Комплексна програма Сприяння соціальній реабілітації дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями до 2018 року

 

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 15.03.2007 № 10/12
 
продовжено
рішеннями районної ради
від 24.12.2010 р. № 3/7
від 24.12.2015 р. №3/9
 
Комплексна програма
«Сприяння соціальній реабілітації дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями» (продовжено до 2018 року)
 
Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку України, кризові явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність посилання соціального захисту дітей-інвалідів, визначення приоритетних напрямів у цій роботі, одним із яких є рання соціальна реабілітація дітей-інвалідів.
Шлях до здоров’я дитини починається з  поваги до хворої дитини!
Сьогодні перед практично кожним із нас – особисто чи організацією - постає проблема вибору власної ролі стосовно дітей із функціональними обмеженнями: пройти мимо; чекати, що хтось їм допоможе; шукати шлях до допомоги.
Реабілітаційні заходи стосовно дітей-інвалідів мають розширюватись за рахунок розвитку сфери соціальної реабілітації, яка повинна починатися досить рано, щоб у сім’ї діти – інваліди могли максимально розвинути свої природні здібності для своєчасної та найбільшої інтеграції в суспільстві.
 
Мета Програми:
 
Надання дітям – інвалідам можливості брати участь у соціальному та економічному житті незалежно від характеру і причин їхньої інвалідності через оволодіння ними певним обсягом знань, умінь і навичок, розвиток особистості в умовах спеціального організованого навчально – виховного процесу, органічно поєднаного з іншими формами реабілітації та інтеграції в суспільство.
 
Завдання Програми:
 
· Здійснення ранньої соціальної реабілітації через мережу спеціалізованих формувань, максимально наближених до місця проживання дітей – інвалідів;
· Виявлення та відбір дітей – інвалідів, які потребують ранньої соціальної реабілітації органами охорони здоров’я, навчальними закладами та спеціалізованими формуваннями;
· Реалізація індивідуальних реабілітаційних програм, розроблених з урахуванням рівня розвитку та можливостей кожної дитини – інваліда;
· Рання соціальна реабілітація безпосередньо у   сім’ї з участю дітей – інвалідів, молодих інвалідів та членів їх сімей; 
· Звичайного середовища, без ізоляції від суспільства, як це відбувається у закритих інтернатних установах;
· Рання соціальна інтеграція в суспільство. 
 
Першочергові заходи реалізації Програми:
 
Ø                        Створити банк даних дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями.
РЦСССДМ, виконати селищної та
сільських рад, ЦРЛ.
Періодично.
 
Ø                        Розробити методику роботи з батьками в сім’ях, яких проживають діти та молодь з особливими потребами.
РЦСССМД, відділ освіти, ЦРЛ
Протягом року                           
Ø                        Включити в плани позашкільної роботи освітніх установ надання відповідної допомоги щодо соціальної реабілітації(адаптації) дітей інвалідів та їх гармонійного розвитку.
ЦРСССДМ. Відділ освіти, Будинок школяра, ЦРЛ.
Постійно.  
Ø                        Залучення дітей з особливими потребами до участі в творчих гуртках, художніх майстернях, колективах художньої самодіяльності тощо.
РЦСССМД, відділ освіти, Будинок школяра, ЦРЛ.
Постійно.    
Ø                        Проведення нарад, семінарів, круглів столів з питань, реабілітації дітей та молоді особливими потребами за участю представників влади та громадських  організацій
РЦСССДМ, відділ освіти, громадські організації. ЦРЛ
Постійно.       
Ø                        Залучення спеціалістів установ та організацій до участі у роботі сприяння соціальної реабілітації дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями.                              
РЦСССДМ, відділ освіти, громадські організації. ЦРЛ
Постійно.
Ø                        Порушення клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушені законодавства з питань соціальної реабілітації (адаптації) дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями.                              
РЦСССДМ, відділ освіти, громадські організації. ЦРЛ
По мірі необхідності.
Ø                        Залучення благодійних та громадських організацій, суб’єктів господарювання, які провадять підприємницьку діяльність до роботи з дітьми та молоддю з обмеженими фізичними можливостями.
РЦСССДМ, відділ освіти, громадські організації. ЦРЛ
Постійно.
Очікувані результати реалізації Програми:
 
·              Забезпечення інтенсивного залучення дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями до процесу вирішення посильних для них проблем;
·              Розширення міжособистісних контактів;
·              Стимулювання певної самостійності у прийнятті рішень;
·              Формування позиції активного суб’єкта соціальної діяльності;
·              Підтримання сімї матеріально через надання різних видів допомог;
·              Підвищення уваги місцевої влади до проблем дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями та їхніх батьків;
·              Пристосування громадських місць для користування інвалідів.
     
 
Фінансове забезпечення програми
 
Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету із залученням інших джерел фінансування, незаборонених чинним законодавством. 
 
Організація та контроль за виконанням Програми
    
Координація заходів, передбачених Програмою, покладена на районний центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді.
Контроль за реалізацією Програми здійснює райдержадміністрація. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»