Програма економічного і соціального розвитку Локачинського району на 2016-2017 роки

Затверджено

рішенням районної ради

від 16.06.2016р. №7/4

 

Програма економічного і соціального розвитку

Локачинського району на 2016-2017 роки

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

1. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ У 2015 РОЦІ

 

 

 

2. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ У 2016 -2017 Роках

 

 

 

3. ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 

3.1. ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

1

3.2. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА, ПІДТРИМКА АНТИІНФЛЯЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

1

 

 

3.3. УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1

3.4. Формування конкурентного середовища

 

3.5. ЗАКУПІВЛЯ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ)

 

4. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

 

4.1. ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

4.2. УТРИМАННЯ МЕРЕЖІ ДОРІГ, ТРАНСПОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЗВ’ЯЗОК

 

4.3. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

 

4.4. ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

 

4.5. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

 

4.6. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

4.7. СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТОВАРІВ І ПОСЛУГИ

 

5. ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ

 

5.1. РИНОК ПРАЦІ

 

5.2. ОСВІТА

 

5.3. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 

5.4. КУЛЬТУРА

 

5.5. МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

 

5.6. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

5.7. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 

5.8. ГРОШОВІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

6. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 

ДОДАТКИ:

 

1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2016 - 2017  РОКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Програма економічного і соціального розвитку Локачинського району на 2016 -2017 роки (далі – Програма) розроблена відділом інвестицій та економічного аналізу управління регіонального розвитку  райдержадміністрації спільно із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування, на виконання статті 143 Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні», визначає мету, пріоритетні завдання та основні заходи щодо забезпечення економічного і соціального розвитку на 2016 – 2017  роки.

Необхідність розробки Програми викликана:

а) завершенням терміну реалізації Програми  економічного і соціального розвитку Локачинського району  на 2014 – 2015 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 14.02.2014 № 24/2;

б) зміною зовнішніх та внутрішніх умов для розвитку регіону протягом останніх  років. З початку 2014 року з’явилися додаткові ризики, пов’язані як із зовнішнім впливом дій Російської Федерації стосовно Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та східних регіонів України, так і з внутрішніми чинниками, що породжені недосконалістю державної політики.

Програма спрямована на визначення цілей регіональної політики, завдань та інструментів для розв’язання соціальних проблем, підвищення рівня економічного потенціалу територій, продуктивності їх економіки, прибутковості бізнесу та доходів населення і, як наслідок, створення умов для загального підвищення соціальних стандартів, якості життя та розвитку бізнес-середовища.

 

В основу Програми покладені ключові положення:

 

-  постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»;

-   прогнозу  економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основними макропоказниками економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 558;

-  Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 20 березня 2015 року № 34/7;

-  Угоди щодо регіонального розвитку Волинської області між Кабінетом Міністрів України та обласною радою, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 року № 300-р;

- Стратегічного плану розвитку Локачинського району на 2010-2020 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 30.03.2010 № 34/1;

-    доручення Президента України від 31 жовтня 2013 р.  № 1-1/2883;

-  постанови Кабінету Міністрів України від від 5 серпня 2015 р. № 558  «Про схвалення Прогнозу економічного соціального розвитку України на 2016 рік  та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017—2019 роки».

 

Методичною основою розроблення Програми є:

 

   - Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23.03.2000 № 1602-III;

   - Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.99 № 586-ХІV;

 - постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”.

 

1.    ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ У 2015 РОЦІ

 

Економічні процеси, що відбувались в районі у 2015 році, характеризуються як позитивною, так і негативною динамікою. Враховуючи складну політичну та економічну ситуацію у державі, спричинену анексією Криму, проведенням антитерористичної операції на сході країни, протягом 2015 року зусилля райдержадміністрації були спрямовані на максимальне використання регіональних переваг, подальший розвиток міжрегіональної співпраці, підтримку бізнесу та підприємницької діяльності, що дало можливість утримати позитивні тенденції у провідній галузі економіки району - сільському господарстві та забезпечити функціонування соціальної сфери.

 

Промисловість

За  2015 рік  виконання показника Програми економічного і соціального розвитку району  по промисловому виробництву становить понад 200 %.

 

Сільське  господарство

У 2015 році в обробітку у всіх категоріях господарств було 41746 га ріллі, що  на 809 га більше ніж у 2014 році . З них агроформування займали 20881 га -104,1 % до намірів, на 606 га більше ніж минулого року. Зібрано урожай зернових всіма категоріями господарств 107 тис. тонн при урожайності 48,2 ц/га , ріпаку -15,7 тис. тонн , картоплі – 103 тис. тонн, соняшнику - 0,7 тис.тонн,сої - 8,2 тис.тонн,цукрових буряків - 61,5 тис.тонн, овочів - 18,3 тис.тонн. Очікувані показники виконання Програми по виробництву всіма категоріями господарств: картоплі, зерна, цукрових буряків та яєць – понад 100 відсотків, м’яса – близько 100 відсотків, молока - 96 відсотківВ 2015.

Проводилась робота щодо технічного та технологічного оновлення агропромислового виробництва.

У виробництві продукції рослинництва вагому частку займають такі інвестори, як ТзОВ «П’ятидні» , підприємства агропромислової групи "Пан Курчак", ТзОВ «Веселе – Агро», ТзОВ «СБЕ Україна Волинь»  ,ТзОВ "Волинь -Нова" , якими обробляється 12746 га ріллі, що складає 61 % від посівної площі сільгосппідприємств району.

Сільськогосподарськими підприємствами за січень-грудень 2015 року реалізовано на забій 7494 тонни  худоби та птиці в живій вазі, що на 59,5 %  більше ніж за 2014 рік. В структурі реалізації переважає м‘ясо птиці, частка якого становить 89,7 % та м‘ясо свиней – 8,1 %.

Надоєно  4179  тонн молока (на 4,1 % більше порівняно з 2014 роком), що в розрахунку на середнє поголів’я корів молочного стада становить 8130 кг  (2014 рік - 8239 кг).

 

Проведення енергозберігаючих заходів

 

За  2015 рік впроваджено 35  енергозберігаючих заходів  на суму 6,9  млн.грн., при цьому зекономлено 761 тонну умовного палива вартістю 1,4 млн.грн.

Послугами централізованого водопостачання користується 1136 абонентів, з них розрахунок по засобах обліку здійснюють 583 абонентів, що становить 51 відсоток.

 

Зовнішня торгівля товарами

За даними Державної митної служби України, господарюючі суб’єкти району в січні - грудні 2015р. експортували товарів на 38,6 тис.дол.США, що у 24 раза менше 2014 року, по імпорту одержали товарів – на 119,8 тис. дол. США –115,6 %  до 2014 року. Від’ємне сальдо склало 81,2 тис.дол США, коефіцієнт перевищення імпорту над експортом – 3,1.

 Ринок праці

Станом на 1січня 2016 року кількість безробітних становить  288 осіб.

За сприяння служби зайнятості у січні-грудні 2015 року на вільні та новостворені робочі місця  працевлаштовано 450 незайнятих громадян, в тому числі з відшкодуванням єдиного соціального внеску 11, з виплатою допомоги по безробіттю одноразово на розвиток підприємницької діяльності 25 осіб з числа безробітних.

