ПРОГРАМА створення і використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню у 2016-2020 роках

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                        рішення районної ради

                                                                                        від 18.02.2016 №4/9

 

ПРОГРАМА

створення і використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій   та надання термінової допомоги постраждалому населенню у 2016-2020 роках

 

      Комплексна програма  (далі-Програма) розроблена відповідно  до статті 98 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій».

      В основу реалізації програми покладений принцип об’єднання зусиль державних і недержавних органів усіх рівнів для розв’язання проблеми створення і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, з метою екстреного використання їх у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

 

I.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

  Матеріальними резервами є запас будівельних і пально-мастильних матеріалів, лікарських засобів,  продовольства, техніки,  технічних засобів та інших матеріальних цінностей, призначених для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів.  

   Матеріальні резерви, що використовуються для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій  створюються районною державною адміністрацією (місцевий резерв) для виконання заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію надзвичайних ситуацій, і надання термінової допомоги постраждалому населенню.

 Місце розміщення матеріального резерву, номенклатура, обсяги та норми накопичення визначаються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 Матеріальні резерви створюються виходячи з максимальної гіпотетичної (прогнозованої) надзвичайної ситуації, характерної для  району,  галузі, об'єкта, а також передбаченого обсягу робіт з ліквідації її наслідків.

  Матеріальні цінності, що поставляються до резерву, повинні мати сертифікат відповідності на весь нормативний строк їх зберігання.

      Матеріальні резерви розміщується на об'єктах, призначених або пристосованих для їх зберігання, визначених розпорядженням голови районної державної адміністрації, з урахуванням їх оперативної доставки до можливих зон надзвичайних ситуацій.

  Створення та накопичення матеріальних резервів здійснюється відповідно до річних графіків затверджених головою районної державної адміністрації (додається).   

  Резерв використовується тільки для:

здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій;

проведення  аварійно-рятувальних та невідкладних відновлювальних робіт;

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів;

надання постраждалому населенню необхідної допомоги для забезпечення його життєдіяльності;

розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалого населення;

забезпечення пально-мастильними  та іншими витратними матеріалами транспортних засобів підприємств та громадян, залучених для евакуації постраждалого населення із зони надзвичайної ситуації та можливого ураження.

  У разі недостатності місцевого матеріального резерву чи його використання у повному обсязі керівництво району звертається до обласної державної адміністрації з проханням щодо залучення резервів вищого рівня.

Відпуск матеріально-технічних цінностей з місцевого матеріального резерву здійснюється за розпорядженням голови райдержадміністрації.

   Відповідальність за створення та накопичення резерву, контроль за його наявністю, станом та використанням покладається на керівників визначених розпорядженням голови райдержадміністрації підприємств, установ та організацій.

 

II.  Обґрунтування необхідності розроблення та реалізації програми

  Державна політика України у сфері цивільного захисту  базується на вимогах Конституції України, Кодексу цивільного захисту  України, постанови Кабінету Міністрів України від 9.01.2014 р. №11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», спрямованої на створення безпечних умов проживання людей на територіях, захисту об’єктів виробничого і соціального призначення, довкілля від надзвичайних ситуацій.

   Аналіз природних процесів за минулі роки показує, що в районі мають місце екстремальні метеорологічні явища  (сильні вітри, град, зливи, повені, смерчі,снігові перемети),  що можуть спричинити  надзвичайні ситуації. В окремих випадках вони набувають масштабного характеру і завдають значних збитків господарству, населенню та району в цілому. Аналіз природних процесів за минулі роки показує, що потрібно бути готовим до можливих значно більших негативних надзвичайних ситуацій. Бурі, урагани, смерчі територією району проходять з періодичністю 1-2 рази на рік.  У разі різкого танення снігового покриву  в зимово-весняний період на території району  можливі ускладнення повеневої обстановки. Разом з тим, є низка факторів, які сприяють виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру. До них належать: недотримання правил пожежної  і техніки безпеки на виробництві та в побуті, недостатнє  матеріально-технічне забезпечення виробництва та впровадження заходів щодо запобігання  небезпечним техногенним явищам, низький рівень культури виробництва,  тощо. На території району розміщені 6 потенційно-небезпечних підприємств  в основному це вибухопожежонебезпечні об’єкти.

                     

III. Мета і основні завдання програми

 Програма розрахована на довгостроковий період. Спрямована на створення місцевого матеріального резерву  для забезпечення безпечних умов проживання  населення  на території району, захист матеріальних і культурних цінностей та довкілля, проведення  аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

  Мета Програми -  запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій   та надання термінової допомоги постраждалому населенню.

     Програма спрямована на досягнення взаємопов’язаних цілей, а саме:

       визначення обсягів та джерел фінансування для створення матеріальних резервів;

   здійснення заходів з  накопичення  та поповнення  матеріальних резервів за встановленими нормами;

     встановлення порядку  зберігання та обліку  резервів на пристосованих об'єктах;

     здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій;

     ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;

     проведення  невідкладних відновлювальних робіт.

 

                              IV.Фінансове   забезпечення програми

    Створення та утримання матеріального  резерву місцевого рівня здійснюватиметься  за рахунок  коштів які передбачатимуться у місцевих бюджетах з урахуванням реальних можливостей, а також  інших не заборонених законодавством джерел.

  Накопичення необхідних резервів за встановленими нормами та матеріально-технічних ресурсів, які були використані під час ліквідації надзвичайної ситуації, проводитиметься у межах асигнувань, передбачених на

реалізацію програми при формуванні місцевих бюджетів, а у разі необхідності за рахунок видатків, затверджених шляхом внесення змін до бюджетів в установленому  бюджетним законодавством порядку.

  З метою ефективного витрачання коштів по виконанню заходів передбачених Програмою визначити головним розпорядником коштів районного бюджету районну державну адміністрацію.

 

                  V. Виконання програми та очікувана ефективність

     Реалізацію Програми необхідно здійснювати  щорічно протягом п’ятирічного періоду згідно номенклатури та обсягів накопичення  місцевого матеріального резерву (додається). Для виконання Програми необхідно здійснити наступні заходи:

  Сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації (О.Волик) організувати укладання угод щодо постачання та зберігання матеріального резерву з підприємствами, в обсягах визначених номенклатурою матеріального резерву, яка затверджена головою райдержадміністрації  12 січня 2016 року.

 З метою  збереження товарів, які швидко псуються або потребують заміни, підприємства–виробники, бази і гуртівні, з якими укладені угоди, повинні постійно проводити їх поновлення методом реалізації і закупки нових товарів з таким розрахунком, щоб  їх загальний обсяг постійно відповідав запасу продукції, визначеному  номенклатурою місцевого матеріального резерву.

    Виконання Програми дасть змогу створити  реальний резерв матеріальних ресурсів для використання їх на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків та надання термінової допомоги постраждалому населенню.

 

              VI. Організація та контроль за виконанням  Програми.

  Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, який щороку подаватиме  управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації звіт про стан її виконання.    

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюється  сектором з питань цивільного захисту  райдержадміністрації.

 

ДолученняРозмір
dodatok_do_programi.doc24.38 КБ

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»