Програма розвитку особистих селянських господарств Локачинського району на 2017-2020 роки

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 22.05.2012 № 11/3
продовжено 
рішенням районної ради від 23.12.2016.р. № 13/8
внемення змін
від 17.05.2018 р. №28/5
 
Програма розвитку особистих селянських господарств Локачинського району
на 2017-2020 роки
 
Паспорт програми
 
1
Ініціатор розроблення програми
Локачинське управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
2
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми 
Закон України «Про особисте селянське господарство» від 15 травня 2003 р. № 742 - ІУ .
 
3
Розробник програми
Локачинське управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
4
Співрозробник
фінансове управління райдержадміністрації, Асоціація фермерів та приватних землевласників району
5
Відповідальний виконавець програми
Локачинське управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
6
Учасники програми
фінансове управління райержадміністрації, районна рада, селищна та сільські ради, сільськогосподарські обслуговуючі коомеративи, Асоціація фермерів та приватних землевласників району, власники особистих селянських господарств та інші зацікавлені особи
7
Термін реалізації програми
2012-2016 роки
7.1
Етапи виконання програми
-
8
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми  
обласний, районний, селищний та сільські бюджети
9
Загальний обсяг фінансування ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього (тис. грн.)
214,0
 
Вступ
 
Програма розвитку особистих селянських господарств у Локачинському районі на 2012-2016 роки розроблена відповідно до Закону України „Про особисте селянське господарство”, спрямована на підтримку та розвиток особистих селянських господарств, як однієї з рівноправних форм господарювання в сільській місцевості, закріплення позитивних тенденцій у їх діяльності.
         Програмою передбачається подальший розвиток інфраструктури аграрного ринку, сприяння у роботі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, заготівельних організацій в сільській місцевості з індивідуальним сектором.
В останні роки особисті селянські господарства стали основними виробниками більшості видів сільськогосподарської продукції, без додаткових затрат з боку держави забезпечили та продовжують забезпечувати населення країни продовольством.
 
1.                      Стан і аналіз проблем особистих селянських господарств
 
За останні десять років у районі спостерігається тенденція зменшення кількості особистих селянських господарств . 
 
Кількість особистих селянських господарств, станом на:
01.01.2001р
01.01.2009р.
01.01.2012 р.
7695
7454
7114
 
        Станом на 01.01.2012 р вони використовували 24229 га сільськогосподарських угідь, або 47,0 % від усієї кількості сільськогосподарських угідь району, з них – 20703 га ріллі ( 47,6 %).
       В названих господарствах 59 % площ зосереджено під посівами зернових культур, 20 % - картоплі та овочевих культур, утримується 5797 голів великої рогатої худоби, в тому числі 4033 корови, 10873 свиней, 78087 штук птиці. Питома вага в загальній чисельності поголів’я великої рогатої худоби становить – 83 %, в тому числі корів – 88 %, свиней – 66 %, птиці – 18 %.
 
В 2011 році особистими селянськими господарствами населення вироблено продукції на 176,8 млн. грн.(123,6 млн. грн. – продукція рослинництва, 63,2 млн. грн. – продукція тваринництва), що становить 49,6 відсотка у структурі усіх сільськогосподарських товаровиробників. В розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь вироблено 730 тис.грн. продукції, при 403 тис.грн у 2010 році.
 
Аналіз валової сільськогосподарської продукції виробленої особистими селянськими господарствами
млн. грн.
 
2000
2005
2011
Виробництво валової продукції ОСГ
90,6
103,0
176,8
в т.ч. продукції рослинництва 
52,9
57,9
123,6
          продукції тваринництва
37,7
45,1
63,2
Довідково у с/г підприємствах
22,1
40,2
189,4
 
За останні роки значно збільшилась посівна площа в особистих селянських господарствах і становила на 01.01.2012 р - 19108 гектарів або 51 відсотка у структурі посівних площ району.
 