До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 351 пошукачів роботи. Перепідготовку та підвищення кваліфікації пройшло 161 безробітних громадян. Середній розмір виплаченої допомоги у 2015 році становив 1080 грн. кожному безробітному.

 

Соціальний захист населення

Головним пріоритетом Програми економічного і соціального розвитку району є підвищення рівня життя населення.

Впродовж аналізованого періоду в районі проводилась робота з метою підвищення рівня доходів населення. За аналізований період зросли розміри середньомісячної заробітної плати.  Зарплата одного працюючого згідно проведеного моніторингу склала 2453 грн. Виконання показника програми становить 104,4 %.

Відсутня заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах.

На початок  2016 року в органах Пенсійного фонду перебуває на  обліку 6239 пенсіонерів, що на 1,9 % менше, ніж рік тому. Середній розмір  призначених місячних пенсій разом з цільовою грошовою допомогою зріс проти минулорічного на 9,6 % і становить 1334 гривні.

 

Демографічна ситуація

 

За оцінкою органів статистики, в районі на 1 січня  2015 року проживало 22,4 тис. осіб.

Разом з тим, за окремими показниками Програми, виконання їх не забезпечено.    

Мають місце негативні   тенденції в зовнішньоторгівельному балансі підприємств району, які здійснювали зовнішню торгівлю товарами.  Від’ємне сальдо « експорт – імпорт» склало 81,2 тис.дол США, коефіцієнт перевищення імпорту над експортом – 3,1.

Недостатньо проводиться робота щодо підвищення рівня легалізації зайнятості населення.

Незначною  є питома вага у зведеному та місцевому бюджетах  податків від підприємницької діяльності.

 

Найбільш значимі соціально-економічні питання,

вирішені за 2015 рік

1. До загального фонду місцевих бюджетів району протягом 2015 року надійшло 20708,0 тис.грн., що забезпечило 120,4% виконання затверджених  показників на 2015 рік, понад план отримано 3503,4 тис.грн. Виконані усі бюджети територіальних громад району.

2.  Відкрито ДНЗ в с. Замличі, в с.Крухиничі з короткотривалим режимом перебування дітей.

3.  В закладах бюджетної сфери виконано 35 енергозберігаючих заходів на суму 6,9226 млн. грн., в результаті чого зекономлено енергоносіїв в перерахунку на умовне паливо 760,935 тонн вартістю 1,4442 млн.грн.

4. Проведено заміну віконних та дверних блоків у ЗОШ сіл Кремеш, Губин, Коритниця, Старий Загорів, смт.Локачі, у ДНЗ сіл Новий Загорів, Привітне, П’ятикори, Маньків, Козлів. Здійснено капітальний ремонт покрівлі в ДНЗ сіл Війниця, Марковичі, у ЗОШ с.Павловичі (2-й корпус). Встановлено твердопаливний котел у ЗОШ смт.Локачі.

5. Проведено роботи по реконструкції інфекційного відділення та пральні центральної районної лікарні (вартість робіт – 1,4 млн.грн.).

6. Проведено ремонтні роботи на автомобільних дорогах місцевого значення в селах Шельвів, Юнівка, Озютичі, Губин,

7. Середній розмір  призначених місячних пенсій разом з цільовою грошовою допомогою зріс на 9,6% і становив 1334 грн. проти минулорічного 1216 грн. 96 коп.

8.  Відсутня заборгованість по виплаті заробітної плати на активних підприємствах, що розміщені на території району.

 

2. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ РАЙОНУ У 2016 - 2017 роках

 

Метою Програми є поліпшення якості життя населення району за рахунок забезпечення стабільності її соціально - економічного розвитку шляхом збереження позитивних тенденцій в усіх галузях економіки, продовження роботи щодо створення сприятливого інвестиційного клімату, подальшого розвитку виробництва шляхом його модернізації, впровадження реальних механізмів підтримки малого і середнього підприємництва та повне забезпечення соціальних гарантій та виплат.

 

Пріоритетними напрямами реалізації економічної політики в 2016 році  є створення для населення, господарського комплексу, внутрішніх та зовнішніх інвесторів таких можливостей, які дадуть їм змогу реалізовувати власні інтереси, створити високооплачувані робочі місця, отримати доходи та достатньо наповнити бюджет.

 

Пріоритетними завданнями органів виконавчої влади є:

забезпечення розвитку агропромислового виробництва;

забезпечення сприятливого клімату для бізнесу та інвесторів і стимулювання  співпраці з ними;

розвиток транскордонного співробітництва;

економія енергоносіїв, оптимізація інших видатків з бюджету;

розвиток інфраструктури, в т.ч. дорожної та соціальної сфери;

повне забезпечення соціальних гарантій та виплат.

 

 

3. ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 

3. 1. Податково-бюджетна політика

 

Головні проблеми розвитку

 

        погіршення фінансового стану та платіжоспроможності окремих підприємств галузей економіки;

        недостатність коштів у місцевих бюджетах на заробітну плату

працівникам бюджетних установ та розрахунки за енергоносії;

        наявність значної кількості малокомплектних шкіл в районі, що

призводить до неефективного витрачання бюджетних коштів на їх

утримання;

        наявність заборгованості окремих підприємств і організацій по платежах до державного і місцевих бюджетів.

 

Цілі розвитку у 2016 – 2017 роках:

 

забезпечення збалансованої політики, концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку району, урахування в показниках бюджетів у повному обсязі потреби в коштах для здійснення соціальних виплат та розрахунків за енергоносії, недопущення утворення бюджетної заборгованості за основними соціальними виплатами та витратами на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг;

мінімізація ризиків ухилення від сплати податків, недопущення зростання недоїмки до місцевих бюджетів, встановлення об’єктивних критеріїв щодо надання податкових пільг органами місцевого самоврядування; покращення співпраці органів місцевого самоврядування та податкових органів із залучення доходів до бюджету та забезпечення на цій основі виконання завдань з податкових надходжень у державний та місцеві бюджети;

підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів шляхом забезпечення дотримання вимог чинного бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу на всіх його стадіях, посилення фінансової дисципліни при використанні коштів місцевих бюджетів, збільшення прозорості формування та виконання бюджету, проведення постійного моніторингу показників ефективності витрат, кількісних та якісних показників здійснення видатків місцевих бюджетів.

