Програма поводження з твердими побутовими відходами в Локачинському районі на 2017– 2020 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 22.06.207р . № 17/7

 

П Р О Г Р А М А

поводження з твердими побутовими відходами

в Локачинському районі на 2017– 2020 роки

 

Вступ

Програма поводження з твердими побутовими відходами (далі ТПВ) - це комплекс взаємно пов'язаних та узгоджених в часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно- гігієнічних, фінансово - економічних, соціальних, інформаційних, освітньо- виховних, тощо, спрямованих на розв'язання проблем сфери поводження з ТПВ у Локачинському районі.

Програма поводження з твердими побутовими відходами в Локачинському районі на 2017 - 2020 роки (далі Програма) розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 “Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами ”, Закону України «Про відходи», рішення Волинської обласної ради від 28.12.2010 №2/42 Про Регіональну екологічну програму «Екологія - 2015 та прогноз до 2020 року».

 

       Мета Програми

 Основною метою програми поводження з твердими побутовими відходами в Локачинському районі на 2017 - 2020 роки є координація дій органів всіх гілок місцевої влади, суб'єктів господарювання та активізація населення для забезпечення реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.

 Основні завдання Програми:

- зменшення обсягів утворення відходів, їх переробка та часткове захоронення на звалищах;

- збільшення використання ресурсо - цінних компонентів ТПВ;

- впровадження новітніх технологій і сучасних та ефективних засобів механізації;

- врегулювання тарифів та підвищення рентабельності і ефективності виробничої діяльності;

- покращення якості і розширення обсягів надання послуг;

- впровадження системи моніторингу поводження з ТПВ та покращення обліку і звітності;

- зменшення негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров'я населення.

 

 Розділ І. Сучасний стан сфери поводження з твердими побутовими  відходами

 

Населення території Локачинського району складає 22,3тис.чол. В районі функціонують промислові підприємства та підприємства переробки, побутового обслуговування населення, об'єкти торгівлі, ринки, установи соціально - культурного призначення, державні установи.

Звалища твердих побутових відходів стають одним із найбільших забруднювачів навколишнього природного середовища.

В районі для збору твердих побутових відходів відведено 27земельних ділянок, а також функціонує 1 полігон твердих побутових відходів площею 4,17га в с.Привітне. Усі земельні ділянки для збору твердих побутових відходів не паспортизовані, санітарно-захисні зони витримуються, ділянки розміщені поза межами сіл. Не на всі населені пункти району розроблено схеми санітарного очищення населених пунктів. По всіх сільських радах, в тому числі і в яких є розроблені схеми санітарного очищення населених пунктів утилізація, збирання побутових відходів проводиться не організовано, не дотримуються схеми санітарного очищення населених пунктів. Санітарною очисткою охоплено 43 населених пунктів району, що становить 81%. Збір сміття проводиться неконтрольовано приватним транспортом населення, крім смт. Локачі.

Основним способом видалення твердих побутових відходів є їх захоронення на сміттєзвалищах, що в переважній більшості не відповідає санітарно-екологічним нормам. Значна частина звалищ у сільських населених пунктах є стихійними, розміщені у водоохоронних зонах, не мають обвалування та інших засобів захисту довкілля. Тривале накопичення побутових відходів на звалищах приводить до виникнення не передбачуваних фізико-хімічних та біохімічних процесів, продуктами яких є численні токсичні хімічні сполуки. Через відсутність постійних моніторингових спостережень місць складування побутових відходів, останні є значними осередками забруднення навколишнього природного середовища району. Ситуацію ускладнює відсутність ефективної системи збору та формування окремих видів відходів як вторинної сировини. Як результат, на сміттєзвалище потрапляє значна кількість матеріалів, які мають високу ресурсну цінність та підлягають переробленню (скло, папір, метал).

Населення приватного сектору сіл  договорами на вивезення ТПВ не охоплено. Мешканці будинків здійснюють часткове захоронення та переробку побутових відходів самостійно на своїх садибах. Відсутність організації збирання твердих побутових відходів призводить до утворення стихійних звалищ на полях, лісових угіддях, вздовж доріг, що значно погіршує екологічний і санітарний стан довкілля.   

По району лише в смт. Локачі розташовані контейнери та площадки для збору сміття, стан яких не скрізь відповідає санітарним та технічним нормам. В усіх інших селах контейнери та площадки для збирання сміття відсутні.   

