Програма «Дистанційне обслуговування місцевих бюджетів»

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 22.19.2016р.  № 10/4

                                         

 

ПРОГРАМА

«Дистанційне обслуговування місцевих бюджетів»

 

І. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління Державної казначейської служби України у Локачинському районі Волинської області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади

Розпорядження голови Локачинської районної Державної адміністрації від    10 червня 2016 року № 140“Про схвалення проекту Програми “Дистанційне обслуговування місцевих бюджетів””

3.

Розробник Програми

Управління Державної казначейської служби України у Локачинському районі Волинської області

4.

Відповідальний виконавець Програми

Управління Державної казначейської служби України у Локачинському районі Волинської області, Локачинська районна державна адміністрація

5.

Учасники Програми

Управління Державної казначейської служби України у Локачинському районі Волинської області, розпорядники, одержувачі бюджетних коштів

6.

Термін реалізації Програми

2016 -2017 роки

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

42,0 тис. грн.

 

кошти районного бюджету

42,0 тис. грн.

 

ІІ. Визначення проблематики та необхідності створення Програми

 

Програма «Дистанційне обслуговування місцевих бюджетів» (далі – Програма) розроблена Управлінням Державної казначейської служби України у Локачинському районі Волинської області з метою підвищення дієвості і ефективності функціонування системи казначейського обслуговування бюджетів за рахунок використання сучасних методів обробки інформації, безперервної модернізації, удосконалення інформаційно-обчислювальної системи.

Головним пріоритетом Програми є запровадження електронної форми обслуговування клієнтів за допомогою програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства – Казначейство» з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису та сучасних інтернет-технологій в процесі казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

         Сучасний стан розвитку телекомунікаційних систем та інформаційних технологій, наявність необхідної нормативно-правової бази щодо використання електронного цифрового підпису створили всі передумови для запровадження повноцінного, юридично значимого, електронного документообігу в органах державної влади. З метою спрощення та оптимізації взаємодії розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у процесі казначейського обслуговування в територіальних органах Казначейства Волинської області розпочато процес запровадження електронної форми обслуговування клієнтів за допомогою програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства – Казначейство» з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису та сучасних інтернет-технологій. При цьому розпорядники та одержувачі бюджетних коштів отримають можливість в режимі реального часу відстежувати стан своїх рахунків, відкритих в Управілінні Казначейства, проходження платежів, отримання виписок за рахунками тощо. Дистанційне обслуговування дозволить оптимізувати витрати на підтримку процесу виконання бюджетів усіх рівнів завдяки відмові від потоку вхідних та вихідних паперових документів, прискорити обробку інформації, спростити проходження платежів та обслуговування розпорядників бюджетних коштів усіх рівнів, мінімізувати кількість візитів клієнтів до органів Казначейства та скоротити час на їх обслуговування. Інформація, якою обмінюються клієнт і Казначейство,  захищена багаторівневою системою безпеки, що включає використання надійних засобів електронного цифрового підпису.

Програмно-технічний комплекс «Клієнт казначейства – Казначейство» призначений для надання зовнішнім клієнтам Державної казначейської служби України (розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів) віддаленого доступу за допомогою мережі Інтернет до інформаційних ресурсів Казначейства України для автоматизації процесу виконання бюджетів усіх рівнів. Це дозволить оптимізувати витрати на підтримку цього процесу завдяки відмові від потоку вхідних та вихідних паперових документів, прискорити обробку інформації, скоротити час на казначейське обслуговування бюджетів та зменшити кількість помилок в даних.

Доступ зовнішніх клієнтів до системи дистанційного обслуговування відбувається через стандартні web-браузери, які зазвичай розповсюджуються вільно, тому їх використання не збільшить вартість ні інформаційних ресурсів Управління Державної казначейської служби України, ні програмного забезпечення на боці розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

Зокрема, до переліку функцій, доступ до яких повинні отримати розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, належать:

               - функції ведення Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

               - функції ведення мережі;

               - функції обміну плановими бюджетними документами (річний розпис призначень державного бюджету, розписи місцевих бюджетів, планові показники, розподіли, кошториси тощо);

               - функції створення та підписання меморіальних документів;

               - функції завантаження інформації щодо бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

               - функції отримання даних щодо руху коштів.

Виключення потоку паперових документів, окрім прямої економії коштів та часу, надає ще одну перевагу. Підтверджуючі документи (бюджетні зобов’язання та бюджетні фінансові зобов’язання тощо), якими супроводжуються платіжні документи, достатньо буде передати до управління Казначейства лише один раз. Електронна копія такого документа буде збережена у базі даних, тому подальше використання цього документа для підтвердження наступного платежу (що буває, наприклад, при виконанні окремих етапів за довгостроковими договорами) буде виконуватись завдяки лише посиланню на збережену копію. Оскільки усі електронні документи (електронні копії паперових документів) підписуються електронним цифровим підписом, інформація, що знаходяться у базі даних, є повним, достовірним та цілком легітимним відбитком оригінального документа.