 

Основні заходи:

 

забезпечення співпраці органів місцевого самоврядування та податкової інспекції за рахунок належної діяльності  Робочої групи з координації дій органів виконавчої влади в районі щодо забезпечення податкових та інших надходжень до державного та місцевого бюджетів щодо проблем наповнення місцевих бюджетів – Локачинське відділення Володимир-Волинської ОДПІ ГУ ДФС У Волинській області, управління фінансів райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад – протягом року;

забезпечення скорочення податкового боргу до державного та місцевих бюджетів за рахунок підвищення ефективності претензійно-позовної роботи – Локачинське відділення Володимир-Волинської ОДПІ ГУ ДФС У Волинській області,  виконкоми місцевих рад – протягом року;

не допускати виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості під час виконання місцевих бюджетів, урахування у договорах на поставку товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язкових штрафних санкцій за невчасне виконання умов договорів – головні розпорядники коштів районного бюджету – протягом року;

перегляд пільг, що надані зі сплати платежів до бюджету органами місцевого самоврядування, встановлення об’єктивних критеріїв щодо надання таких податкових пільг - управління фінансів райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад – протягом року;

недопущення необгрунтованого збільшення чисельності працівників бюджетної сфери – головні розпорядники коштів районного бюджету, виконкоми місцевих рад – протягом року;

формування обсягів капітальних видатків місцевих бюджетів відповідно до переліків інвестиційних проектів на умовах фінансування або співфінансування - головні розпорядники коштів районного бюджету, виконкоми місцевих рад – протягом року;

концентрація фінансових ресурсів місцевих бюджетів на пріоритетних напрямах розвитку, в тому числі за рахунок оптимізації та перегляду місцевих цільових програм – головні розпорядники коштів районного бюджету, виконкоми місцевих рад – протягом року;

збільшення прозорості формування та виконання місцевих бюджетів району шляхом обов’язкового надання органам місцевого самоврядування проектів показників міжбюджетних відносин районних бюджетів та бюджетів базового рівня, розміщення на офіційному сайті райдержадміністрації рішень про районні бюджети та бюджети органів місцевого самоврядування, інформації про хід їх виконання – управління фінансів райдержадміністрації, головні розпорядники коштів районного бюджету, виконкоми місцевих рад – протягом року.

 

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації заходів:

 

     забезпечення виконання за доходами загального фонду всіх 20 місцевих бюджетів;

     зменшення обсягу недоїмки за платежами, що зараховуються до місцевих бюджетів;

  забезпечення фінансування в повному обсязі витрат за соціальними статтями видатків, насамперед на заробітну плату, оплату енергоносіїв і комунальних послуг, харчування та медикаменти.

 

3.2. Розвиток підприємництва, підтримка антиінфляційної політики

 

Головні проблеми розвитку

 

обмежені та дорогі фінансово-кредитні ресурси;

слабкість матеріальної, технічної, фінансової, менеджерської та кадрової складової діяльності малого бізнесу;

          загальні параметри малого підприємництва ще не повною мірою відповідають потребам економіки району.

 

Цілі розвитку у 2016- 2017 роках:

 

зменшення адміністративного впливу на ринкові процеси, оптимізація державного втручання у фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання;

забезпечення фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого і середнього підприємництва, здійснення його ресурсного та інформаційного забезпечення,

подальше удосконалення нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності, розвиток інфраструктури підприємництва.

стабілізація цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально значущі продовольчі товари; своєчасне реагування на виникнення негативних тенденцій у сфері цінової та тарифної політики.

 

Основні заходи у 2016 – 2017 роках:

 

проведення аналізу стану здійснення заходів у напрямі дерегуляції та вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності, скорочення кількості перевірок суб’єктів господарювання органами державного нагляду і контролю, поліпшення підприємницького клімату в районі та надання відповідних пропозицій  щодо  змін  у  законодавстві  з  цього  питання – відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації ;

реалізація вимог законодавства щодо спрощення процедур здійснення електронної державної реєстрації підприємницької діяльності та  припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, в тому числі із застосуванням електронного документообігу і електронного цифрового підпису – Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації;

зміцнення матеріально-технічної бази Центру надання адміністративних послуг, їх програмного, інформаційного і кадрового забезпечення – Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації, місцеві дозвільні органи;

застосування механізмів надання фінансово-кредитної, ресурсної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності, в тому числі шляхом надання на конкурсній основі відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва у комерційних банках для реалізації інвестиційних бізнес-планів – управління регіонального розвитку   райдержадміністрації ;

здійснення моніторингу цін і тарифів на ринках товарів і послуг, вжиття заходів щодо стабілізації цінової ситуації – управління регіонального розвитку райдержадміністрації;

забезпечення співпраці з обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України шляхом попереднього погодження проектів нормативно-правових актів та інших рішень, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі,  що можуть призвести  до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, а також одержання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законом – структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування ;

забезпечення дотримання регуляторними органами прозорості під час підготовки, прийняття, визначення результативності дії та перегляду регуляторних актів відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» - регуляторні органи .

 

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації заходів:

 

Припинення спаду кількості зареєстрованих суб’єктів господарювання та зайнятого населення у малому і середньому бізнесі.

 

3.3 Управління обєктами комунальної власності

 

Головні проблеми розвитку

 

Недостатньо ефективне використання майна комунальної власності

 

Пріоритети розвитку у 2016 - 2017 роках:

 

забезпечення надходження коштів до районного бюджету від приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;

створення умов для покращення роботи підприємств комунальної власності.

 

Основні заходи:

 

підтримувати в актуальному стані реєстр майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району та проводитити моніторингу ефективного використання цього майна – районна рада, постійні комісії районної ради;

запроваджувати  та розвивати державно-приватне партнерство при передачі  об’єктів комунальної власності в концесію –  органи місцевого самоврядування;

не допускати заключення нових угод щодо відчуження, передачі в оренду (користування), заставу (іпотеку), лізинг, концесію комунального майна в період після набрання чинності рішеннями сільських, селищної рад про добровільне об’єднання територіальних громад до завершення такого об’єднання  – органи місцевого самоврядування;

забезпечити планування розвитку і модернізації комунального майна,  зміцнення фінансового стану суб’єктів господарської діяльності – органи місцевого самоврядування.

 

Кількісні та якісні критерії досягнення завдань:

 

забезпечення надходжень плати за оренду майна у повному обсязі.

 

3.4. Формування конкурентного середовища

Пріоритети на 2016 – 2017 роки :

формування повноцінного конкурентного середовища на товарних ринках, запобігання недобросовісній конкуренції, антиконкурентним діям органів влади та органів місцевого самоврядування;

зменшення адміністративного впливу на ринкові процеси, оптимізація державного втручання у фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання;

створення ефективного механізму державного регулювання діяльності суб`єктів природних монополій;

посилення захисту підприємців і споживачів від монопольних проявів на ринках нафтопродуктів, продовольчих товарів, інших соціально важливих ринках.

          Основні завдання та заходи на 2016 – 2017  роки:

продовжити реструктуризацію природних монополій на ринках транспортування енергоносіїв, транспорту та житлово-комунальних послуг ;

проводити подальшу неструктурну демонополізацію, зокрема шляхом зняття адміністративних та інших перешкод для вступу нових суб’єктів господарювання на товарні ринки – управління регіонального розвитку райдержадміністрації, виконкоми Локачинської селищної та сільських  рад ;

здійснювати контроль за запобіганням, недопущенням та припиненням порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Не допускати монополізації окремих товарних ринків шляхом максимально ефективного використання механізму контролю за концентрацією та узгодженими діями суб’єктами господарювання, зокрема на ринках нафтопродуктів, продовольчих товарів –управління регіонального розвитку райдержадміністрації,  виконкоми селищної та сільських рад ;

продовжити цінове регулювання діяльності суб’єктів природних монополій на окремих найбільш соціально важливих ринках. Запроваджувати тимчасове регулювання цін і тарифів на цих ринках у разі зловживання монопольним (домінуючим) становищем або необґрунтованого упереджуючого зростання цін. Поступово скасовувати регулювання цін (тарифів) на тих ринках, де загрози монополізації більше не існує – управління регіонального розвитку райдержадміністрації, виконкоми Локачинської селищної та сільських  рад .

