ПОРЯДОК надання та використання коштів, передбачених у районному бюджеті на підтримку та розвиток особистих селянських господарств у 2018 році

Додаток

до рішення районної ради

від 17.05.2018 року

ПОРЯДОК

надання та використання коштів, передбачених у районному бюджеті на підтримку та розвиток особистих селянських господарств у 2018 році

 

Загальні положення

1. Порядок надання та використання коштів, передбачених в районному бюджеті на підтримку та розвиток особистих селянських господарств( далі Порядок)  Відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Порядку надання та використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016 – 2020 роки, затвердженого рішенням Волинської обласної ради від 14 липня 2016 року   № 6/14, та  рішення Локачинської районної ради від 23 грудня 2016 року № 13/8  « Програма розвитку особистих селянських господарств на 2017 – 2020» роки ,та рішення Локачинської районної ради  від 29 грудня 2017 року № 25/2  Про районний  бюджет на 2018 рік»

2. Порядок визначає та регулює механізм надання і використання коштів  з районного бюджету на підтримку та розвиток особистих селянських господарств.

3. Головними розпорядниками коштів  є районні державні адміністрації.

 Надання та використання коштів  з районного бюджету.

1. Бюджетні кошти спрямовуються на надання  з районного бюджету місцевим бюджетам на умовах співфінансування у розмірі по   50 відсотків з обласного та місцевих бюджетів  за напрямками діяльності  на  виконання заходів Програми в межах виділених асигнувань:

- дотація власникам особистих селянських господарств (далі власникам  ОСГ), які утримують три і більше корів, дотація за утримання телиць та нетелів в особистих селянських господарствах до 2- річного віку, дотація за посадку садів і ягідників.

2. Пропозиції щодо розподілу бюджетних призначень  між місцевими бюджетами формує відділ агропромислового розвитку  райдержадміністрації з урахуванням дотримання умов співфінансування витрат з відповідних місцевих бюджетів в межах обсягів, визначених Програмою.

3. Для визначення одержувачів дотацій, відповідно до заходів Програми, за розпорядження голови районної державної адміністрації утворюється районна  комісія (далі – комісія).

До складу комісії входять спеціалісти райдержадміністрації, структурних підрозділів з питань АПК та фінансового управління райдержадміністрацій, представників ветеринарної медицини, Державної фінансової інспекції, Державної фіскальної служби, асоціацій фермерів та приватних землевласників, правоохоронних органів,  депутатів місцевих рад (за згодою),  сільських голів,  об’єднаних територіальних громад (за згодою).

Комісію очолює заступник голови райдержадміністрації .

 

Дотація власникам ОСГ,

які утримують три і більше корів

 

Бюджетні кошти на дотацію власникам ОСГ, які утримують три і більше корів спрямовуються на виплату дотації за наявне поголів’я корів станом на  дату подачі документів поточного року. Розмір дотації визначається з розрахунку до 150 грн на одну наявну корову.

Для отримання дотації власник ОСГ подає відповідній комісії райдержадміністрації наступні документи:

- заявку про виплату дотації;

- зобов’язання про не зменшення поголів’я корів станом на 1 січня наступного року без умотивованих висновків ветеринарного лікаря;

- копії паспорта власника ОСГ та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду фізичній особі (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган Державної фіскальної служби - копію відмітки у паспорті);

- витяг з Єдиного державного реєстру тварин, що підтверджує наявність корів в господарствах фізичних осіб;

- копію довідки про відкриття рахунку в банку.

Подані документи реєструються в журналі реєстрації секретарем комісії (додаток 1).

Комісія розглядає подані документи, приймає рішення про включення одержувача до реєстру  осіб, які мають право на дотацію за утримання трьох і більше корів (додаток 2).

Основні критерії для визначення одержувачів дотації:

- утримання в господарстві власника ОСГ 3 і більше ідентифікованих корів.

Відділ агропромислового розвитку  райдержадміністрації відповідно до рішення комісії формує реєстр ОСГ, яким виплачується дотація та щомісячно до 10 числа подає реєстр департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Одночасно копії протоколів та витяги з реєстрів  подаються сільським та селищні радам.

Після надходження коштів субвенції проходить зарахування коштів на рахунки одержувачів відповідно до сформованих реєстрів.

Щомісячно до 5 числа наступного за звітним місяцем райдержадміністрація  подає до департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації інформацію про використанню коштів субвенції за попередній місяць (додаток 3).

Райдержадміністрація щороку до 25 січня проводять моніторинг ОСГ щодо наявного поголів’я корів, та до 30 січня подають департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації список власників ОСГ, які зменшили поголів’я корів (додаток 4).

У випадку зменшення поголів’я корів (крім випадків обумовлених набутими хворобами, що підтверджено довідками Державної ветеринарної служби) власники ОСГ повертають тримані кошти до відповідних місцевих  бюджетів шляхом перерахування їх на рахунок райдержадміністрації.