Посівна площа сільськогосподарських культур району
                                                                                                                      ( га )
 
2000р.
2005р.
2011р.
Особисті селянські господарства
9612
17750
19108
Сільськогосподарські підприємства
24304
12846
18353
Всі категорії господарств
33916
30596
37461
 
Виробництво основних видів продукції рослинництва
                                                                                                                   ( тонн )
Показники
2005
2011
% 2011 до 2005
Виробництво зерна, всього
49308
91112
184,8
в т.ч. особисті селянські      господарства
26232
31986
121,9
Виробництво картоплі, всього
32480
53048
163,3
в т.ч. особисті селянські      господарства
32058
51609
161
Виробництво овочів, всього
10773
10599
98,4
в т.ч. особисті селянські      господарства
10450
9555
91,4
 
       За 2011 рік  особистими селянськими господарствами з площі 11291 га зібрано 32,0 тис.тон зернових культур, середня урожайність склала 28,4 ц/га. Продовжилась тенденція до збільшення посівних площ цукрових буряків, усього господарствами населення посіяно 971 га цієї сільськогосподарської культури (на 87 га, або на 9,8 % більше ніж в 2010 році), валовий збір склав 28,4 тис.тонн. Площа під картоплею, у порівнянні до 2010 року збільшилась на 191 га і становила 3203 га. Урожай картоплі у 2011 році є рекордним за останні 10 років – 51,6тис. тонн. Посівні площі під овочеві культури також збільшено, з 591 га у 2010 році до 671 га у 2011 році, з яких зібрано 9,6 тис.тонн овочів.
В особистих селянських господарствах і надалі утримується переважаюча частина худоби. На кожні 100 дворів в середньому припадає по 69 голів великої рогатої худоби, в т.ч. 48 голів корів та 129 свиней. В районі нараховується понад 145 родин, які утримують три і більше корів.
 
Частка господарств населення у загальній чисельності поголів’я, (%)
 
2000
2005
2008
2011
Велика рогата худоба
54
83
85
83
у т.ч. корови
72
91
90
88
Свині
86
76
68
66
 
Разом з тим, є такі особисті господарства у сільській місцевості , які взагалі не утримують худобу.
Для подолання цієї негативної тенденції в районі систематично проводяться відповідні заходи. Зокрема за 2011 рік:
- 9 власникам особистих селянських господарств компенсовано банківські відсотки за кредитами на придбання корів та нетелів;
- надано 4 пільгових кредити на придбання обладнання (доїльних апаратів) за рахунок коштів обласного бюджету ч/з программу «Власний дім»;
- проведено часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів та телиць в особистих селянських господарствах, осімінено 556 голів корів;
- здійснено виплату дотацій особистим селянським господарствам, де утримується три більше корів (використано 14,6 тис.грн., які були спрямовані 52 власникам особистих селянських господарств у вигляді доплат за наявне поголів’я корів з розрахунку 100 грн. на 1 голову);
Крім того, за кошти обласного бюджету закуплено 4 доїльних апарати, які в подальшому безоплатно передано власникам особистих селянських господарств, які утримують три і більше корів, і є кращими здавачами молока, відкрито 6 нових пунктів штучного осіменіння.
Разом з тим в умовах переходу до ринкових відносин тваринництво країни, і молочний напрямок у тому числі, опинилися на грані виживання.
Це відбилося в скороченні поголів’я худоби і птиці, падінні виробництва м’яса й м’ясопродуктів, старінні матеріально-технічної бази, порушенні інфраструктури й ринків збуту м’яса, посиленні конкуренції з боку закордонних виробників м’яса й м’ясопродуктів.
Отже, галузь вимагає істотної державної й фінансової підтримки, у тому числі, низьких кредитних ставок, своєчасних виплат дотацій, врегулювання зовнішньої торгівлі продуктами тваринництва, і в остаточному підсумку – підвищення конкуренто-спроможності вітчизняного м’яса як на внутрішньому так і зовнішньому ринках.
    Проведенні реформи агропромислового комплексу привели до того, що основними виробниками молока в районі стали особисті селянські господарства. Нині частка молока, що її виробляють у особистих селянських господарствах становить 89,6 відсотка загального обсягу виробництва.
Практика такого дрібнотоварного виробництва ставить перед молокопереробними підприємствами гостру проблему якісної сировини, адже особисті селянські господарства не можуть забезпечити потребу України ані щодо кількості молока, ані щодо його якості.
Поліпшити становище можна шляхом створення спеціалізованих високорентабельних сімейних молочних ферм, де технологія виробництва відповідала б сучасному рівню й забезпечувала б отримання високоякісного і дешевого молока.      
 
