Програма зайнятості населення Локачинського району на період до 2017 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 28.05.2013 р. № 18/3

 

ПРОГРАМА

зайнятості населення  Локачинського району  

на період до 2017 року

 

 

 Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення

Локачинського району на 2012-2013 роки

     Локачинський  район – сільськогосподарський, де  проживає 23.1тис.населення, з них 84 відсотка – сільське.

     Працездатне  населення  району  складає  13.6 тис.осіб. У галузях економіки зайнято 3.6 тис. осіб, зокрема, у сільському господарстві – 16 відсотків, промисловості - 3.5 , будівництві - 1.9 , у торгівлі - 8.0 У соціально-бюджетній сфері зайнято 60.1 відсотка.

     Аналіз виконання Програми соціально - економічного розвитку району за 2012 рік   свідчить про позитивні результати , ринок праці вирівнявся  . 

      За   2012 рік прибуток у господарському комплексі району становив 50 млн. грн., що  у 2,2 рази більше ніж   минулого року . Найбільша питома вага в отриманні прибутку належить підприємствам сільськогосподарського комплексу. Найпотужніше з них ТЗОВ «Птахокомплекс Губин».

 У районі відсутня заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах . За статистичними даними середня заробітна плата локачан зросла в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 19 відсотка і становить 2040 гривень.

     Стабільно працюють такі промислові підприємства як ТЗОВ «Агрокорміндустія», ПП «Волиньпродукт», стабілізувалася ситуація з виробництва та реалізації цегли на підприємстві ПП «Захід» які нарощують виробництво продукції , вживають заходи щодо збереження та розширення ринків збуту , сприяють зайнятості населення. Реалізовано промислової продукції за   2012 рік на суму 211,2 млн. гривень. Проте не зважаючи на валовий ріст виробництва продукції, а по окремих видах продукції і перевиробництва , зниження ціни на сільськогосподарську продукцію призвело до зниження темпів приросту продукції у грошовому виразі.

     Значну роботу у районі проведено з газифікації населених пунктів . Із 54 населених пунктів району вже газифіковано 43 , а 2 перебуває в стадії газифікації.

           Більшість колективних сільськогосподарських підприємств району припинила свою виробничу діяльність , але у сільгоспвиробництво району залучено 9 потужних інвесторів, найбільші це ТЗОВ «Пятидні» , ТЗОВ «Веселе Агро», СБЄ «Україна Волинь», ДП АФ «Луга Нова», ТЗОВ «Салєкс енерджі»  якими засіяно 18,4 тисячі гектарів  ріллі, зведено до мінімуму облогуючі землі.

     Аналіз використання земель сільськогосподарського призначення свідчить проте , що найбільш питома вага наділів знаходиться   у власності та користуванні громадян – 31094  гектари. Із 11670 громадян , які набули право на земельну ділянку (пай) 11259 громадян що становить 96,5 відсотка.

     У районі приділяється значна увага розвитку малого підприємництва , одноосібних селянських господарств, разом з тим що збільшується працевлаштування безробітних осіб прослідковується  зменшення  кількості суб’єктів підприємництва . На 1 січня 2013 року зареєстровано   673 фізичних особи – підприємців( у 2012 році - 691).

     За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття  з числа безробітних упродовж 2012 року розпочали підприємницьку діяльність 19 осіб , серед них - 10 у сфері сільськогосподарського виробництва.

      Ринок  праці  функціонує  в  соціально-економічному  середовищі  держави  й  перебуває  під  впливом  різних  чинників.  Зрушення  в  економіці  спричиняють  зміни  на  ринку  праці  і  показників, що  його  характеризують.  

      Для підтримки особистих селянських господарств, сімейних ферм та обслуговуючих кооперативів в області діють 9 регіональних програм, за якими профінансовано з державного та місцевих бюджетів 2,03 млн. грн.  Для розвитку та зайнятості селян-одноосібників  проводилось навчання новим технологіям вирощування та переробки сільгосппродукції, яка була б конкурентною на ринку збуту. В листопаді 2012 року розпочались заняття в «Зимовій агрошколі» п’ятого сезону. Проведена робота  дозволяє розширити сфери застосування праці у особистих селянських господарствах за рахунок таких промислів: садівництво, картоплярство, квітникарство, бджільництво, тваринництво, вирощування  цукрових буряків, овочів в теплицях, переробка овочів та фруктів.