 

Субвенція на дотацію за утримання  телиць та  нетелів в особистих

селянських господарствах до 2-річного віку

 

Дотація за утримання  телиць та  нетелів в особистих селянських господарствах, які народилися в результаті штучного осіменіння, вирощені і утримувались в цьому господарстві до  2-річного віку (вік від 18 до                        24 місяців)  (далі – за утримання телиць, нетелів) та на погашення  кредиторської заборгованості у разі виникнення такої на кінець бюджетного року у наступному бюджетному році. Дотація надається в розмірі до                   1000 гривень за утримання 1 голови телиці/нетеля.

Дотація надається одноразово при умові, що тварини після одержання дотації будуть утримуватись в господарстві протягом 2-х років.

Для отримання дотації за утримання телиць та нетелів одержувачі коштів подають відповідній комісії райдержадміністрації такі документи:

- заявку на отримання дотації;

- копію довідки  про відкриття рахунку в банку;

- копії паспортів і ветеринарних карток худоби;

- копії паспорта власника тварини  та довідки про присвоєння  йому ідентифікаційного номера (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це у відповідний орган Державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті);

- витяг з Єдиного державного реєстру тварин, що підтверджує наявність телиці, нетеля  в господарствах  фізичних осіб;

- копію довідки про проведене штучне осіменіння, виданої підприємством, яке надало таку послугу;

- розписку про повну юридичну та фінансову відповідальність за достовірність поданих документів.

Подані документи реєструються в журналі реєстрації секретарем комісії (додаток 5).

Комісія розглядає подані документи, приймає рішення про включення одержувача до реєстру  осіб, які мають право на дотацію за  утримання телиць, нетелів  .

Основні критерії для визначення одержувачів дотації:

- телиці та нетелі в особистих селянських господарствах, які народилися в результаті штучного осіменіння, вирощені і утримувались в цьому господарстві до  2-річного віку (вік 18 до 24 місяців).

У разі прийняття рішення про відмову в наданні дотації, комісія в триденний строк після його прийняття надсилає заявнику письмову відповідь з обґрунтуванням причин відмови.

На підставі рішення комісії райдержадміністрація/структурний підрозділ з питань АПК райдержадміністрації складає та подає реєстр (додаток 3)    департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації до 10 числа місяця наступного за звітним та до 15 грудня відповідного періоду. Одночасно копії протоколів та витяги з реєстрів   подаються об’єднаним територіальним громадам..

Після надходження коштів субвенції проходить зарахування коштів на рахунки одержувачів відповідно до сформованих реєстрів.

У разі виявлення порушень контролюючими органами власники ОСГ повертають отримані кошти до відповідних місцевих  бюджетів  шляхом перерахування їх на рахунок райдержадміністрації/структурного підрозділу з питань АПК райдержадміністрацій, об’єднаної територіальної громади.

 

Субвенція на дотацію за посадку садів і ягідників

 

Дотація особистим селянським і фермерським господарствам за посадку садів і ягідників спрямовується одноразово за виконані роботи, включаючи роботи із виготовлення проектно – кошторисної документації, на закладення садів та ягідників, а також на придбання саджанців та посадкового матеріалу плодово-ягідних культур на площі, що не перевищує            5 га, із розрахунку до  5 тис. грн. на 1 га господарствам, які мають в обробітку до 50 га землі.

Для отримання дотації юридичні особи - одержувачі подають відповідній комісії райдержадміністрації наступні документи:

- заявку на отримання дотації;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;

- копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку;

- довідку про банківські реквізити, видану підприємством;

- довідку про відсутність заборгованості за податками і зборами (для фермерських господарств);

- акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат за встановленою формою ;

- реєстри витрат з виконання робіт разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів;

- накладну, що підтверджує походження садивного матеріалу;

- проектно-кошторисну документацію на посадку саду.

Для отримання дотації фізичні особи - одержувачі подають відповідній комісії райдержадміністрації наступні документи:

- заявку на отримання дотації;

- копії паспорта власника ОСГ та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду фізичній особі (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган Державної фіскальної служби - копію відмітки у паспорті);

- копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку;

- копію довідки про відкритий рахунок у банку;

- копії платіжних документів на закупівлю саджанців;

- копію накладної, що підтверджує надходження садивного матеріалу (оригінал накладної для звірки).

Секретар комісії реєструє подані документи в журналі реєстрації  (додаток 6).

Комісія розглядає подані документи та за результатами виїзних перевірок комісії, приймають рішення щодо включення заявника до реєстру господарств, що мають право на виплату дотації з визначенням  обсягів компенсації для кожного суб’єкта господарювання з урахуванням фактичних витрат (додаток 7) та після надходження асигнувань здійснює фінансування одержувачів. Формує зведений реєстр та подає його до департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації (додаток 3).

Основні критерії для визначення одержувачів дотації:

- власники особистих селянських і фермерських господарств мають в обробітку до 50 га землі;

- наявність проектно-кошторисної документації (для юридичних осіб).

У разі прийняття рішення про відмову, комісія у триденний строк після його прийняття надсилає особистому селянському, фермерському господарству відповідь з обґрунтуванням причин відмови.

 

ДолученняРозмір
dodatok_1.doc30 КБ
dodatok_2.doc33.5 КБ
dodatok_3.doc34 КБ
dodatok_4.doc31 КБ
dodatok_5.doc31 КБ
dodatok_6.doc29 КБ
dodatok_7.doc40 КБ

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»