РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА 2017-2020 РОКИ

Затверджено рішенням

районної ради

від 30.03.2017р . №15/14

                                                                    

                                                

 

 

РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА 2017-2020 РОКИ

1.    Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ освіти молоді, та спорту райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Укази Президента України від 28 вересня 2004 року № 1148/2004

„Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту” та

від 2 серпня 2006 року                           № 667/2006 „Про національний план

дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту”,

розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 р. №1320

«Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми

розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки»

3.

Розробник програми

Відділ  освіти молоді, та спорту райдержадміністрації

4.

Співрозробники  програми

_

5.

Відповідальний      виконавець програми

Відділ освіти молоді, та спорту райдержадміністрації

6.

Учасники програми

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,
відділи освіти, охорони здоров’я, культури і туризму, містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації,
  громадські організації

7.

Термін реалізації програми

2017-2020 роки

7.1.

Етапи виконання програми

І – 2017-2018 роки

ІІ – 2019-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

 

Районний бюджет

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

1278,3 тис.грн.

у тому числі:

9.1.

Коштів районного бюджету

1278,3 тис.грн.

9.2.

Кошти інших джерел

У межах реальних надходжень

2. Шляхи і способи розязання проблеми

          Стан здоров'я та спосіб життя населення району потребує окремої уваги держави і  владних структур. Демографічна криза негативно впливає на економічний стан району та є загрозливим фактором для її майбутнього.

          Нині кожна п'ята дитина народжується з відхиленнями в стані здоров'я. У 90% школярів діагностують різні захворювання. Значно зросла частота порушень постави у дітей.

          Процес депопуляції, який розпочався з 1990 року, набув характеру демографічної кризи, в умовах якої збереження життя і здоров'я кожної людини набуває надзвичайно важливого загальнодержавного значення.

          Демографічна криза призвела до зменшення чисельності з 52,2 мільйона у 1992 році до 45,8 мільйона у 2010 році. За цей час  народжуваність зменшилася  на 40%,  а смертність збільшилася на 30%. Україна програє багатьом розвинутим країнам світу за тривалістю трудової і творчої активності людей – у середньому на 30 років. Аналогічні показники і у Локачинському районі. У більшості громадян після 40 років відчутні суттєві проблеми із здоров'ям, що після 50-річного віку кардинально заважають трудовій активності та нормальному життю. У громадян різко прогресують хронічні хвороби серця, гіпертонія, неврози, остеопороз, артрити, ожиріння тощо. Високий рівень захворюваності на розлади психіки і поведінки є наслідком вживання алкогольних напоїв, наркотичних та інших психоактивних речовин, особливо в молодіжному середовищі.

          Дотепер в українському суспільстві не сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і подовження його тривалості.

          За таких умов пріоритетним напрямом гуманітарної політики держави має стати розвиток сфери фізичної культури і спорту, що дасть можливість забезпечити оптимальну рухову активність кожної людини впродовж усього життя, створити умови для організації змістовного дозвілля і максимальної реалізації здібностей людини. Важливим є удосконалення форм залучення різних груп населення незалежно від статі, віку та соціального статусу до регулярних і повноцінних занять фізичною культурою і спортом.

          Потребує також удосконалення система підготовки спортсменів високого класу та спортивного резерву до складу національних збірних команд.

          Україна привертає до себе увагу міжнародної спортивної спільноти. Завдяки проведенню чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, а також заявою щодо участі у конкурсі на проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року,  зобов'язує підвищувати рівень розвитку фізичної культури і спорту до міжнародних стандартів.

          Прийняття Закону України від 17 листопада 2009 року № 1724-VІ “Про внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт“ та інших законодавчих актів України“ дає можливість реалізувати поставлені завдання відповідно до сучасних потреб економічного і соціального розвитку країни.

 

3. Мета програми

          Мета Районної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки (далі - Програма) полягає у створенні умов для впровадження здорового способу життя, залучення населення району до масового спорту, як важливої складової покращення якості та тривалості активного життя населення району, забезпечення виховання молоді в дусі олімпізму, пропагування здорового способу життя.

          Метою Програми є збереження існуючої мережі колективів фізичної культури і спорту, спортивних клубів, забезпечення проведення обласних, районних змагань, створення сприятливих умов в організації якісного, змістовного дозвілля жителів району, покращення матеріально-технічної бази спортивних клубів, колективів фізичної культури, дитячо-юнацьких спортивних шкіл шляхом проведення капітальних, поточних ремонтів, підвищення уваги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до проблем сфери фізичної культури і спорту.

