ПРОГРАМА БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ЛОКАЧИНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2016-2017 РОКИ

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 24.12.2015 №3/6

 

ПРОГРАМА

БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ

  ЛОКАЧИНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2016-2017 РОКИ

 

1.Паспорт Програми

1

Ініціатор розроблення Програми

Володимир-Волинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

2

Дата,номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України від 02.06.2011 №3460-IV “Про безоплатну правову допомогу”

3

Розробник Програми

Володимир-Волинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

4

Відповідальний виконавець Програми

Володимир-Волинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

5

Учасники Програми

Локачинська районна державна адміністрація, Локачинська районна рада,Володимир-Волинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

7

Термін реалізації програми

2016-2017 роки

8

Етапи виконання Програми (для довгостокових програм)

-

9

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплесних програм)

районний

10

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,усього.

22500.грн

                 у тому числі :

10.1

коштів районного бюджету

22500.грн

10.2

коштів інших джерел

-

 

1. Обґрунтування необхідності розроблення і виконання Програми

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенція про статус біженців, Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах та інші міжнародні акти передбачають обов’язок держави забезпечити безоплатну та ефективну правову допомогу особам, які її потребують, і встановити мінімальні вимоги до надання такої допомоги, Закон України “ Про безоплатну правову допомогу”.

Програма безоплатної правової допомоги населенню Локачинського району на 2016-2017 роки передбачає створення рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання безоплатної правової допомоги шляхом створення громадської приймальні з надання безоплатної правової допомоги.

2. Мета Програми

Метою цієї Програми є розроблення та здійснення комплексу заходів правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне право і потребують такої допомоги.

3. Основними завданнями Програми є:

         Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування та громадських організацій;

         створення комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги;

         створення належних умов для обслуговування населення Локачинського району шляхом виїзних прийомів громадян юристами Локачинської районної державної адміністрації, Локачинської районної ради та працівниками Володимир-Волинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

4. Строки виконання програми

Початок дії Програми -  січень 2016 року, закінчення - грудень 2017 року.

5. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету в межах бюджетних асигнувань на бюджетний рік та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6. Виконавцем програми є:  Володимир-Волинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

7. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

створити належні умови для надання безоплатної первинної правової допомоги та забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги;

підвищити рівень поінформованості суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування та громадських організацій щодо відповідних прав та обов’язків, а також механізмів їх реалізацій;

забезпечити належний доступ до якісної безоплатної правової допомоги особам, які потребують такої допомоги, зокрема у результаті  виїзних прийомів  громадян, громадською приймальною з надання безоплатної правової допомоги;

автоматизувати процеси організації надання безоплатної правової допомоги, забезпечити оперативний обмін інформацією між суб’єктами надання безоплатної  правової допомоги,  узагальнення та візуалізацію статистичної інформації з можливістю її оперативного оброблення і проведення аналізу.

  Основні заходи із забезпечення виконання

 

ПРОГРАМИ  БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ЛОКАЧИНСЬКОГО РАЙОНУ

 НА 2016-2017 РОКИ

 

Забезпечити дієвість рубрики щодо системи безоплатної правової допомоги у засобах масової інформації.

Організовувати і проводити семінари, тренінги, круглі столи, зустрічі з організаціями з питань формування та функціювання системи безоплатної правової допомоги.

Готувати та поширювати методичні рекомендації, витяги з нормативних актів щодо функціювання системи безоплатної правової допомоги

Здійснювати заходи із забезпечення та функціювання громадської приймальні з надання безоплатної  правової допомоги (Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, паливно-мастильних матеріалів, оплата послуг (крім комунальних), придбання обладнання і предметів довгострокового користування,оплата відрядних коштів працівникам місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги).

 

 

 

 

 

№з/п

 

Перелік заходів Програми

Орієнтовний обсяг фінансування тис.грн.

 

Термін виконання

2016

2017

1

Забезпечення громадської приймальні з надання безоплатної вторинної правової допомоги автоматизацією робочих місць (для більш якісного обслуговування населення)

           5,5

-

 

2

Здійснювати заходи щодо інформування про надання правової допомоги, через засоби масової інформації та виготовлення друкованої продукції

           

1.0

1.0

 

3

Налагодження системи електронного обміну з базами інших державних органів та установ (для налагодження процесу оперативного обміну інформацією в електронному вигляді).

          

2.5

1.0

 

4

Створення   належних умов для обслуговування населення  Локачинського району

         

5.0

5.0

 

 

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»