РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ на період до 2017 року

 РАЙОННА  ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА  РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

                                              на період до 2017року                                                                                         

1. Паспорт Програми - Додаток "Паспорт Програми"

2. Мета Програми.

Метою Програми є розроблення та впровадження механізму розвитку дошкільної освіти, забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття дошкільної освіти у державних такомунальних дошкільних навчальних закладах району.

 

          3. Шляхи і способи розв'язання проблеми.

    Проблему передбачається розв'язати шляхом:

- забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

- створення умов для обов'язкового здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку;

-  розширення мережі дошкільних навчальних закладів, що працюють за одним чи кількома пріоритетними напрямами діяльності (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо);

- впровадження в освітній процес дошкільних навчальних закладів сучасних освітніх технологій, у тому числі проведення їх комп'ютеризації з підключенням до Інтернету;

- підвищення рівня науково-методичного забезпечення дошкільної освіти, розроблення інформаційно-методичних комплектів (електронні бази даних, освітні портали тощо) та забезпечення доступу до них закладів дошкільної освіти;

- проведення моніторингу якості дошкільної освіти;

- формування у дітей та їх батьків здорового способу життя;

- підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

- застосування компетентнісного підходу в освітньому процесі;

-підвищення рівня роботи з батьками (утворення консультаційних центрів).

 

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку  1.

 

  4. Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

-   створення умов для обов'язкового здобуття дітьми п'ятирічного віку дошкільної освіти;

- забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

-  зміцнення      навчально-методичної     та     матеріально-технічної     бази дошкільних навчальних закладів;

-  поліпшення    якості   дошкільної   освіти,   розроблення   механізму,   що забезпечує її сталий інноваційний розвиток;

-  забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;

-   збереження та зміцнення здоров'я дітей з раннього дитинства;

-   модернізація    системи     підготовки     та       підвищення     кваліфікації педагогічних  кадрів;

-   проведення     наукових     досліджень     у     галузі     дошкільної  освіти, спрямованих   на   забезпечення   розвитку   дитини,  подальшого становлення її особистості;

-   розширення переліку форм роботи з батьками.

Програму передбачається виконати протягом шести років.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

5. Очікувані результати виконання  Програми наведено у додатку 3.

 

 6. Орієнтовні обсяги та джерела фінансування.

 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 3. 127 000  гривень, у тому числі:

- за рахунок обласного бюджету  - 1 799 000 гривень,

- за рахунок районних бюджетів та бюджетів органів місцевого самоврядування  -  1.268 000 гривень

- за рахунок інших коштів – 0,060000  гривень.

Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватись в межах коштів, що передбачатимуться у відповідних бюджетах на функціонування дошкільної освіти.

Обсяг   фінансування   Програми   уточнюється щороку під час складання     проекту  районного  бюджету та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах    видатків, передбачених головним  розпорядником бюджетних коштів.

Зокрема,   відповідні  органи  місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади – відповідальні  виконавці  заходів,  передбачатимуть у межах доведеного їм граничного обсягу асигнувань на відповідний рік видатки на реалізацію Програми. Обсяги бюджетних асигнувань будуть визначатися, виходячи з необхідності забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтовних витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі встановлених норм і нормативів, прогнозних цін та тарифів з урахуванням індексу споживчих цін тощо, а також із врахуванням можливостей доходної частини відповідних бюджетів та спрямування на вказані цілі коштів позабюджетних джерел


Виконання  Програми дасть  можливість  забезпечити:

- реалізацію  державної  політики у сфері  дошкільної освіти;

- відновлення роботи ДНЗ, відкриття груп;

- підвищення  якості  освітнього  процесу та  організації  роботи щодо  збереження  і  зміцнення психічного  і  фізичного  здоров’я  дітей дошкільного  віку;

- покращення  програмно-методичного забезпечення діяльності ДНЗ;

- підвищення  професійного  росту та  самореалізація  педагогічних  працівників;

- приведення  матеріально-технічної  бази у  відповідність  до  нормативних  вимог.

 

 

8.Координація  та  контроль за ходом виконання Програми.

 

 Виконання  Програми  здійснюється  шляхом  реалізації  її  заходів  і завдань, виконавцями, зазначеними  у  цій  Програмі.

 Координація  та  контроль за ходом виконання Програми  розвитку  дошкільної  освіти на 2012-2017  роки покладається  на  відділ  освіти  райдержадміністрації, постійну комісію з  питань освіти, культури та  в справах  молоді .

 Виконавці  заходів  даної районної  Програми щороку  до  грудня  місяця  інформують  відділ  освіти райдержадміністрації ,  який  подає  узагальнену  інформацію  про  виконання  заходів  щодо  реалізації  Програми постійній  комісії з  питань освіти, культури та  в справах  молоді, управлінню  освіти  і  науки  облдержадміністрації.

 У  разі  необхідності  внесення  змін  протягом  терміну  виконання  Програми  відповідальний  виконавець  готує  уточнення  показників  та  заходів і  вносить їх  на  розгляд  сесії  районної  ради.

        


   

 

ДолученняРозмір
dodatok_pasport_programi.doc16.29 КБ
dodatok_1_do_programi.doc16.17 КБ
dodatok_2_do_programi.doc59.2 КБ
dodatok_3_do_programi.doc18.36 КБ

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»