Виробництво основних видів продукції тваринництва
тонн
 
2005
2010
У відсотках до 2005 року
Молока всіма категоріями
17070
15966
-6,5
в т.ч. особисті селянські      господарства
16131
14300
-11,4
с/г підприємства
939
1666
77,4
Надій від корови по всіх категоріях (кг)
3006
3554
18,2
в т.ч. особисті селянські господарства
3080
3572
16
с/г підприємства
2126
3352
57,7
М’ясо всіх видів на забій у живій вазі
3938
6605
67,7
в т.ч. особисті селянські господарства
1930
2300
19,2
с/г підприємства
2008
4305
114,4
 
Виробництво основних видів продукції тваринництва за даними районного відділу статистики особистими селянськими господарствами у минулому році склало: худоби в живій вазі – 450 тонн, питома вага якого в загальнорайонній структурі склала 9,0 відсотка, а молока – 12625 тонн, або 89,7 відсотка в загально районній структурі виробництва.
Технічна оснащеність особистих селянських господарств хоча і з кожним роком зростає, про те ще залишається недостатньою.
Станом на 01.01.2011 року в них нараховується 775 тракторів, 192 зернозбиральних комбайни, та іншої причіпної та ґрунтообробної техніки.
 
Наявність тракторів та зернозбиральних комбайнів
станом на 01.01.2011 року.
Трактори
Зернозбиральні комбайни
одиниць
на 100 га с/г угідь
Одиниць
на 100 га ріллі
775
3
192
1
 
Слід зазначити, що значна частина техніки фізично і морально зношена і потребує заміни.
 
2. Мета програми
 
Метою програми є :
забезпечення стабільного динамічного розвитку особистих селянських господарств на основі запровадження нових форм ринкових відносин;
забезпечення ефективного та раціонального використання закріплених за приватним сектором сільськогосподарських угідь;
 вжиття заходів щодо розширення площ землекористування;
 покращення селекційної роботи з поголів’ям тварин у приватному секторі, шляхом розгалуження мережі пунктів штучного осіменіння, ветеринарної медицини, обслуговуючих кооперативів та кредитних спілок;
- поліпшення соціального забезпечення сільського населення;
 - підвищення рівня життя селян;
- сприяння розвитку інфраструктури аграрного ринку.
 
3. Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма.
 
         Особисті селянські господарства потребують підтримки у створенні умов для виробництва та збуту сільськогосподарської продукції, забезпеченні її якості, відповідно до діючих стандартів, запровадження засобів малої механізації, складських приміщень тощо.
          Так, виробляючи близько 90 % від загального обсягу молока, тільки 45% його продається на молокопереробні підприємства, лише як другий сорт.
         В цих категоріях господарств виробляється 96 % картоплі та овочів, які через відсутність складів для зберігання не можуть сформувати великі оптові партії для реалізації названої продукції за межі області та на експорт.
          Значну частину земель запасу та резервного фонду сільських населених пунктів можна використовувати, як комунальні громадські пасовища для випасання худоби. Для цього необхідно провести їх окультурення, засіяти багаторічними злаковими, бобовими кормовими культурами та раціонально використовувати.
                    Внаслідок недостатньої кількості пунктів штучного осіменіння, які обслуговують цю категорію господарств, повільними темпами проводяться заходи щодо поліпшення продуктових та племінних якостей худоби.
         Відсутність мережі пунктів заготівлі сільськогосподарської продукції на території сільських та селищної рад призводить до значних фінансових втрат сільськогосподарських.
 
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,
строки та етапи виконання Програми
 
         Основним засобом розв’язання проблемних питань, окреслених Програмою є реалізація її заходів у повному обсязі у визначений термін. Виділення фінансових ресурсів на реалізацію заходів Програми, спрямованих на широке коло учасників, має здійснюватись виключно на конкурсній основі.
        Програма буде реалізовуватись протягом 5 років.
 
5. Завдання Програми та результативні показники
 
       Забезпечити збільшення до 2016 року виробництва особистими селянськими господарствами: молока на 5 %, яєць - на 9 %, вовни – на 9,0 %, меду – на 6 %, картоплі – на 5 %, овочів - на 5 %, зернових - на 4 %, цукрових буряків – на 5 %, плодів та ягід – на 6 % проти досягнутого рівня у 2010 році.
        Щорічно створювати у сільській місцевості 10 робочих місць.
Створити та окультурити на території Привітненької, Війницької, Кисилинської, Замличівської, Заячицівської, Затурцівської та Холопичівської сільських рад пасовища інтенсивного типу на базі земель запасу резервного фонду для випасу великої рогатої худоби, що належать господарствам населення.
Створити два обслуговуючих молочарських кооперативи в селах Конюхи та Затурці.
 
