Програма фінансового забезпечення реалізації Локачинською районною державною адміністрацією делегованих Локачинською районною радою повноважень на 2018 рік

                                                                                            Затверджено

рішенням районної ради

від  22.03.2018 року № 27/22

зі змінами

від 11.07.2018 р. № 29/5

 

Програма

фінансового забезпечення реалізації

Локачинською районною державною адміністрацією делегованих

Локачинською районною радою повноважень на 2018 рік

                                              

 

1. Паспорт Програми

 

1.

Дата затвердження Програми

 

2.

Розробник Програми

Локачинська районна державна адміністрація

3.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

4.

Учасники Програми

Апарат райдержадміністрації та її структурні підрозділи

5.

Термін реалізації Програми

2018 рік

6.

Кількість завдань (робіт)

12 завдань

7.

Загальний обсяг фінансування,

 у томі числі

районний бюджет

382,5 тис. грн

 

3825 тис. грн

8.

Головний розпорядник коштів

Локачинська районна державна адміністрація

 

2. Загальні положення

Локачинська районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює функції виконавчої влади на території Локачинського району, а також реалізує повноваження, делеговані їй Локачинською районною радою рішенням від 24 грудня 2015 року №3/15.

Для забезпечення більш ефективного та продуктивного здійснення делегованих повноважень, переданих районною радою та функцій покладених державою, з метою оперативного вивчення та розв’язання соціально-економічних проблем району, райдержадміністрації необхідно проводити семінари, наради, колегії, готувати аналітичні довідки, листи, забезпечити проведення претензійно-позовної роботи, здійснювати робочі поїздки в села району тощо. Проведення вищевказаних заходів потребує відповідного фінансування.

Однак, фінансування видатків Локачинської районної державної адміністрації з державного бюджету не забезпечує витрати на виконання повноважень в повному обсязі.

Відповідно до статті 34 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” делегування радами повноважень місцевим державним адміністраціям супроводжується передачею фінансових, матеріально-технічних та  інших  ресурсів, необхідних для їх здійснення.

     

3. Мета Програми

Метою програми є забезпечення виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих їй районною радою і як наслідок  покращення соціально-економічного та культурного розвитку району, підвищення рівня життя жителів району.

 

4. Фінансове забезпечення Програми

Згідно із статтею 85 Бюджетного кодексу України, в умовах відсутності заборгованості місцевого бюджету за захищеними статтями видатків, протягом року фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок вільного залишку бюджетних коштів за 2017 рік або перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету.

Виконання заходів програми фінансується із  районного бюджету в сумі 77,9 тис. грн. згідно з додатком 1. Програма виконується в один етап - у  2018 році.

                   

                                      5. Основні заходи Програми

Фінансові ресурси місцевого бюджету використовуються райдержадміністрацією згідно з додатком 2 для:

-обслуговування комп’ютерної техніки;

- придбання комп’ютерної техніки;

- придбання канцтоварів (папір ксероксний, папки, файли, факс-папір, конверти, марки);

- придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин до транспортних засобів;

-забезпечення проведення претензійно-позовної роботи;

-технічна підтримка та розвиток систем електронного документообігу.

Використання цих фінансових ресурсів дозволить забезпечити виконання райдержадміністрацією делегованих їй рішенням районної ради від 24 грудня 2015 року № 3/15 повноважень, зокрема щодо:

1) підготовки і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, проектів рішень, інших матеріалів з питань, передбачених цим рішенням; забезпечення виконання рішень ради;

2) підготовки пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

3) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку території району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

4) підготовки і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України;

5) сприяння інвестиційній діяльності на території району;

6) об’єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на території району, населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;

7) залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення відповідної території, координація цієї роботи;

8)внесення пропозицій до обласної державної адміністрації щодо затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського  транспорту;

9) підготовки питань про визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

10) організації охорони, реставрації, використання пам’яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення;

11) підготовки висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються сільськими, селищною радами;

12) видачі забудовникам відповідно до законодавства містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів;

13) забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, туризму; сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді;

14) підготовки і подання на затвердження районної ради пропозицій щодо організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні, внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом;

15) вжиття  необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;

16) координації на території району діяльності місцевих землевпорядних органів;

17) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;

18) забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою.

 

6. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити належне виконання делегованих повноважень;

- домогтися більш збалансованого економічного і соціального розвитку району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

- забезпечити розвиток інвестиційної діяльності на території району;

- поліпшити надання практичної та методичної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні ними власних та делегованих повноважень;

- налагодити взаємодію та співпрацю з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності;

- впровадити нові методи та підходи у взаємодії райдержадміністрації з іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- налагодити партнерські зв’язки з органами місцевого самоврядування в Україні та за кордоном.

 

7. Відповідальні виконавці та контроль за виконанням Програми

Відповідальним виконавцем програми є Локачинська районна державна адміністрація в особі відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

Контроль за виконанням програми здійснює постійна комісія районної ради з питань бюджету і фінансів, дотримання цінової і податкової політики та управлінням майном комунальної власності.

 

ДолученняРозмір
dodatok_1.doc32 КБ
poryadok_vikoristannya_koshtiv.doc43 КБ
dodatok_2_6_0.doc43 КБ

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»