ПРОГРАМА підтримки молодих лікарів Локачинської центральної районної лікарні на 2018 - 2021 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

до рішенням районної ради

від 11.07.2018 р. №29/6

 

ПРОГРАМА

підтримки  молодих лікарів  Локачинської центральної

районної лікарні на 2018 - 2021 роки

 

Розроблення  Програми зумовлено необхідністю забезпечення лікарями фахівцями центральної районної лікарні та поліпшення стану здоров’я  населення шляхом покращення та забезпечення доступу до спеціалізованої медичної допомоги для  вирішення медико – санітарних  потреб населення району та об’єднаних територіальних громад.

Молодими лікарями вважати спеціалістів з вищою медичною освітою віком до 35 років або протягом п’яти років після закінчення інтернатури.

На сьогодні склались несприятливі обставини  з лікарськими кадрами в центральній районній лікарні. Показник забезпеченості є вдвічі нижчим середньообласного. Із 42 штатних лікарських посад, затверджених штатним розписом по Локачинській ЦРЛ, фактично зайнято 34,5, працює 29 лікарів, що складає 82% . Недостатньо 7,5 посад лікарів, що  складає 18%,  а це ускладнює надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню. Пацієнти  змушені  їхати на консультацію  в  обласні заклади охорони здоров’я та проходити курси стаціонарного лікування у інших закладах. З причини відсутності спеціалістів не функціонує лікувальний блок (палати інтенсивної терапії) приймально-діагностичного відділення та не проводяться оперативні втручання, які потребують загального знеболення.

Також  в ЦРЛ працюють  лікарі пенсіонери:  із 29 лікарів 12 осіб  пенсійного віку – 41%.

 В інтернатурі для роботи в ЦРЛ навчаються три лікаря інтерна та з 01.08.2018 року планується ще три-чотири.

У 2018 році закінчує інтернатуру і приступить до роботи  лікар-анестезіолог-реаніматолог.

За останні три роки в ЦРЛ почали працювати чотири молодих спеціаліста, але за цей же період розрахувалися також чотири спеціаліста.  Одна з   причин  вибуття -  низька заробітна плата.

Такий стан справ вимагає  здійснення комплексу заходів спрямованих на розв’язання проблем забезпечення вторинної ланки фахівцями, що дозволить збільшити рівень задоволення пацієнтів  спеціалізованою вторинною допомогою та  сприятиме підвищенню ефективності галузі охорони здоров’я району в цілому.

2. Мета програми

 

Метою програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності  населення шляхом  налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної та якісної  допомоги на вторинному рівні.

3. Основні завдання Програми

 

Основним завданням Програми є:

1. Забезпечення лікарями  фахівцями  центральної районної лікарні, що дасть  змогу надавати більш якісну кваліфіковану вторинну медичну допомогу населенню.

 

2. Організація  ефективного  функціонування усіх структурних підрозділів центральної  районної лікарні.

 

3. Забезпечення  службовим  житлом  молодих  спеціалістів-лікарів з правом приватизації наданого службового житла після роботи в Локачинській ЦРЛ не менше 10 років.

 

4. Шляхи та  способи розв’язання проблеми

 

1. Координація діяльності  й сприяння  співпраці  місцевих органів виконавчої влади та Локачинської центральної районної лікарні.

 

2. Підвищення статусу лікаря та заохочування до роботи  у сфері вторинної ланки.

 

5. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

1. Фінансування Програми здійснюється в межах видатків передбачених у районному  бюджеті, бюджетах об’єднаних територіальних громад, субвенцій сільських та селищної ради, а також за рахунок інших джерел,  не заборонених  чинним законодавством  України.

 

2. Виплата  одноразової грошової допомоги та щомісячної  матеріальної грошової  допомоги передбачається за рахунок коштів районного бюджету та субвенцій ОТГ, сільських і селищної рад.

 

6. Заходи щодо реалізації програми по підтримці молодих лікарів Локачинської центральної лікарні на 2018-2021 роки

 

№ п/п

Зміст заходів Програми

Відпові-дальні за викона-ння

Строки викона-ння

Вид бюджету

Орієнтовні обсяги фінансування

за роками виконання, тис. грн

усього

 

2018

2019

2020

2021

1.

Допомога в оформ-ленні пільгових кредитів на будів-ництво та придбан-ня житла

Локачинська районна державна адміністрація,  Локачинська районна рада, Локачинська селищна рада

2018-2021

-

 

 

 

 

 

2.

Забезпечення молодих лікарів службовим житлом.

Локачинська районна державна адміністрація,  Локачинська районна рада, Локачинська селищна рада, Локачинська ЦРЛ

2018-2021

Районний  бюджет

 

 

 

 

 

3.

Встановлення та виплата додаткової заохочувальної надбавки в розмірі 50%  від посадово-го окладу протягом перших трьох років роботи у Локачинській ЦРЛ

Локачинська ЦРЛ

2018-2021

 

Районний  бюджет

 

 

 

 

 

 

63.0

 

 

 

4.

Надання одноразо-вої грошової допо-моги молодим спеціалістам - лікарям за умови  укладання догово-ру на термін роботи не менше  трьох років в розмірі трьох мінімальних заробітних плат

Локачинська ЦРЛ

2018-2021

 Районний  бюджет

 

 

 

 

 

 

68.0

 

 

 

5.

Виділення земель-ної ділянки під забудову та для ведення особистого селянського госпо-дарства

Локачинська селищна рада

2018-2021

-

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансове забезпечення програми

 

 

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Локачинська ЦРЛ

131,0 тис.грн

 

 

 

 

Паспорт програми

 

Назва

Програма  підтримки  молодих спеціалістів Локачинської центральної районної лікарні на 2018 - 2021 роки
Ініціатор розроблення Програми
Локачинська центральна районна лікарня
 
Розробник Програми
Локачинська центральна районна лікарня
 
Відповідальний виконавець Програми
Локачинська центральна районна лікарня
 
Учасники та виконавці Програми
Локачинська центральна районна лікарня,
Локачинська районна державна адміністрація,  Локачинська районна рада, Локачинська селищна рада
Термін реалізації Програми
2018 - 2021 роки 
Фінансування
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок районного бюджету, субвенцій об’єднаних територіальних громад, сільських і селищної ради  та інших джерел не заборонених чинним законодавством.
Необхідний обсяг фінансування Програми з районного бюджету буде визначатися виходячи з конкретних завдань та щороку уточнюватися з урахуванням реальних можливостей на відповідний бюджетний рік
Термін проведення звітності
Уточнені обсяги фінансових ресурсів на наступний рік та аналіз виконання Програми подаються Локачинською центральною районною лікарнею  щорічно до 25 грудня в райдержадміністрацію  та  районну раду 

 

 

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»