Завдяки такому рішенню зменшиться навантаження на канали передачі даних між органами Казначейства та розпорядниками державних коштів, спроститься процес обслуговування видаткової частини бюджетів усіх рівнів та зменшиться ризик внесення помилок.

Впровадження системи дистанційного доступу клієнтів Казначейства через ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство» спростить проходження платежів, обслуговування розпорядників бюджетних коштів усіх рівнів органами Державного казначейства. При цьому розпорядники та одержувачі бюджетних коштів отримають можливість у режимі реального часу відстежувати стан рахунків, відкритих Управлінні Державної казначейської служби України у Локачинському районі Волинської області, проходження платежів, отримання виписок за рахунками тощо.

Взаємодія Управління Казначейства та клієнтів у рамках системи дистанційного обслуговування здійснюється відповідно до таких нормативно-правових актів:

- Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

- Закон України «Про електронний цифровий підпис»;

- Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

- Закон України «Про банки і банківську діяльність»;

- Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»;

- Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881;

- Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662;

- Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 02 березня 2012 року № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732;

- Порядок казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 21 липня 2014 року № 770, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2014 року за № 928/25705;

- Порядок казначейського обслуговування операцій, пов'язаних з використанням коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року № 303;

- Порядок казначейського обслуговування операцій, пов'язаних з використанням коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 18 грудня 2013 року № 1110 та постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 18 грудня 2013 року № 14, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 січня 2014 року за № 49/24826.

Удосконалення казначейського обслуговування державних коштів шляхом впровадження та розвитку системи дистанційного обслуговування клієнтів за допомогою програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства – Казначейство» є одним з пріоритетних напрямів роботи Державної казначейської служби України на 2016-2017роки, затверджених Міністром фінансів України.

Протягом останніх років у територіальних органах Державної казначейської служби України виконано ряд завдань, а саме:

         - створено внутрішню платіжну систему;

         - уведено в експлуатацію акредитований центр сертифікації ключів, потужності якого дозволяють забезпечити на безоплатній основі всіх учасників бюджетного процесу електронним цифровим підписом;

         - на базі 9 територіальних органів Державної казначейської служби України розгорнуто відокремлені пункти реєстрації акредитованого центру сертифікації ключів, що надають послуги електронного цифрового підпису клієнтам Казначейства;

         - створено комплексну систему захисту інформації на віддалену систему реєстрації абонентів акредитованого центру сертифікації ключів;

         - доступ до мережі Інтернет здійснюється через власний захищений вузол доступу з підтвердженою відповідністю, що унеможливлює вторгнення до відомчої мережі;

         - розпочато процес упровадження дистанційної форми обслуговування клієнтів шляхом запровадження «Клієнт Казначейства – Казначейство».

 

У Програмі застосовуються такі терміни:

- електронний цифровий підпис – вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа;

- засіб електронного цифрового підпису – програмний засіб, програмно-апаратний або апаратний пристрій, призначені для генерації ключів, накладення та/або перевірки електронного цифрового підпису;

- акредитований центр сертифікації ключів – центр сертифікації ключів, що здійснив процедуру документального засвідчення компетентності здійснювати діяльність, пов'язану з обслуговуванням посилених сертифікатів ключів;

- послуги електронного цифрового підпису – надання у користування засобів електронного цифрового підпису, допомога при генерації відкритих та особистих ключів, обслуговування сертифікатів ключів (формування, розповсюдження, скасування, зберігання, блокування та поновлення), надання інформації щодо чинних, скасованих і блокованих сертифікатів ключів, послуги фіксування часу, консультації та інші послуги;

- надійний засіб електронного цифрового підпису – засіб електронного цифрового підпису, що має сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації;

- доступ до інформації в системі – отримання користувачем можливості обробляти інформацію в системі;

- захист інформації в системі – діяльність, спрямована на запобігання несанкціонованим діям щодо інформації в системі;

- інформаційна (автоматизована) система – організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів;

- інформаційно-телекомунікаційна система – сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем, які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле;

- комплексна система захисту інформації – взаємопов'язана сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і методів захисту інформації;

- програмно-технічний комплекс – апаратні, апаратно-програмні та програмні засоби акредитованого центру, що забезпечують виконання функцій, пов'язаних з наданням послуг електронного цифрового підпису.

 

ІІІ. Мета та пріоритетні напрямки Програми

 

Метою Програми є впровадження технологій електронного дистанційного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в Управлінні Державної казначейської служби України у Локачинському районі Волинської області.

Пріоритетними напрямами впровадження дистанційного обслуговування клієнтів є отримання та передача документів щодо планових показників, створення та підписання меморіальних документів, завантаження інформації щодо бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань, отримання та передача розподілів відкритих асигнувань, створення, підписання та виконання платіжних документів, інформування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів щодо руху коштів на відповідних рахунках, накладання та перевірка електронного цифрового документообігу, мінімізувати потік паперових документів у процесі казначейського обслуговування.