Кількісні та якісні критерії досягнення завдань:

зняття або зниження адміністративних бар’єрів для вступу нових суб’єктів господарювання на товарні ринки, насамперед соціально значимі;

усунення нерівних умов конкуренції суб’єктів господарювання;

підвищення ефективності державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі у сфері закупівель за державні кошти.

 

3.5. Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг)

 

Головні проблеми розвитку

 

недостатньо ефективне використання бюджетних коштів

 

Цілі розвитку у 2016 – 2017 роках:

 

формування конкурентного середовища;

підвищення рівня прозорості здійснення закупівель.

 

Основні заходи:

 

посилення вимог до закупівель за державні кошти продуктів харчування, здешевлення вартості цих товарів за рахунок закупівлі безпосередньо у виробників – розпорядники державних коштів;

участь у формуванні обласної бази даних актуальних  оптово-відпускних цін  на соціально значимі продукти харчування – управління регіонального розвитку райдержадміністрації;

підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері державних закупівель з метою гармонізації його із стандартами ЄС – управління регіонального розвитку  райдержадміністрації;

координація системи державних закупівель з іншими формами та програмами розвитку - розпорядники державних коштів;

надання методичної та консультативної допомоги замовникам торгів під час здійснення ними процедур закупівель – управління регіонального розвитку  райдержадміністрації.

 

Кількісні та якісні критерії досягнення завдань:

 

забезпечення ефективного використання державних коштів.

 

4. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

 

4.1. Промисловість

 

Головні проблеми розвитку

спад темпів зростання виробництва окремих підприємств;

          складний доступ до кредитних ресурсів та їх висока вартість;

          різке зниження попиту на продукцію з боку російських компаній;

          висока енерго - та матеріаломісткість виготовленої продукції і, як наслідок, низька конкурентоспроможность продукції та ефективності виробництва.

 

Цілі розвитку у 2016 – 2017 роках:

 

          створення умов для модернізації та нарощення темпів промислового виробництва з урахуванням стану мінерально-сировинної бази і технологічного навантаження, що сприятиме підвищенню ефективності промислового комплексу та створенню нових робочих місць;

          переорієнтація на  нові ринки збуту продукції у зв’язку з обмеженнями на ринку Російській Федерації.

 

Основні заходи:

 

Сприяти  просуванню промислової продукції, виробленої на підприємствах району, на внутрішній та зовнішні ринки шляхом участі підприємств у виставково-ярмаркових заходах, форумах – управління регіонального розвитку  райдержадміністрації;

сприяти створенню нових виробництв на незадіяних виробничих площах промислового комплексу району – промислові підприємства,  управління регіонального розвитку  райдержадміністрації.

 

          Кількісні та якісні критерії досягнення завдань:

 

забезпечити  ріст  обсягу  реалізованої  промислової  продукції;

не допустити спаду кількості працюючих на промислових підприємствах.

 

4.2. Утримання мережі доріг, транспортне забезпечення, зв’язок

 

Головні проблеми розвитку

 

незадовільний стан значної частини автомобільних доріг місцевого значення;

існуючий стан фінансування дає можливість забезпечити лише незначну потребу в ремонті доріг;

низька зацікавленість перевізників в обслуговуванні приміських автобусних маршрутів, що не виходять за межі району.

 

Цілі розвитку у 2016 – 2017 роках

 

розвиток автотранспортної системи шляхом реконструкції, модернізації діючих і зведення нових об’єктів, що дозволить поліпшити сполучення між окремими територіями в межах району;

задоволення потреб населення та економіки району у наданні якісних транспортних послуг

 

Основні заходи:

 

забезпечення будівництва, реконструкції та ремонту доріг місцевого значення та комунальної власності у населених пунктах району за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів – відділ містобудування, архітектури т а житлово- комунального господарства управління регіонального розвитку  райдержадміністрації;

здійснення заходів, що стимулюють підвищення рівня конкурентоспроможності перевізників – управління регіонального розвитку  райдержадміністрації ;

забезпечення виконання заходів для підвищення безпеки руху в районі, попередження аварійності на автомобільному транспорті – ВДАІ з обслуговування Горохівського, Локачинського та Іваничівського районів ;

забезпечити своєчасне та в повному обсязі відшкодування перевізникам витрат по перевезенню пільгових категорій пасажирів - управління  соціального  захисту населення райдержадміністрації;

забезпечення доступу споживачів до універсальних послуг поштового зв’язку, поліпшення якості їх надання, розширення спектра нових послуг поштового зв’язку шляхом створення ефективної системи управління Національного оператора поштового зв’язку та вдосконалення тарифної політики на послуги з розповсюдження вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою –   Центру  поштового зв'язку №7 Волинської дирекції УДППЗ "УКРПОШТА";

розвиток мережі широкосмугового доступу в Інтернет шляхом розширення ємності, оптимізації існуючих та будівництва нових потужностей за сучасними технологіями – суб’єкти господарювання на ринку послуг зв’язку.

 

Кількісні та якісні критерії досягнення завдань:

 

          Покращення технічного стану  автомобільних доріг місцевого значення та комунальних доріг населених пунктів району;

Збереження  в районі наявної мережі автобусних маршрутів загального користування.

 

4.3 Агропромисловий комплекс

Головні проблеми  розвитку:

      низька  якість  сільськогосподарської  продукції,  її  неконкурентоспроможність  на зовнішніх ринках,  не  адаптованість  до європейських  вимог;

      проблеми збуту сільськогосподарської продукції;

      недостатній  рівень  селекційно – племінної роботи;

      недостатня  мотивація  до кооперації   та укрупнення  дрібних  сільськогосподарських   товаровиробників,  відсутність лідерів  для  створення  сільськогосподарських  обслуговуючих кооперативів (СОК);

      низький  рівень  матеріально – технічної бази економічно слабких сільськогосподарських підприємств,  застосування  застарілих  технологій  сільськогосподарського  виробництва;

      дефіцит  фінансових ресурсів  та обігових  коштів  у суб’єктів  аграрного бізнесу;

      несприятливі  інвестиційні умови для  розвитку  міні – переробки  продукції;

      неінформованість   значної частини  сільськогосподарських  товаровиробників   про  кон’юктуру  ринку,  умови ведення  бізнесу,  прогресивні  технології  ведення  аграрного виробництва.

 

Цілі  розвитку  галузі у 2016 – 2017 роках:

 

      створення  організаційно – економічних умов  для  ефективного  і соціально спрямованого  розвитку  аграрного сектору;

      стабільне забезпечення  населення  якісною  та  безпечною  місцевою  сільськогосподарською продукцією  та промисловості – сільськогосподарською сировиною;

    нарощування  обсягів  виробництва та розширення  ринків  збуту  сільськогосподарської продукції  та продуктів  переробки з високою  економічною ефективністю.

 

Основні заходи:

 

Вирішення проблем аграрної галузі передбачається шляхом:

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, поширення серед суб'єктів господарювання всіх форм власності, широких верств населення інформації, відомостей з основних питань агропромислового комплексу - управління регіонального розвитку  райдержадміністрації;

розвитку землеробства через стимулювання виробництва зерна  гречки- управління регіонального розвитку  райдержадміністрації;

підтримки розвитку галузі тваринництва, збільшення чисельності високо генетичного  поголів’я ВРХ - управління регіонального розвитку  райдержадміністрації;

розвитку інфраструктури аграрного ринку, обслуговуючої кооперації;

підтримки та розвитку особистих селянських господарств, які утримують три і більше корів - сімейних (родинних) ферм - управління регіонального розвитку  райдержадміністрації;

створення належних умов з трансформації особистих селянських господарств в інші організаційно-правові форми господарювання;

проведення  заходів по оновленню нормативно – грошової оцінки   земельних  ділянок.