6. Фінансове забезпечення виконання Програми
 
Видатки, пов’язані із реалізацією заходів Програми, відповідно до ст.10 Закону України “Про особисте селянське господарство ” здійснюються за рахунок коштів обласного, районних, селищного та сільських бюджетів, виділених в установленому порядку, інших джерел не заборонених законодавством.
Необхідні обсяги фінансування по роках
№ з/п
 
Назва заходу
Всього коштів, тис.грн
в т.ч. по роках
2012
2013
2014
2015
2016
 
 
1
Здешевлення кредитів:
- на закупівлю корів та нетелів для власників ОСГ,
- тракторів потужністю не більшою тяговий клас 0,9 та ряду причіпного інвентаря, який агрегатується з ними
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Підтримка родинних ферм (власників ОСГ, які мають 5 і більше корів):
- часткове відшкодування витрат на закупівлю корів і нетелів;
- часткове відшкодування витрат на придбання трактора потужністю не більшою за тяговий клас 0,9 та ряду причіпного інвентаря, який агрегатується з ними
 
 
 
 
 
 
3
Придбання та безоплатна передача доїльних апаратів власникам ОСГ, які утримують 3 і більше корів
91
11
20
20
20
20
4
Виплата дотації за утримання трьох і більше корів (дотація по співфінансуванні обласного та місцевих бюджетів 50/50) 
 
 
 
 
 
 
5
Часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів і телиць в ОСГ
48
5
8
10
10
15
6
Створення та окультурення пасовищ інтенсивного типу до 50 га на базі земель запасу резервного фонду для випасу великої рогатої худоби, що належать господарствам населення
75
15
15
15
15
15
7
Фінансова підтримка ОСГ шляхом забезпечення кормами, насінням
 
 
 
 
 
 
8 Дотація за утримання телиць та нетелів в ОСГ до 2-річного віку            
9 За посадку садів і ягідників            
 
 
ВСЬОГО
214
31
43
45
45
50
 
7.Очікувані результати
 
Виконання Програми дасть змогу:
· збільшити виробництво сільськогосподарської продукції в особистих селянських господарствах;
· підвищити продуктивність праці на основі запровадження засобів малої механізації;
· створити ринкову інфраструктуру у сільській місцевості;
· покращити зайнятість сільського населення.
 
        Управління агропромислового розвитку щорічно в четвертому кварталі вносить на розгляд районної ради заходи щодо економічного розвитку особистих селянських господарств на наступний рік.
 
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
 
         Координацію Програми здійснює управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації.
         Контроль здійснює постійна комісія районної ради з питань економічного розвитку території району .
Досягнення мети Програми та виконання поставлених завдань потребує здійснення відповідних заходів та фінансування (додається).

 

Заходи щодо економічного розвитку особистих селянських господарств на 2012 рік
 

 

№ п\п
ЗАХОДИ
Виконавці
Термін виконання
Обсяг коштів на 2012 рік, тис. грн.
Джерела фінансування
Очікуваний результат
1
2
3
4
 
5
7
1.    
Спеціальна дотація власникам особистих селянських господарств на утримання трьох і більше корів молочного напрямку продуктивності
Управління агропромислового розвитку РДА
2012 рік
 
Кошти районного бюджету
Нарощення поголів’я корів молочного напрямку, збільшення кількості та якості молока передбаченого для реалізації 
2.    
Здешевлення вартості штучного осіменіння (спермопродукції)
Управління агропромислового розвитку РДА
2012 рік.
 
Кошти районного бюджету
Покращення ведення тваринництва, поліпшення генетичного потенціалу тварин
3.    
Дотація за вирощені та продані на забій і переробку суб’єктам господарювання, які мають власні (орендовані) переробні потужності, молодняк ВРХ
Управління агропромислового розвитку РДА
2012 рік
 
Кошти районного бюджету
Збільшення поголів’я молодняку ВРХ в ОСГ
ВСЬОГО
Х
Х
 
Х
Х

 

 
 
ДолученняРозмір
dodatki_13_programi_osg.doc88 КБ
nashi_napryami_diyaln_osg.doc58.5 КБ

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»