 

IV. Основні завдання та принципи реалізації Програми

 

Основні завдання з упровадження системи дистанційного обслуговування:

         - генерація особистих ключів електронного цифрового підпису для працівників установ, що обслуговуються в Управлінні Державної казначейської служби України у Локачинському районі Волинської області, призначених для роботи з програмно-технічним комплексом «Клієнт казначейства – Казначейство»;

         - надання доступу працівникам установи клієнта до інформаційних ресурсів програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства – Казначейство»;

         - надання консультацій клієнтам щодо підключення та роботи в системі дистанційного обслуговування.

Виконання Програми має здійснюватися на основні принципів:

- використання передових інформаційних технологій;

         - достовірність інформації та застосування електронного цифрового підпису;

- конфіденційність та інформаційна безпека;

         - максимальна інтеграція з інформаційними ресурсами органів державної влади;

- доступність та прозорість інформації;

- відмовостійкість та гарантована схоронність даних.

 

V.  Обсяги та джерела фінансування Програми

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, що передаються у вигляді субвенції державному бюджету у порядку дії статті 85 Бюджетного кодексу України, а також за рахунок інших джерел відповідно до чинного законодавства. Орієнтовні обсяги фінансування 42,0 тис. грн., вказані в Додатку 1.

Для забезпечення безперебійного функціонування обслуговування розпорядників коштів районного бюджету та технічної можливості своєчасного опрацювання документів, що надійшли від розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за допомогою системи дистанційного обслуговування клієнтів, планується придбання 2 персональних комп’ютерів, 2 моніторів, 1 багато функціональний пристрій та 2 батарей безперебійного живлення.

 

VІ. Очікувані наслідки реалізації Програми

 

Реалізація завдань Програми сприятиме оптимізації процесу казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Очікуваними результатами виконання Програми є:

–       зменшення витрат на підтримку процесу виконання бюджетів усіх рівнів завдяки відмові від потоку вхідних та вихідних паперових документів;

–       оперативність в прийнятті управлінських рішень;

–       постійний моніторинг руху грошових ресурсів установи;

–       постійний контроль за проходженням та витрачанням бюджетних коштів;

–       прискорення обробки інформації, спрощення проходження платежів та обслуговування розпорядників бюджетних коштів усіх рівнів;

–       зменшення кількості візитів клієнтів до органів Казначейства та скорочення часу на їх обслуговування.

Упровадження системи дистанційного обслуговування клієнтів через ПТК «Клієнт Казначейства – Казначейство» дозволить забезпечити повний цикл обслуговування розпорядників бюджетних коштів усіх рівнів, оптимізувати витрати на підтримку процесу обслуговування розпорядників бюджетних коштів усіх рівнів, прискорити обробку інформації, скоротити час на казначейське обслуговування бюджетів, зменшити витрати на розхідні матеріали для друку та транспортування. Виключення потоку паперових документів, окрім прямої економії коштів та часу, надає ще одну перевагу. Підтверджуючі документи (бюджетні зобов’язання та бюджетні фінансові зобов’язання тощо), якими супроводжуються платіжні документи, достатньо буде передати до органу Державної казначейської служби лише один раз. Електронна копія такого документа буде збережена у базі даних, тому подальше використання цього документа для підтвердження наступного платежу (що буває, наприклад, при виконанні окремих етапів за довгостроковими договорами) буде виконуватись завдяки лише посиланню на збережену копію. Оскільки усі електронні документи (електронні копії паперових документів) підписуються електронним цифровим підписом, інформація, що знаходяться у базі даних, є повним, достовірним та цілком легітимним відбитком оригінального документа.

Послуги з генерації ключів електронного цифрового підпису, первинного підключення, використання та підтримки клієнтів системи дистанційного обслуговування клієнтів через ПТК «Клієнт Казначейства – Казначейство» надаються безкоштовно. Витрати на придбання носіїв ключової інформації є разовими та здійснюються за рахунок коштів клієнтів. Окупність придбаних носіїв ключової інформації, навіть за умови невеликих кошторисних призначень бюджетних установ, становить шість місяців у зв’язку з економією витрат на відрядження, папір, витратні матеріали тощо.

 

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Функції координації та контролю за ходом виконання завдань покладено на Управління Державної казначейської служби України у Локачинському районі Волинської області, яке проводить аналіз ефективності виконання Програми та постійну комісію районної ради з питань бюджету.

Відповідальний виконавець до 1 березня 2018 року інформує районну раду про хід виконання даної Програми.

При необхідності внесення змін у завдання та заходи Програми, відповідальний виконавець подає відповідні зміни на розгляд та затвердження сесії районної ради.

 

 

ДолученняРозмір
rozrahunok_potrebi_na_sdo_rda.xls21.5 КБ
zahodi_programi.doc38 КБ

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»