 

 

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації заходів:

 

насичення товарних ринків конкурентоспроможною вітчизняною продукцією;

зростання доходів власників особистих селянських господарств;

недопущення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах агропромислового розвитку;

забезпечення регіональної потреби в основних  продуктах харчування, що гарантуватиме продовольчу безпеку району.

 

4.4. Паливно-енергетичний комплекс

 

Головні проблеми розвитку

 

Низький рівень використання місцевих видів палива та біопалива

 

Цілі розвитку у 2016 – 2017  роках

забезпечення енергетичної безпеки району.

 

Основні заходи:

 

забезпечення своєчасних розрахунків за енергоносії, спожиті закладами бюджетної сфери, населенням - розпорядники коштів районного бюджету;

сприяти забезпеченню реалізації Інвестиційних програм ПАТ «Волиньобленерго», спрямованих на підвищення якості електричної енергії, зниження витрат електроенергії на її передачу та доведення технічного стану електричних мереж до вимог чинного законодавства, в умовах постприватизаційного періоду –  органи місцевого самоврядування;

ужиття заходів щодо розширення використання відходів деревообробки лісогосподарськими та іншими підприємствами району  для виробничих потреб і на опалення закладів бюджетної сфери – розпорядники коштів місцевих бюджетів;

ужиття заходів щодо забезпечення потреб населення району у соціально значущих видах паливно-енергетичних ресурсів (електричній енергії, скрапленому та природному газі) – управління регіонального розвитку райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування.

 

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації заходів:

 

забезпечення стовідсоткового рівня розрахунків усіх споживачів району за використаний природний газ;

забезпечення споживачам району безперебійного та якісного газо- і електропостачання.

 

4.5. Енергозбереження

 

Головні проблеми

 

значна частка використання природного газу  в загальному балансі енергоспоживання бюджетної сфери.

великі втрати тепла через огороджувальні конструкції будівель бюджетної сфери.

 

Цілі розвитку у 2016 -2017 роках :

 

забезпечення скорочення питомого енергоспоживання у закладах бюджетної сфери;

зменшення використання природного газу в закладах бюджетної сфери та заміщення його альтернативними і відновлюваними видами палива;

продовження впровадження зовнішнього освітлення населених пунктів з використанням енергоощадних освітлювальних приладів;

стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів.

 

Основні заходи:

 

виконання завдань з енергозбереження відповідно до заходів Регіональної програми підвищення енергоефективності Волинської області на 2011 – 2020 роки, що затверджена рішенням сесії обласної ради                                                від 25.06.2015 р. № 35/11 – виконавці заходів програми;

дотримання лімітної дисципліни споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами, організаціями та зменшення їх енергоспоживання за рахунок реалізованих енергозберігаючих заходів –  розпорядники коштів районного бюджету;

встановлення енергоефективних систем зовнішнього освітлення –  райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування;

впровадження заходів з освітлення закладів бюджетної сфери з використанням енергозберігаючих джерел світла – розпорядники коштів районного бюджету;

збільшення використання торфобрикетів, дров паливних, відходів деревообробки та інших альтернативних видів палива для потреб теплозабезпечення підпорядкованих закладів бюджетної сфери та доведення їх частки в структурі використання палива районом до 50 відсотків –розпорядники коштів районного бюджету;

 

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації заходів:

 

зменшення споживання природного газу в закладах бюджетної сфери на 10 відсотків порівняно з 2015 роком;

довести рівень оснащення сільських населених пунктів приладами зовнішнього освітлення вулиць до 80  відсотків від потреби;

доведення частки використання торфобрикетів, дров паливних, відходів деревообробки для потреб теплозабезпечення підпорядкованих закладів бюджетної сфери в структурі використання палива у розрізі районів, міст, структурних підрозділів - головних розпорядників коштів районного бюджету до 55 відсотків.

 

4.6. Інвестиційна діяльність

Головні проблеми :

 

    військово-політична ситуація в країні;

    нестабільність валютного курсу та збереження високої вартості кредитного ресурсу;

    недосконалість законодавчої бази, нормативних актів України відповідно до норм ЄС;

   недостатня підтримка та стимулювання пріоритетних сфер економіки, інвестиційних проектів за рахунок коштів держави;

  низька зацікавленість внутрішнього інвестора, відсутність механізмів стимулювання внутрішніх інвестицій на місцевому рівні.

 

Цілі розвитку у 2016  - 2017 роках:

 

 сприяння реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на:

а) розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва.

б) забезпечення розвитку провідних галузей промисловості, логістики, високих технологій;

в) реформування житлово-комунального господарства, водозабезпечення;

г) впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій та заходів;

 

Основні завдання та заходи:

 

на основі визначених пріоритетів забезпечити ефективне використання коштів субвенцій з державного, обласного, районного бюджетів місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів – управління регіонального розвитку  райдержадміністрації, розпорядники коштів районного бюджету, виконкоми місцевих рад – протягом року;

забезпечити своєчасну підготовку, участь у оцінці та відборі інвестиційних проектів,  їх реалізації за рахунок коштів державного та обласного фондів регіонального розвитку на умовах співфінансування з місцевих бюджетів – структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування ;

освоїти кошти Стабілізаційної дотації державного бюджету на виконання заходів соціально-економічного розвитку району - структурні підрозділи райдержадміністрації, розпорядники коштів районного бюджету, органи місцевого самоврядування;

забезпечити розроблення та реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату, реалізації механізму державно-приватного партнерства – структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування;

формувати та оновлювати базу даних інвестиційних та інноваційних проектів, інвестиційних пропозицій незадіяних виробничих приміщень, вільних земельних ділянок, які можуть бути запропоновані для суб’єктів господарювання, інших інформаційних матеріалів щодо інвестиційно-інноваційних можливостей району на сайті райдержадміністрації, проведення роботи щодо залучення інвестицій та кредитних ресурсів на розвиток економічного потенціалу району – структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад ;

забезпечити участь у конкурсах інвестиційних проектів програм міжнародної технічної допомоги згідно з напрямами, визначеними відповідними регіональними та галузевими пріоритетами, сприяння у забезпеченні співфінансування заходів міжнародної технічної допомоги, що реалізуються в районі  у рамках Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»,  транскордонного співробітництва «Польща-Україна-Білорусь», інших міжнародних інвестиційних ресурсів – структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування ;

запроваджувати ефективну співпрацю з інвесторами, які реалізують в районі інвестиційні  проекти, оперативне реагування на їх пропозиції та звернення – структурні підрозділи  райдержадміністрації .

 

 

Кількісні та якісні критерії досягнення завдань :

 

покращення матеріально-технічного стану бюджетних закладів;

припинення спаду кількості зайнятого населення.

 

4.7 Споживчий ринок товарів та побутових послуг

 

Головні проблеми :

 

зменшення обороту роздрібної торгівлі району;

недостатньо розвинута мережа побутових послуг населенню.

