 5 років                                                                -«-                  ??????
 
1.1.33.2. за період від 5 до 10 років                                                               -«-                  ?????
 
1.1.33.3. за період від 10 до 15 років                                                             -«-                  ?????
 
1.1.                      Роботи та послуги з технічного оформлення робіт:
 
1.2.1.               Передрук документів, описів, номенклатур
справ на машинописних пристроях
 
1.2.1.1.   І група складності                                                                    100 сторінок        542.16
 
1.2.1.2.   ІІ група складності                                                                    -«-                        708.98
 
1.2.2.               Звірення документів після надрукування:                            
 
1.2.2.1.   І група складності                                                                     -«-                         207.82
 
1.2.2.2.   ІІ група складності                                                                    -«-                        307.22
 
2.                         Роботи (послуги) із забезпечення збереженості
Документів з паперовою основою
2.1. Роботи (послуги) з ремонту документів
 
 
2.1.1.   Приймання справ на ремонт                                            10 аркушів             0.92
 
2.1.2.   Ремонт документів ( дрібний)                                           -«-                          0.31
 
2.2.                     Палітурні та картонажні роботи
 
2.2.1.   Приймання документів і справ на оправлення              10 справ                  2.63
 
2.2.2.           Оправлення справ у суцільно кроєну картонну
обкладинку чи цупкий папір                                           -«-                            3.84
 
2.2.3.           Оправлення справ із збереженням попереднього
оформлення:
 
2.2.3.1. оправлення справ у попередні обкладинки,                 1 справа                  18.43
              що потребують часткового ремонту
 
2.2.3.2. те саме без ремонту обкладинки                                   -«-                            4.61
 
2.2.4.           Підшивка справ:
 
2.2.4.1. що містять до 25 арк.                                                       –«-                          1.54
 
2.2.4.2. що містять до 50 арк.                                                      –«-                            2.30
 
2.2.4.3. що містять до 100 арк.                                                    –«-                            3.69
 
2.2.4.4. що містять до 150 арк.                                                    –«-                            5.42
 
2.2.4.5.          що містять понад 150 арк. З нестандартними
сторінками                                                                       -«-                              7.09
 
3.                       Підготовка довідок соціально-правового характеру:
 
3.1.      Для фізичних осіб від 1 до 5 років                                    1 дов.                       25.00
 
3.2.      від 5 до 10 років                                                                   -«-                           50.00
 
3.3.     від 10 до 20 років                                                                  -«-                           75.00
 
 
 ПРИМІТКА:
 
1.        за основу розрахунків вартості трудових витрат взято розмір посадового окладу завідувача Трудовим архівом Локачинського району станом на 01.01.2012 року
2.        Витрати на роботи (послуги) у прейскуранті складаються з показників:
а) витрати на оплату праці;
б) відрахування в соціальні фонди (пенсійний, соцстраху на випадок втрати працездатності, соцстраху від нещасного випадку на виробництві, соцстраху на випадок безробіття).
 
3.        Накладні видатки, до яких відносяться вартість матеріалів (паперу, картону, ниток, дроту, тощо) електроенергія, транспортні, поштові витрати. Загальна ціна робіт та послуг визначається виконавцем з урахування фактичної вартості накладних видатків.
4.        Вартість робіт та послуг може здійснюватись від повноти комплексу технологічних процесів, підготовчих та допоміжних операцій визначеного договором із замовником.
5.        На окремі види робіт більш високої категорії складності в порівнянні з передбаченим Прейскурантом, а також на роботи, послуги, відсутні в ньому, ціни встановлюються за разовими калькуляціями, узгодженими з замовником, виходячи з собівартості робіт (послуг).
6.        За термінове, на прохання замовника, виконання робіт і послуг ( при скороченні робіт і термінів виконання замовлень у порівнянні з установленими граничними не менш ніж у два рази) на основну ціну (тариф) може бути встановлена надбавка в розмірі до 50 %.
7.        За порушення термінів виконання робіт і послуг, обумовлених у договорі (у тому числі термінових), ціни (тарифи) знижуються в розмірі 50%.
 