Регулювання зареєстрованого ринку праці районною службою зайнятості проводилось шляхом підвищення якості та результативності соціальних послуг,   забезпечення реалізації концепції самодопомоги клієнтам, надання розгорнутої інформації роботодавцям, населенню та соціальним партнерам.

          Забезпечено позитивну динаміку залучення громадян до активних програм сприяння зайнятості населення. 

Чисельність незайнятих громадян, які отримали роботу за сприяння центру зайнятості у 2012 році зросла і становить 450 осіб, в тому числі 56 неконкурентноспроможних громадян працевлаштовані з наданням дотації роботодавцю.

Професійним навчанням були охоплені понад 160 безробітних, що на 14   більше, ніж у 2011 році. Рівень працевлаштування громадян після проходження навчання склав 100%.

         Організація тимчасових оплачуваних громадських робіт дозволила 415 безробітним відновити трудові навички та поліпшити  матеріальне становище. Після організації громадських робіт на постійні робочі місця працевлаштовано 69   безробітних.        

З метою забезпечення росту заробітної плати працюючих, зниження рівня тіньової зайнятості, обласною службою зайнятості проведено бліц-навчання  роботодавців за галузевою ознакою. В бліц-навчаннях за 4 напрямками взяли участь  24 роботодавців, 8 членів сімейних ферм та дрібних сільгоспвиробників. 

Реалізація заходів Територіальної програми зайнятості на 2012-2013 роки дозволила розв’язати ряд проблем у сфері зайнятості:

 • рівень укомплектування вакансій збільшився на 2,35 % відповідно до 2011 року та становить 77,8% від загальної кількості зареєстрованих вакансій;
 • середня тривалість  укомплектування вакансій становить 4 календарні дні;
 • середня тривалість перебування на обліку незайнятих громадян зменшилась на 20 днів  і становить 138 календарних днів;
 • збільшилася кількість діючих договорів між найманими працівниками та фізичними особами - підприємцями на 7,9 %.

       Спільна зацікавленість у вирішенні питань зайнятості органів виконавчої влади, сільських голів, соціальних партнерів служби зайнятості дали можливість створити нові робочі місця , допомогти зацікавленим людям знайти роботу та реалізувати власні професійні здібності.

      Позитивні  тенденції  до  економічного  зростання  сприятливо  впливають  на  основні  параметри  зайнятості  населення, формують  необхідне  підґрунтя  для  стабілізаційних  процесів  та  відповідного  регулювання  праці  в  районі.

 

II. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону

та розвитку регіонального ринку праці

 

Програма зайнятості населення району на 2013 - 2017 роки – це документ , який регулює ринок праці району і спрямований на забезпечення проведення політики зайнятості населення та соціального захисту від безробіття.

Для сталого економічного розвитку району визначено такі пріоритети на 2013-2017 роки:

 • залучення інвесторів і стимулювання їх співпраці з метою впровадження інновацій;
 • збільшення рівня заробітної плати ;
 • створення сприятливого клімату для середнього та малого бізнесу;
 • розвиток сільських територій завдяки розвитку туризму , переробної промисловості , підтримки особистих селянських господарств ;
 • підвищення рівня зайнятості населення ;

         Основна мета в галузі сільськогосподарського виробництва буде:

 • формування конкурентоспроможного аграрного сектору;
 • забезпечення стабільного та ефективного функціонування аграрного сектора ;
 • нарощування кількості робочих місць та збільшення доходів працівників, зайнятих в аграрному секторі (ТЗОВ «Птахокомплекс Губин», ПП «Фрукт-екс- Пол», ТЗОВ «П’ятидні», ДП АФ «Луга-Нова», ФГ «Надбання» , «Землероб», «Надія»).