 

Пріоритети розвитку на 2016 - 2017 роки:

 

задоволення попиту населення району на споживчі товари у повному обсязі за доступними цінами та відповідної якості;

розширення доступності соціально значимих послуг побутового обслуговування для населення сільських територій.

 

Основні завдання та заходи:

 

сприяння розширенню фірмової торговельної мережі виробників соціально значущих продовольчих товарів та збільшенню присутності на місцевому ринку товарів виробників – управління регіонального розвитку   райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад;

залучення інвестицій у розбудову мережі підприємств торгівлі, ресторанного  господарства та сфери послуг – управління регіонального розвитку  райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад ;

забезпечення належного захисту прав споживачів, здійснення контролю за якістю та безпекою продукції, товарів та послуг шляхом запобігання надходженню на споживчий ринок незаконно ввезених (виготовлених), неякісних, фальсифікованих, контрафактних, небезпечних для життя і здоров’я людей  товарів  -  управління Держпродспоживслужби  у Локачинському районі, районна рада, управління регіонального розвитку райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад;

сприяння у забезпеченні соціальних потреб населення у побутових послугах, зокрема у сільській місцевості – управління регіонального розвитку райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад.

 

Кількісні та якісні критерії досягнення завдань:

 

повніше задоволення попиту населення району на споживчі товари за доступними цінами та відповідної якості.

 

 

5. ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ

 

5.1. Ринок праці

 

 

Головні проблеми :

 

низький рівень зайнятості населення;

кількість по шукачів роботи в рази перевищує пропозиції вакантних робочих місць;

незначний відсоток вакансій із заробітною платою понад  законодавчо встановлений мінімальний розмір;

нелегальна зайнятість.

 

Пріоритетні напрямки роботи на 2016 – 2017роки:

 

забезпечення зайнятості населення внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО, членів їх сімей;

розширення сфери застосування праці.

 

Основні завдання:

 

забезпечення зайнятості населення внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО, членів їх сімей, вивільнюваних працівників - районний центр зайнятості, структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування;

реалізація політики підтримки розвитку малого та середнього бізнесу та самостійної зайнятості населення (надання безробітним одноразової допомоги по безробіттю для відкриття власної справи; інформування населення через засоби масової інформації про успішних підприємців) - районний центр зайнятості, структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування;

стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці (компенсації єдиного соціального внеску та стимулювання роботодавців до створення належних умов праці та гідної заробітної плати) – районний центр зайнятості, структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування;

підвищення рівня зайнятості сільського населення (дія «Зимової агрошколи», «Школи підтримки культури і туризму») - районний центр зайнятості, структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування;

підвищення професійної підготовки та конкурентоспроможності економічно активного населення упродовж трудової діяльності (здійснення професійного навчання безробітних; підтримка професійно-освітньої діяльності громадян з особливими потребами; забезпечення ефективного функціонування системи підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання; удосконалення методів профорієнтаційної роботи з молоддю, підвищення мотивації заінтересованості молоді до оволодіння робітничими професіями)  - районний центр зайнятості, структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування;

проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи щодо напрямів роботи служби зайнятості  (компенсації єдиного соціального внеску та стимулювання роботодавців до створення належних умов праці та гідної заробітної плати; здійснення професійного навчання безробітних; підтримка професійно-освітньої діяльності громадян з особливими потребами; удосконалення методів профорієнтаційної роботи з молоддю, підвищення мотивації заінтересованості молоді до оволодіння робітничими професіями) - районний центр зайнятості .

 

Кількісні та якісні критерії досягнення завдань:

 

забезпечити виконання завдань і заходів районної Програми зайнятості населення Локачинського району на період до 2017 року, що затверджена рішенням сесії районної ради від 14.06.2013 № 17/4.

 

5.2. ОСВІТА

Головні проблеми розвитку галузі:

 

оптимізація мережі (закриття малокомплектних шкіл);

заміна вікон на енергозберігаючі у навчальних закладах;

відновлення роботи внутрішніх санвузлів у пристосованих приміщеннях шкіл, облаштування кімнат гігієни дівчинки;

відновлення робіт душових кімнат при роздягальнях спортзалів;

переведення паливних шкіл з газу на тверде паливо;

забезпечення шкіл І ступеня навчально-комп’ютерними комплексами, оновлення комп’ютерної техніки у ЗОШ І-ІІІ та І-ІІ ступенів;

продовжити роботу по відкритті груп у ДНЗ, проведення робіт по відкритті раніше закритих дошкільних закладів;

поповнення парку  шкільних автобусів.

 

Цілі розвитку у 2016 – 2017 роках:

 

подальший структурний і якісний розвиток мережі навчальних закладів з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища;

управлінське і науково-методичне забезпечення розбудови інноваційних моделей освіти на основі концепцій гуманізації, відкритої освіти та компетентнісного підходу;

пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальним завданням розбудови суспільства  в Україні і її інтеграції в європейський простір та світове співтовариство;

упровадження інноваційних моделей управління освітніми системами сільської місцевості на основі мережевого підходу та технології управління освітніми округами;

приведення змісту навчальних планів і програм соціально-гуманітарного профілю та підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у відповідність до соціально-економічних змін сучасного інформаційно-технологічного суспільства, стратегічних завдань розвитку освіти в державі і в регіоні.

 

Основні заходи:

          продовжити  роботу щодо оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів, приведення  їх у відповідність до реальних потреб місцевих громад;

забезпечувати рівний  доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами,  зокрема, створювати  належні умови у закладах освіти  в частині  їх доступності, зміцнення  навчально-матеріальної бази,  впровадження інклюзивної  освіти; 

зміцнювати матеріально-технічну базу кабінетів інформатики з метою якісного виконання практичної частини програм з базових дисциплін, забезпечити ефективне використання інформаційних, зокрема мультимедійних та електронних засобів навчання;

продовжити роботу з переведення газових котелень на альтернативні види палива;

забезпечити  проведення капітального  ремонту будівель, зокрема дахів, систем комунікацій та обладнання у ДНЗ;

модернізовувати матеріально-технічну базу дошкільних навчальних закладів (забезпечення сучасним обладнанням, меблями, іграшками, твердим і м’яким інвентарем тощо);

оновлювати фонд шкільних бібліотек сучасною навчально-методичною, навчальною, науково-популярною та довідковою літературою; 

створювати класи з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу, вводити міжшкільних факультативів з природничо-математичних дисциплін;

брати  участь у проведенні  Всеукраїнських олімпіад  (у тому числі й Інтернет-олімпіад), конкурсів, конкурсів-захистів, турнірів.  Організація літніх профільних шкіл для обдарованих дітей;

забезпечити щорічну підписку на фахові газети та журнали для вчителів, керівників шкіл, залучивши для цього різні джерела фінансування; 

підвищувати показники забезпеченості навчальних закладів спеціалістами психологічної служби (практичними психологами, соціальними педагогами) відповідно до потреби;

збільшувати кількість дітей, охоплених різними формами позашкільної освіти. Проводити модернізаціїю навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладі.