  
Калькуляція розрахунку вартості робіт по достроковому прийому документів НАФ України на державне зберігання (до а.1.1.37)
 
 
  1. Підготовка документів до прийому не державне зберігання, прийом справ, розміщення в архівосховищі.
№ п/п
Індекс за даними цінами
Одиниця виміру
Ціна за 100 од зб.
Примітка
1.
            2
                      3
         4
            5
.1
2.
3.
 
4.
5.
6.
7.
1.1.35
1.1.36
1.1.24
 
1.1.19
1.1.21
1.1.22
1.1.24
100 од.зберігання
100 од.зберігання
100 од.зберігання
 
10 коробок
10 ярликів
10 ярликів
10 коробок
30.72
9.22
61.40
 
10.20
61.40
43.90
61.40
 
 
 
10 од.зберігання в 1 коробці
За 10 ярликів
-«-
За 10 коробок
 
 
Всього за 100 од. зберігання                                                       278.24
 
ІІ. Видача (прийом) справ з архівосховища в процесі використання документів (із розрахунку одного разу використання кожної справи на протязі одного року).
1.
           2.
                     3.
         4
            5
1.
2.
1.1.24
1.1.24.
100 од.збегігання
100 од. зберігання
61.40
61.40
 
 
 
 
Всього за 1 рік                  (п.1 +п.2 х 1 рік) = 122.80
             За 5 років              (п.1 + п.2 х 5 років) = 614.00
             За 10 років            (п.1 + п.2 х 10 років)= 1228.00
             За 15 років            ( п.1 + п.2 х 15 років) = 1842.00
 
ІІІ. Вартість зберігання 100 од. зберігання в держархіві ( із розрахунку вартості зберігання 1 од. зб. На протязі року ( 2 грн. 42.39 коп), що встановлена при розрахунку нормптива бюджетного фінансування.
 
Всього: за 1 рік                 = 100 х 2-42.39 коп. = _________грн
              За 5 років             = 100 х 2-42.39 коп. х 5 =_________грн
              За 10 років           = 100 х 2-42.39 коп х 10 = ________грн
              За 15 років           = 100 х 2-42.39 коп х 15 = ________грн
 
ІУ. Загальна вартість послуги : за 100 од. зберігання (сума розділів І,ІІ,ІІІ).
 
              За період від 1 до 5 років =____________
                               Від 5 до 10 років =___________
                               Від 10 до 15 років =__________
 
 
  
                                                                                         Додаток 1
                                                                                         
                                                                                         До розрахунку вартості трудових
                                                                                         витрат та планової калькуляції
                                                                                         цін на  роботи (послуги),що вико-
                                                                                         нуються державним архівом області
 
 
 
 
                                               Перелік
                        Денних тарифних ставок і виконавців робіт (послуг),
                        Передбачених розрахунком
 
№№ з/п
Виконавці робіт (послуг)
Місячний посадовий оклад (грн.)
Денна тарифна ставка (грн..коп.)
1.
Завідувач архівом
 
67.57
  
 
 
 
 
                                                  ПОВІДОМЛЕННЯ
 
Про оприлюднення проекту регуляторного акта органу місцевого самоврядування.
                     Відповідно до вимог Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об»єднань оприлюднюється проект « Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Трудовим архівом Локачинського району» розроблений Трудовим архівом Локачинського району.
                      Проект спрямований на врегулювання питання ціноутворення і передбачає встановлення цін і тарифів на платні послуги, які надаються Трудовим архівом Локачинського району.
                       Підставою для розробки проекту є постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 року № 639 « Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись державними архівними установами» зі змінами.
                      Проект разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднюється в районній газеті « Селянське життя», у мережі Інтернет на сторінці ___________________________
                      З текстом проекту та аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитись також в Локачинській районній раді та Трудовому архіві Локачинського району.
                     Зауваження та пропозиції у письмовій формі від фізичних та юридичних осіб, їх об»єднань приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення на адресу розробника: Трудовий архів Локачинського району вул..Миру,37 смт. Локачі Волинської області; Локачинська районна рада.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  Проект
 
