Районна цільова програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2008-2017 роки

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 02.07.2008 р.№ 20/13
 
 
РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
реформування системи закладів для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування на 2008-2017 роки
 
 
1.ПАСПОРТ
районної цільової соціальної Програми реформування
системи закладів для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування
 

1.
Ініціатор розроблення Програми
 
Служба у справах дітей
райдержадміністрації
2.
Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми
 
Програма схвалена розпорядженням голови райдержадміністрації від  25 червня 2008 року    № 170
3.
Розробник Програми
 
Служба у справах дітей
райдержадміністрації
4.
Співрозробники Програми
 
Відділи освіти,
охорони здоров’я райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
5.
Відповідальний виконавець Програми
Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації
6.
Учасник Програми
Відділи освіти, охорони здоров’я райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
7.
Термін реалізації Програми
2008-2017
 
7.1.
Етапи виконання Програми
І – 2008 рік
ІІ – 2009-2011 роки
ІІІ – 2012-2017 роки
8.
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми
Районний, селищний та сільські бюджети (грн.)
9.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:
І етап
ІІ етап
ІІІ етап
 
 
 
51800
982650
112700           
9.1.
Коштів місцевих і районного бюджету
1147150
9.2.
Інших коштів 
-

 
 
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
 
                Районну цільову соціальну Програму реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - Програма), розроблено службою у справах дітей райдержадміністрації з метою виконання заходів, передбачених Державною цільовою соціальною Програмою реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У заходах, спрямованих на виконання Програми враховано пропозиції, надані відділами освіти, охорони здоров’я райдержадміністрації, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
                Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Сімейний кодекс України, Закони України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, Укази Президента України від 11 липня 2005 року “Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей”, від 4 травня 2007 року №376 “Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей”, постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року №1242 “Про затвердження Державної цільової соціальної Програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 року №263-р “Про схвалення Концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.
                На сьогодні заклади займають провідне місце у системі утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в державі, хоча статтею 5 Сімейного кодексу України визначено пріоритет сімейних форм виховання.
                У районі проживає 35 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі 8 – дітей-сиріт, 27 – позбавлених батьківського, піклування. 22 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування проживають у сім’ях опікунів, 1 – у прийомній сім’ї, 8 – виховуються у інтернатних установах.
                За даними виконкомів селищної та сільських рад, лише 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування мають власне житло, 28 – закріплено право на проживання у житлі опікунів (піклувальників). У випускників інтернатних закладів виникають проблеми через відсутність житла, а тому є необхідність у відкритті соціального гуртожитку та створенні фонду соціального житла.
Однією з основних причин раннього соціального сирітства, відмови від новонароджених дітей, тимчасового влаштування їх до будинків дитини, є неспроможність молодих матерів утримувати дітей. Кращим вирішенням такої проблеми є надання комплексної соціальної, медичної та інших видів допомог матерям та дітям першого року життя.
                В основу функціонування системи закладів покладено віковий принцип. Це означає, що до досягнення повноліття дитина перебуває у двох-трьох закладах: будинок дитини, дитячий будинок, інтернатний заклад, пристосовуючись кожного разу до нового середовища, педагогічного та дитячого колективу, що спричиняє їх психологічне травмування і ускладнює у подальшому соціальну адаптацію; брати та сестри різного віку виховуються у різних закладах, що порушує родинні зв’язки між ними.
                Державна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - Програма), поширюється на заклади усіх форм власності і спрямована на створення умов для реалізації державної політики щодо забезпечення державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - діти), їх соціального захисту, створення закладів нового типу із формами виховання наближеними до родинних.
 
3. Мета Програми
 
                Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення прав дітей, а саме: створення у період до 2017 року умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - діти).
 
 
4. Шляхи і засоби реалізації положень Програми:
 
                здійснити реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, (далі - заклади) в інтересах кожної дитини;
         приймати рішення стосовно влаштування кожної дитини в сім’ю громадян для усиновлення, під опіку та піклування, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу (далі – сім’я громадян) та до закладів на основі комплексної оцінки її потреб;
         забезпечити пріоритетність влаштування дитини у сім’ю громадян;
         влаштовувати дитину перших років життя до закладу лише у випадках, коли з певних причин немає можливості влаштувати її на виховання у сім’ю громадян;
         здійснювати переміщення дітей із закладу у заклад лише у тому разі, коли немає можливостей для поліпшення їх стану в інший спосіб;
 
                забезпечити дотримання принципу родинного походження при влаштуванні дітей у сім’ї громадян і до закладів.
 
5. Етапи виконання Програми:
 
перший – вивчення і поширення відповідного міжнародного досвіду, удосконалення діяльності закладів, запровадження влаштування дітей у сім’ї громадян (один рік);
 
                другий – створення закладів соціального захисту, соціальних гуртожитків, регулювання діяльності закладів, розширення альтернативних форм влаштування дітей (три роки);
 
                третій – утворення закладів нового типу, переведення до них дітей, перепідготовка педагогічних та соціальних працівників; перепрофілювання закладів та оптимальне їх використання (п’ять років).
 
6. Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми
 
                Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, а також за рахунок інших джерел відповідно до чинного законодавства.
                Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми додаються.
 
7. Координація та контроль за процесом виконання Програми
 
                Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює служба у справах дітей райдержадміністрації. Виконавці програми інформують службу у справах дітей райдержадміністрації про хід виконання Програми щороку до 5 січня, служба у справах дітей подає узагальнену інформацію райдержадміністрації щороку до 10 січня для подальшого інформування служби у справах дітей облдержадміністрації щороку до 15 січня.
                                
 
8. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання районної цільової соціальної Програми реформування
системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 

з/п
 
Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)
Очікуваний результат
1
2
3
1.
Посилення превентивної роботи та підтримки сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах
Зменшення кількості дітей, вилучених з сімейного середовища
2.
Забезпечення реалізації права дітей на виховання у сім’ях громадян за місцем походження дитини
 
Збільшення кількості дітей, повернутих у біологічну родину та усиновлених громадянами України
Підняття престижу та авторитету сімей усиновителів
3.
Підвищення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей
 
Посилення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей
Забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей
4.
Активізація роботи із влаштування дітей у сім’ї громадян
 
Забезпечення дотримання державних гарантій та конституційних прав дітей на сімейне виховання
Збільшення кількості дітей, влаштованих у сім’ї громадян за місцем походження дитини
5.
Удосконалення системи надання соціальних послуг
 
Забезпечення надання дітям індивідуальних психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних та інформаційних послуг
6.
Поліпшення умов утримання і виховання дітей
Зменшення кількості дітей, направлених до закладів
7.
Забезпечення соціального супроводження дітей після завершення їх перебування у закладах та сім’ях громадян
 
Забезпечення реалізації права дитини на збереження або поновлення контактів з біологічною родиною, родинним оточенням у тому разі, коли це не шкодить її інтересам
8.
Забезпечення функціонування оптимальної мережі закладів для дітей з умовами виховання, наближеними до сімейних та родинних
 
Реформування мережі закладів для дітей з умовами виховання, наближеними до сімейних та родинних
Виховання дітей насамперед за місцем їх походження

 
 
 
ДолученняРозмір
zahodi.doc100 КБ
do_rozdilu_4_programi.doc33 КБ

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»