 

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

 

забезпечити рівні можливості для здобуття повноцінної освіти, розвитку системи безперервної освіти;

підвищити рівень охоплення дошкільною освітою до сімдесяти п’яти відсотків дітей дошкільного віку та стовідсотково дітей п’ятирічного віку;

створити умови для навчання дітей із обмеженими фізичними можливостями;

поповнити сучасним обладнанням навчальні кабінети;

створити дієвий механізм стимулювання обдарованої молоді, педагогічних і науково-педагогічних працівників;

збільшити кількість залучених до здобуття позашкільної освіти дітей з метою задоволення їх освітньо-культурних потреб, а також потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

зміцнити матеріально-технічну та навчально-методичну базу навчальних закладів.

 

5.3  Охорона здоров’я

 

Головні проблеми розвитку галузі:

 

недостатнє забезпечення медичним обладнанням згідно затверджених табелів оснащення лікарських закладів;

необхідність зміцнення матеріально-технічної бази та проведення енергозберігаючих заходів;

недостатнє фінансування галузі охорони здоров’я .

 

Цілі розвитку у 2016 – 2017 роках :

 

поліпшення здоров’я населення;

забезпечення рівного і справедливого доступу всіх жителів району до медичних послуг;

запобігання та зниження рівня захворюваності.

 

Основні заходи:

 

забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я - державний лікувально-профілактичний заклад «Локачинська центральна  районна  лікарня»,   комунальний  заклад   "Локачинський  районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги";

виконання заходів щодо профілактики та зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення - державний лікувально-профілактичний заклад «Локачинська центральна  районна  лікарня»,   комунальний  заклад   "Локачинський  районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги";

пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги та приближення лікарської допомоги до сільського населення - комунальний  заклад   "Локачинський  районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги";

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення - державний лікувально-профілактичний заклад «Локачинська центральна  районна  лікарня»,   комунальний  заклад   "Локачинський  районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги";

продовження виконання заходів щодо поліпшення кадрового забезпечення медичних закладів, зокрема в сільській місцевості шляхом прийняття програм «місцевих стимулів»  -  комунальний заклад "Локачинський районний центр первинної медико-санітарної  допомоги";

забезпечення  реалізації  державних  та  регіональних  цільових  програм у галузі – державний лікувально-профілактичний заклад «Локачинська центральна  районна  лікарня»,   комунальний  заклад   "Локачинський  районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги";

здійснення поліпшення медикаментозного і матеріально-технічного забезпечення галузі охорони здоров’я відповідно до стандартів медичної допомоги  з урахуванням необхідності досягнення гарантованого державою обсягу безоплатної медичної допомоги громадянам у державних і комунальних закладах охорони здоров’я з урахуванням можливостей бюджету – державний лікувально-профілактичний заклад «Локачинська центральна районна лікарня», комунальний заклад "Локачинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги";

проведення інформаційної кампанії із залученням засобів масової інформації щодо шляхів реформування галузі охорони здоров’я та формування здорового способу життя, пропаганди формування здорового способу життя серед населення – державний лікувально-профілактичний заклад «Локачинська центральна районна лікарня», комунальний заклад "Локачинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги;

запровадження електронного реєстру пацієнтів та робота в проекті «телемедицина»  -  державний лікувально-профілактичний заклад «Локачинська центральна районна лікарня», комунальний заклад "Локачинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги".

 

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

 

зниження показників малюкової смертності ;

покращення стану забезпеченості та  укомплектованості лікарями;

зниження показників захворюваності населення;

поліпшення медикаментозного і матеріально-технічного забезпечення галузі охорони здоров’я відповідно до стандартів медичної допомоги і з урахуванням необхідності досягнення гарантованого державою обсягу безоплатної медичної допомоги громадянам у закладах охорони здоров’я.

 

5.4 Культура

 

Головні проблеми розвитку галузі:

 

           проведення ремонтів закладів культури, відновлення опалення приміщень;

оновлення інструментарію музичної школи, придбання  музичної апаратури для клубних закладів району;

поповнення бібліотечних фондів.

 

Цілі розвитку у 2016 – 2017  роках:

 

підвищення ефективності використання базової мережі закладів культури, модернізація матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтва: створення сприятливих умов для розвитку аматорської творчості, організації змістовного дозвілля населення, збереження і популяризація нематеріальної культурної спадщини, підтримка позашкільної мистецької освіти, проведення культурно-мистецьких заходів, спрямованих на забезпечення діалогу та злагоди в суспільстві;

продовження роботи з виявлення, наукового вивчення, державної реєстрації об’єктів культурної спадщини, забезпечення їх захисту, відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту, музеєфікації, популяризації історико-культурної спадщини як складової частини туристичного продукту з волинською маркою.  

Основні заходи:

 

забезпечення участі творчих колективів району в Міжнародному  фестивалі українського фольклору «Берегиня»;  Всеукраїнському   фестивалі мистецтв «Пісні Великої Волині»;   театральному   святі імені  Наталії Ужвій;  обласного фестивалю людей з особливим потребами «Струни душі»;  інших обласних та міжнародних культурно-мистецьких заходах;

організація та проведення основних районних культурно-мистецьких заходів:

         -  творчих звітів аматорського мистецтва клубних установ, музичних шкіл, району,   присвячені 25-ій річниці Незалежності України;

        - районного фестивалю декоративно-прикладного мистецтва  «Горохівський вернісаж»; 

       - Х районного кінофестивалю «За Україну, за її волю»; 

       - проведення заходів з відзначення 71-ої річниці Перемоги над нацизмом у Європі та закінчення Другої Світової війни,  річниці Конституції України;         

здійснення реалізації заходів  зі зміцнення матеріально-технічної бази установ та енергозбереження згідно програми розвитку культури, мистецтва і охорони культурної спадщини в районі на 2016 - 2020 роки;  

та клубних закладах  та створення умов для організації в них культурного дозвілля населення, особливо молоді.

 

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

 

          покращення умов проведення мистецьких заходів;

          підвищення творчого рівня проведення культурно-мистецьких заходів.

 

5.5. Молодіжна політика

Головні проблеми розвитку:

 

низький рівень зайнятості серед молоді;

значна кількість сімей та осіб потребують соціальної підтримки та одержання якісних соціальних послуг.

 

Цілі розвитку у 2016 - 2017 роках:

 

збільшення кількості дітей, які будуть охоплені послугами з оздоровлення та відпочинку;

забезпечення дітей, які потребують особливої соціальної підтримки, повноцінними оздоровчими послугами;

контроль за якістю надання послуг, дотримання вимог законодавства у закладах оздоровлення та відпочинку; 

проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою формування суспільної налаштованості на здоровий спосіб життя, у тому числі репродуктивне здоров’я;

реалізація заходів із соціального захисту дітей пільгових категорій, забезпечення їх культурного та духовного розвитку;

формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання;

сприяння розвитку дитячо-юнацького спорту та залучення осіб з обмеженими фізичними можливостями до занять спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах району.

