ПРОГРАМА поліпшення племінних та продуктивних якостей тварин в особистих господарствах населення у Локачинському районі на 2015-2020 роки

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 04.01.2007 р. № 9/5

 зі змінами

від 30.03.2010 р. № 34/7

від 25.03.2015 р. №34/14

 

 

ПРОГРАМА

поліпшення племінних та продуктивних якостей тварин в особистих господарствах населення у Локачинському   районі на 2015-2020 роки

 

Мета програми.

 

Метою програми єрозроблення стратегії плану дій, спрямованих на створення, збереження, відтворення та раціональне використання племінних ресурсів з метою підвищення генетичної якості тварин, ефективне використання в селекційному процесі генетичних ресурсів, збереження генофонду існуючих порід, підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності галузі тваринництва.

Використання спермопродукції бугаїв – плідників, допущених до використання, в господарствах населення, дасть змогу створення в районі високопродуктивного поголів’я великої рогатої худоби молочного, м’ясного напрямків продуктивності, і як кінцева мета збільшення продуктів харчування тваринного походження.

Для виконання даної мети, програмою передбачено шляхи більш ширшого впровадження штучного осіменіння молочного поголів’я великої рогатої худоби вособистих господарствах населення та розширення мережі пунктів штучного осіменіння.

 

Заходи по виконанню програми по поліпшенні племінних та продуктивних якостей тварин в особистих підсобних господарствах:

 

1. Забезпечення населення високоякісними продуктами харчування є одним з найголовніших завдань сільськогосподарського виробництва. Збільшення обсягів валової продукції тваринництва може відбуватись в значній мірі за рахунок високопродуктивного стада, як молочної так і м'ясної худоби. Для організації та проведення селекційних процесів в стадах особистих підсобних господарствах і розроблена дана програма.

2. Виконуючи програму розвитку особистих господарств громадян, в останні роки населення продуктивних якостей корів в господарствах населення частково здійснювалося шляхом вирощування власних ремонтних телиць, одержаних від штучного осіменіння корів сім'ям бугаїв-плідників допущених до використання, та закупівля племінних телиць в сільськогосподарських підприємствах. Із запропонованих пропозицій з продажу племінних телиць особистим господарствам населення в 2003 році необхідно було продати 100 голів племінного поголів’я, за рік було продано 74 голови, а це в свою чергу в подальшому вплине на прискорення селекційного процесу в районі.

3. Завдання підвищення продуктивності тварин є їх штучне осіменіння сім’ям високоцінних бугаїв. Особливого розвитку штучне осіменіння корів і телиць, в особистих господарствах населення набуло в 2001 році, завдяки співпраці племпідприємств з переробними підприємствами та власниками тварин. За осіменіння однієї тварини в господарствах населення 50 %вартості взяли на себе переробні підприємства і 50% племпідприємства. Завдяки такій співпраці в 2001 році в особистих господарствах було осіменено 36 % корів і телиць. Однак, в подальшому, ця співпраця була розірвана з боку переробних підприємств, що не могло не позначитись на впровадження штучного осіменіння. Починаючи з 2002 року частину коштів, яку мали відшкодовувати переробні підприємства не виплатили власникам, що призвело до негативних наслідків у ведені селекційно-племінної роботи в деяких господарствах. Обсяг штучного осіменіння маточного поголів’я скоротився до 18 %.

4. Програмою розвитку особистих господарств Локачинського району передбачено нарощування виробництва продукції тваринництва та підвищення ефективності галузі в особистих господарствах населення шляхом прискорення селекційного процесу та пошук можливостей для залучення коштів в т.ч. бюджетних асигнувань для здешевлення вартості племінних ресурсів. На даний час повна вартість якісного осіменіння однієї голови маточного  поголів’я 180 гривень, з яких 130 гривень, згідно калькуляції, оплачує власник тварин, що порівняно дорого. Для зацікавлення власників тварин у підвищенні рівня генетичного потенціалу та продуктивності стад, з метою здешевлення осіменіння, розроблено кошторис залучення бюджетних асигнувань (додається). Тому необхідно передбачити в місцевому бюджеті кошти на здешевлення послуг по штучному осіменінню великої рогатої худоби у розрахунку 20 гривень за одну спаровану голову.

5. При наданні послуг по штучному осіменінню тварин в господарствах населення використовуються наявні пункти штучного осіменіння агроформувань, а також спеціально відкриті при ветустановах, сільських радах молокоприймальних пунктах, в приватних подвір’ях громадян.

На даний час в районі діє 30 пунктів штучного осіменіння маточного поголів’я, з яких 27 обслуговують тільки особисті  господарства населення».

Програмою розвитку особистих господарств громадян Локачинського району передбачено нарощування виробництва продукції тваринництва та підвищення ефективності галузі в особистих господарствах населення шляхом прискорення селекційного процесу та вишукати можливість для залучення коштів в т.ч. бюджетних асигнувань для здешевлення вартості племінних ресурсів. На даний час повна вартість якісного осіменіння однієї голови маточного поголів’я перевищує в середньому 35 гривень, з яких 18 гривень 30 коп., згідно калькуляції, проплачує власник   тварин,   що   порівняно   дорого.   Для зацікавлення власників тварин у підвищенні рівня генетичного потенціалу та продуктивності стад, з метою здешевлення осіменіння, розроблено кошторис залучення бюджетних асигнувань (додається). Тому необхідно передбачити в місцевому бюджеті кошти на здешевлення послуг по штучному осіменінню великої рогатої худоби у розрахунку 7 грн.30 коп. за одну спаровану голову.

5. Завданням надання послуг по штучному осіменінню тварин в господарствах населення використовуються наявні пункти штучного осіменіння агроформувань, а також спеціально відкриті при ветустановах сільських радах, молокоприймальних пунктах, в приватних подвір’ях громадян. На даний час в районі діє 28 пунктів штучного осіменіння маточного поголів’я, з яких 23 обслуговують тільки особисті господарства населення.

 

Відповідно до даної програми для заохочення та більш ширшого впровадження штучного осіменіння передбачено також відшкодування витрат щодо забезпечення пунктів штучного осіменіння інструментами, матеріалами та інших витрат. Суми передбачених коштів необхідно направляти через районні управління сільського господарства та продовольства або сільські чи селищні ради на племпідприємства згідно укладених договорів відповідного зразка та актів прийому-передачі виконаних робіт, які підтверджуються відомостями погодженими та завіреними техніком штучного осіменіння і сільським головою.

В кінці звітного періоду племпідприємства складають реєстри відповідного зразка, де узагальнюють результати роботи за даний період.

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»