В промисловості :

- розширення виробництва , поглиблення переробки сільськогосподарської продукції, збільшення робочих місць (ТЗОВ «Волиньпродукт», ДП АФ «Луга – Нова», ТЗОВ « Птахокомплекс Губин», ТЗОВ «Фрукт-екс-Пол»), ТЗОВ «Салєкс енерджі»

      Підвищиться соціальна значимість малого підприємництва, самозайнятості в одноосібних селянських господарствах, бо зростає в районі важливість його потенціалу для вирішення питань зайнятості та підвищенні рівня життя населення, особливо у сільській місцевості. Буде підтримано розвиток малого бізнесу в сфері надання побутових послуг сільському населенню. Продовжиться газифікація сільських населених пунктів . Особлива увага буде приділена економному використанню енергоресурсів, застосування енергозберігаючих технологій.

       Основним пріоритетом в реалізації державної політики зайнятості населення буде – управління трудовими ресурсами , основного потенціалу економічного й соціального розвитку в державі.

       Шляхи вирішення цього завдання:

 • спільна діяльність всіх зацікавлених сторін у підвищенні зайнятості населення;
 • створення нових робочих місць та збереження існуючих із належними умовами праці і її оплати;
 • всебічне заохочення до легальної зайнятості;
 • пом’якшення кількісного і професійно – кваліфікаційного дисбалансу робочої сили на ринку праці району за рахунок підготовки , перепідготовки фахівців, підвищення їх кваліфікації безпосередньо на виробництві;
 • забезпечення доступу до інформації , індивідуальних консультацій  при самостійному пошуку роботи і підборі кадрів;
 • розширення само зайнятості населення ;
 • профорієнтація молоді у школах.

У прогнозованому періоді районна служба зайнятості залучатиме незайняте населення до участі у започаткованих цікавих проектах :

  -   освітній проект «Зимова агрошкола» для любителів працювати на землі;

  -  « Запроси на рідну Волинь»;

  -  « На Україну повернусь»;

  -  «Школа підтримки культури і туризму»;

  -  «Особливим людям – додаткові гарантії»;

  - створення «Центру кар’єри» на базі Локачинської Філії Оваднівського профліцею

         Створення нових робочих місць на підприємствах інвесторах:

ПП «Фрукт- екс Пол» (вирощування і зберігання фруктів)  25 місць,

ТЗОВ « Птахокомплекс Губин»  (вирощування курей)      - 15,

ФГ «Камелія» ( вирощування ВРХ)                                      - 20,

ТЗОВ «Горохів агротрейд» (вирощування свиней)             - 10,

ТЗОВ «Салєкс енерджі» (вирощування енергетичної лози на 400 га.) -15,

ФГ «Кроль» (кролеферма)                                                      -  7,

ПП «Укр – свинка»  (вирощування свиней)                         - 10.

 • підвищення професійної підготовки та конкурентоспроможності економічно активного населення упродовж трудової діяльності шляхом:
 • здійснення професійного навчання працівників, зайнятих у галузях економіки за рахунок коштів роботодавців;
 • здійснення професійного навчання безробітних;
 • підтримки професійно-освітньої діяльності громадян з особливими потребами; 
 • стимулювання до підвищення рівня конкурентоспроможності  на ринку праці осіб віком від 45 років;
 • забезпечення ефективного функціонування системи підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання;

удосконалення методів профорієнтаційної роботи  з молоддю, підвищення мотивації заінтересованості молоді до оволодіння робітничими професіями

         За сприяння служби зайнятості на вільні та новостворені робочі місця буде працевлаштовано 2120 осіб, направлено на оплачувані громадські роботи 2110незайнятих громадян , здійснити професійну підготовку , перепідготовку та підвищення кваліфікації 810 безробітних громадян.

   

Фінансове забезпечення реалізації Програми

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду підтримки підприємництва, Фонду соціального захисту інвалідів, асигнувань державного бюджету, підприємств, установ та організацій

 

ІІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до 2017 року

Орієнтовна структура

(на основі положень Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року, із врахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону)

 

 

 

 

ДолученняРозмір
zahodi.doc85 КБ
dodatok_do_programi.doc279 КБ

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»