 

 Основні заходи:

 

здійснення систематичного контролю за якістю послуг та дотриманням вимог законодавства в оздоровчих закладах – відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад;

зміцнення матеріально – технічної бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку – структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми селищної, сільських  рад;

участь у конкурсі проектів та програм, розроблених громадськими організаціями та органами учнівського та студентського самоврядування стосовно молоді -  відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;

участь у Всеукраїнській інформаційно-профілактичній акції «Відповідальність починається з мене» - відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;

підготовка проектів та ініціатив громадських організацій та студентської молоді для участі у конкурсі проектів та програм, розроблених громадськими організаціями стосовно молоді (в т.ч. конкурсу соціального замовлення) - відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації ;

сприяння розвитку молодіжних громадських організацій, забезпечення співпраці з ними у напрямку реалізації загальнодержавних програм з питань підтримки молоді - відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації ;

створення умов для розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів спорту для інвалідів, забезпечення підготовки та участі збірних команд району в обласних змаганнях та сприяння участі спортсменів у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів у складі збірних команд області -  відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;

широке залучення населення до занять фізичною культурою і спортом шляхом проведення спортивно-масових заходів; забезпечення участі збірних команд району в обласних змаганнях та сприяння участі спортсменів у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів у складі збірних команд області - відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

   

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації заходів:

 

стовідсоткове забезпечення послугами з оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких загинули (померли) у ході проведення АТО; максимальне охоплення зазначеними послугами дітей інших пільгових категорій;

збільшення кількості працевлаштованої молоді;

збільшення кількості осіб, які займаються усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи.

 

5.6 Соціальне забезпечення

Головні проблеми:

 

різке підвищення цін для населення за спожиті природній газ та комунальні послуги;

збільшення числа внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО, членів їх сімей, що потребують соціального захисту.

 

Цілі розвитку у 2016 – 2017  роках

 

забезпечення реальної підтримки найуразливіших верств населення,зокрема, внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО, членів їх сімей;

створення умов для реабілітації громадян з особливими потребами, удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності.

 

Основні заходи:

 

реалізація законодавчих актів та нормативних документів щодо  підтримки найуразливіших верств населення,зокрема, внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО, членів їх сімей – управління соціального захисту населення Локачинської районної державної адміністрації;

підвищення  рівня  соціального  захисту  населення  шляхом  застосування спрощеної системи  оформлення щомісячної адресної безготівкової житлової субсидії для відшкодування витрат на оплату користування житлом або його утримання та комунальних послуг – управління соціального захисту населення  районної державної адміністрації;

забезпечення державної підтримки різних категорій населення району шляхом надання допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – управління  соціального  захисту населення райдержадміністрації ;

підтримка в актуальному стані Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків – управління  соціального  захисту населення райдержадміністрації;

забезпечення надання пільг у грошовій формі окремим категоріям громадян району – управління соціального захисту населення Локачинської районної державної адміністрації ;

забезпечення санаторно-курортного лікування та оздоровлення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – управління соціального захисту населення  районної державної адміністрації.

 

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації заходів:

 

підвищення рівня соціального забезпечення найбільш вразливих та незахищених верств населення району;

надання можливості населенню використання житлово-комунальних послуг, в тому числі природного газу, в умовах значного підвищення тарифів.

 

5.7 Житлово-комунальне господарство

Головні проблеми:

 

відсутність інвестицій в галузь;

невпорядкованість системи поводження з твердими побутовими відходами в районі.

 

Пріоритети розвитку  на 2016 – 2017  роках:

 

стабільне функціонування підприємств – надавачів  житлово-комунальних послуг та забезпечення безперебійної життєдіяльності населених пунктів на території району;

безперебійне забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами.

 

Основні завдання та заходи:

 

залучення інвестиції в житлово - комунальне господарство (кошти місцевих бюджетів, міжнародна технічна допомога, передача майна в концесію на умовах державно-приватного партнерства) - відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства управління регіонального розвитку райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування ;

технічне переобладнання підприємств галузі, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг – відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства  управління регіонального розвитку   райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування ;

забезпечення населення житлово-комунальними послугами належного рівня та якості відповідно до вимог та стандартів – Локачинське виробниче управління  житлово-комунального господарства, виконкоми сільських рад ;

встановлення економічно-обгрунтованих тарифів  на житлово-комунавльні послуги для населення з метою забезпечення повного відшкодування витрат виробництва, своєчасне їх коригування відповідно до зміни цін на складові собівартості - Локачинське виробниче управління  житлово-комунального господарства, виконкоми сільських рад ;

сприяння створенню  об'єднань  співвласників  багатоквартирних будинків - відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства  управління регіонального розвитку  райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування;

забезпечення консультаційно-методичного супроводження діяльності підприємств житлово-комунального господарства – відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства  управління регіонального розвитку   райдержадміністрації;

сприяння створенню розвинутого конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг – відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства  управління регіонального розвитку       райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування .

 

          Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань:

 

покращення фінансового стану підприємств житлово-комунального господарства;

покращення екологічного стану довкілля.

 

5.8. Грошові доходи населення

 

Головні проблеми:

 

наявність заборгованості із виплат підприємствами заробітної плати;

використання робочої сили без оформлення трудових відносин з роботодавцями

 

Пріоритет розвитку на 2016 -2017 роках

 

створення економічних передумов для  забезпечення стійкої позитивної динаміки зростання рівня заробітної плати та інших доходів населення від трудової діяльності, підвищення купівельної спроможності населення.

         

Основні завдання та заходи:

 

          добитися недопущення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах та установах району – управління  соціального  захисту населення райдержадміністрації ;

організація роботи із забезпечення захисту прав і гарантій громадян у сфері соціально-трудових відносин – структурні підрозділи райдержадміністрації ;

ужиття заходів, спрямованих на подальше підвищення рівня оплати праці працівників – управління  соціального  захисту населення райдержадміністрації;

організація та проведення заходів, спрямованих на забезпечення легалізації найманої робочої сили, виведення  заробітної плати з тіньового сектору економіки – структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування – протягом року.

 

Кількісні та якісні критерії досягнення завдань:

 

зростання середньомісячної заробітної плати штатних працівників у 2016 році до 2845 гривень, у 2017 – до 2950 гривень, покращення купівельної спроможності населення;

           недопущення заборгованості з виплати заробітної плати.

 

6. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 

Головні проблеми:

 

Наявність значної кількості стихійних сміттєзвалищ;

зростання обсягів накопиченнь побутових відходів на сміттєзвалищах.

 

Цілі розвитку у 2016  - 2017 роках:

 

забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів;

забезпечення реалізації екологічної політики, спрямованої на перехід до екологічно збалансованого розвитку району, зменшення негативного впливу на довкілля результатів діяльності людини.

Основні заходи :

          проведення громадських слухань, зустрічей з представниками громадськості з метою врахування їх пропозицій при формуванні напрямів державної екологічної політики та шляхів розв'язання глобальних, регіональних і місцевих екологічних проблем - структурні підрозділи райдержадміністрації ;

виконання природоохоронних заходів за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та інших джерел фінансування - структурні підрозділи райдержадміністрації ;

досягнення невиснажливого та раціонального використання водних, земельних і мінеральних ресурсів, створення нових і розширення існуючих територій та об'єктів природо-заповідного фонду - управління регіонального розвитку, інші структурні підрозділи райдержадміністрації ;

надання пропозицій щодо можливого фінансування комплексу противопаводкових робіт та запобігання виникненню надзвичайних ситуцій, пов’язаних із шкідливою дією вод – управління регіонального розвитку райдержадміністрації .

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»