У смт. Локачі організовано централізований вивіз твердих побутових відходів. Однак договорами охоплено не всіх мешканців.

На даний час роздільне збирання твердих побутових відходів в районі не запроваджено.

Стан сміттєзвалищ також не відповідає встановленим вимогам: відсутні свердловини для контролю забруднення підземних вод, звалища не обваловані, немає живої огорожі, під'їзні шляхи засмічені. Сортування відходів не проводиться, відсутні переносні сітчасті огорожі для затримання легких (летючих) фракцій відходів.

В районі не належним чином забезпечено ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів.. На території району триває процес утворення несанкціонованих звалищ ТПВ.

Сучасна структура системи санітарного очищення території району недосконала. Відсутність взаємодії органів місцевого самоврядування, виконавчої влади з органами державної санітарно - епідеміологічної та екологічної служб не забезпечує достатнього контролю за санітарним станом територій.

       Розділ ІІ. Основні завдання Програми

 Для досягнення мети програми передбачається:

- удосконалення системи санітарного очищення ;

- проведення паспортизації земельних ділянок для збору твердих побутових відходів;

- організація збирання і видалення ТПВ у тому числі відходів дрібних виробників з дотриманням схем санітарного очищення усіх населених пунктів, запровадити роздільне збирання компонентів цих відходів;

- посилення контролю за діючими звалищами побутових відходів для запобігання шкідливому впливу на довкілля та здоров'я людини, рекультивацію земельних ділянок після закриття звалища;

- забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів з дотриманням Закону України «Про відходи»;

- зменшення обсягів захоронення ТПВ шляхом упровадження нових сучасних високоефективних методів збирання, перевезення, зберігання.

       

 Розділ ІІІ. Основні напрямки розв'язання завдань Програми

 Розв'язати основні завдання можливо за такими напрямками:

- ліквідація несанкціонованих звалищ та санація території;

- облаштування діючих сміттєзвалищ, контейнерних майданчиків;

- оновлення сміттєзвозного парку;

- оновлення контейнерного господарства;

- облаштування санітарних зон сміттєзвалища;

- виготовлення проектно – кошторисної документації на місця видалення    відходів;

- замовлення та виготовлення проектів землеустрою щодо виділення земельних ділянок під місця видалення відходів;

- впровадження новітніх технологій щодо переробки ТПВ;

- створення районного комунального господарства.

 

  Розділ ІV. Етапи виконання Програми

 Згідно з додатком №1 Програми передбачається здійснити її виконання у 2 етапи:

- перший (2017-2018роки) – створення нормативно - правової бази у сфері поводження з ТПВ, удосконалення системи управління; забезпечення сприятливих умов для залучення коштів з метою технічного переоснащення системи санітарного очищення територій населених пунктів; забезпечення проведення моніторингу сфери побутових відходів, створення районного комунального підприємства;

- другий (2019-2020 роки) – впровадження нового обладнання; забезпечення належного санітарного стану населених пунктів; перетворення сфери поводження з побутовими відходами на рентабельну підгалузь житлово - комунального господарства.

 

   Розділ V. Механізм забезпечення Програми

 Контроль за реалізацією програми здійснюють екологічна інспекція, районна санітарна епідеміологічна станція, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації,. постійна комісія районної ради з питань економічного розвитку території району.

Виконання Програми відповідно до своїх повноважень на місцевому рівні забезпечують селищна, сільські ради.

Фінансове забезпечення реалізації заходів, передбачених програмою (додаток 1), базується на основі чинного законодавства з залученням коштів:

- районного бюджету;

- бюджетів селищної, сільських рад;

- місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;

- державного бюджету, в тому числі Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;

- приватного капіталу;

- іноземних інвестицій.

  

      Розділ VІ. Очікувані результати впровадження Програми

 Виконання Програми дасть змогу:

- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє середовище;

- зменшити обсяги захоронення побутових відходів;

- перетворити сферу поводження з ТПВ на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.

Оснащення комунальних підприємств сучасними сміттєвозами і контейнерами дозволить зменшити кількість несанкціонованих сміттєзвалищ та покращити екологічний стан як населених пунктів, так і довкілля. Дасть змогу надавати мешканцям відповідні якісні послуги.

 

Розділ VІI. Орієнтовні обсяги фінансування Програми

Виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами передбачає орієнтовну суму фінансувань за 2017-2020 роки в розмірі 406,0 тис. грн. 

ДолученняРозмір
zahodi_do_programi.doc42.5 КБ

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»