                  Локачинська районна рада Волинської області
 
                                        РІШЕННЯ
 
від __________№________
смт. Локачі
 
Про затвердження цін
На роботи (послуги),
Що виконуються Трудовим
Архівом Локачинського району
 
 
                             Відповідно до ч.2 ст. 43 Закону України « Про місцеве самоврядування а Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів», Наказу державного комітету архівів України від 19.01.2004 р. №9 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах»,районна рада
 
                                                       ВИРІШИЛА:
 
1.       Затвердити ціни на роботи (послуги), що виконуються Трудовим архівом Локачинського району згідно додатку.
 
2.       Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв»язку, торгівлі, побутового обслуговування населення та розвитку об»єктів спільної власності територіальних громад сіл селища району.
 
 
  
Голова районної ради                                                                  В.І.Демидюк
 
 
 
  
      Аналіз регуляторного впливу ( впливу регуляторного акта)
(відповідно до ст..8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабміну України від 11.03.2004 р.№ 308)
 
Назва регуляторного акта Рішення «Про затвердження цін на роботи (послуги), які виконуються Трудовим архівом Локачинського району».
 
Регуляторний орган Локачинська районна рада Волинської області
 
Розробник документа  Трудовий архів Локачинського району
 
Відповідальна особа Остапчук О.І. – завідувач Трудовим архівом Локачинського району
 
Контактний телефон:      0978079642
з/п
Розділ
                                   Опис
1
                   2
                                        3
1.
Визначення проблеми
Визначення причини проблеми
-          необхідність впорядкування цін на роботи (послуги, які виконуються Трудовим архівом Локачинського району згідно ст.. 35 Закону України « Про національний архівний фонд та архівні установи» від 13.12.2001р. № 2888-111, постанов КМУ від 07.05.1998р. № 639 та від 30.11.2004р. № 1608
-          недостатнє фінансування бюджету коштів, необхідних для забезпечення зберігання документів архівного фонду, зміцнення матеріально-технічної бази, розвитку довідкового апарату, ведення наукових досліджень у сфері архівної справи
2.
Вирішення проблеми
Встановлення цін на платні послуги, які надаються Трудовим архівом
3.
Визначити та оцінити альтернативи регуляторного акта.
Визначити переваги даного акта
- відсутність альтернативного нормативного акта
4.
Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв»язання визначеної проблеми
-          оплата послуг фізичними та юридичними особами проводиться на підставі рахунків через установи банків по перерахунку
-          кошти, отримані від надання послуг, зараховуються на банківський рахунок Трудового архіву, та використовуються на потреби установи та з/плату.
5.
Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта з визначенням обставин, які можуть впливати на виконання вимог акта
-          відкритість, зростання суспільної значимості архівів привело до зростання інтересу до архівних документів і їх активного використання
- на разі, якщо проект регуляторного акта буде позитивно ухвалено, це дасть змогу значно розширити перелік платних послуг які можуть надаватись архівними установами фізичним, юридичним особам, та їх об»єднанням і сприятиме поліпшенню умов зберігання документів
 
 
 
держава
Підприємці
громадяни
6.
Оцінити витрати,які виникатимуть внаслідок дії регуляторного акта
- витрати на розробку регуляторного акта
- витрати на контроль за регулюванням регуляторного акта
- витрати часу основного персоналу, пов»язані з виконанням вимог регуляторного акта
- збільшення ціни на послуги
 
Оцінити вигоди, які виникатимуть внаслідок дії регуляторного акта
Зменшення бюджетних видатків на соціальні потреби
Збільшення обсягів вільних оборотних коштів
- покращення соціального забезпечення
7.
Обґрунтування строку чинності регуляторного акта
Довготерміновий із внесенням змін або доповнень в міру необхідності
8.
Визначення показників результативності акта
- надходження коштів після введення в дію нових цін
- кількість юридичних, фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – по мірі звернення
9.
Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження ефективності акта
-          одержання даних: статистичні дані.
 
 
 
 
 
                                                 
ДолученняРозмір
rozrahunok.doc262.5 КБ

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»