 

4. Обсяг та джерела фінансування

 

Основні завдання, які випливають зі змісту Програми, можуть бути вирішені шляхом:

- забезпечення об’єднання зусиль щодо розвитку фізичної культури і спорту в районі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, широких верств населення;

- удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;

- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів;

- забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів;

- поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту;

- підвищення ролі засобів масової інформації у формуванні здорового способу життя;

          - впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти населення, яка б сприяла формуванню традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров'я, залученню громадян до активних занять фізичною культурою і спортом та формування нових цінностей та орієнтацій суспільства на збереження та зміцнення здоров'я людей;

          - впровадження Стратегії формування сучасної системи олімпійської підготовки на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 3 червня 2009 року № 592-р;

          - переоснащення матеріально-технічної бази закладів дитячо-юнацького та резервного спорту;

          - розбудови спортивної інфраструктури шляхом будівництва спортивних споруд або реконструкції та модернізації діючих, зокрема щорічного будівництва багатофункціональних майданчиків;

          - встановлення персональної відповідальності керівників усіх рівнів за створення умов для збереження та зміцнення здоров'я людей.

            Для фінансового забезпечення Програми залучаються в установленому порядку кошти районного бюджету, а також кошти з інших джерел фінансування, не заборонені чинним законодавством.

          Термін дії Програми - 2017-2020 роки, вона виконуватиметься у два етапи: І етап – 2017-2018 роки, ІІ етап – 2019-2020 роки.

 

 

 

 

                     

 Ресурсне забезпечення Програми

 

                                                                                                           (тис. гривень)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання програми

І

ІІ

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

 

Всього за програмою

291.8

330.1

314.5

329.3

1278,3

Районний  бюджет

291.8

330.1

314.5

329.3

1278,3

коштів інших джерел

не заборонені чинним законодавством

 

5. Завдання та напрямки виконання Програми та результативні показники

 

Районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки розроблена на п’ять років і виконуватиметься у два етапи:              І-й етап 2017-2018 роки, ІІ-й етап 2019-2020 роки.

Програма є узагальнюючим документом, що визначає можливість розв’язання однієї з найважливіших і найголовніших проблем – розвиток фізичної культури і спорту в районі.

Основним завданням Програми є:

          - сприяння реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту;

          - організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, зокрема за місцем роботи громадян;

          - забезпечення розвитку визначених напрямів спорту;

          - створення умов для залучення мешканців району до активних занять фізичною культурою і спортом, здорового способу життя;

          - утворення та діяльності у межах відповідних територій колективів фізичної культури та спортивних клубів;

          - доступності населенню району спортивних споруд відповідних навчальних закладів для занять фізичною культурою;

          - функціонування дитячо-юнацької спортивної школи, у тому числі відкриття їх відділень (філій) у селах;

          - фінансування фізичної культури і спорту.

Напрямки реалізації етапів виконання програми залишаються незмінними впродовж дії програми і до її закінчення.

          Виконання Програми здійснюватиметься за такими напрямками:

          - фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у навчально-виховній сфері;

          - фізкультурно-оздоровча та спортивна робота у виробничій сфері;

          - фізкультурно-оздоровча робота за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

          - ветеранський спорт;

          - фізична підготовка військовослужбовців, особового складу правоохоронних органів та інших військових формувань;

          - фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед сільського населення;

          - фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна робота серед інвалідів;

          - спорт вищих досягнень;

          - дитячо-юнацький та резервний спорт;

          - матеріально-технічне забезпечення;

          - медико-біологічне забезпечення;

          - інформаційно-пропагандистське забезпечення;

          - нормативно-правове та організаційне забезпечення;

          - фінансове забезпечення;

          - соціальні гарантії.

         

6. Ефективність Програми

 

- загальна кількість тих, хто займається фізкультурно-оздоровчою роботою в районі збільшиться протягом дії програми на 10 відсотків;

- забезпечення системи підготовки спортивних резервів для збірних команд району;

- підвищення результатів виступів збірних команд товариства та окремих спортсменів у районних та обласних змаганнях;

          - кількість учнів у дитячо-юнацькій школі довести до 400 осіб, заняття з якими проводитимуть 10 тренерів у 4 відділеннях за видами спорту;

- покращення системи медичного обстеження та медико-біологічного забезпечення підготовки спортсменів високого класу;

- удосконалення системи інформування населення через засоби масової інформації про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності;

- забезпечення висвітлення визначних спортивних подій, пропагування розвитку фізкультурно-спортивного руху;

- створення належних матеріально-технічні умов для розвитку пріоритетних видів спорту, підвищення рівня забезпечення населення фізкультурно-спортивними спорудами різного типу;

- створення сучасної спортивної соціальної інфраструктури на рівні світових стандартів та вимог міжнародних спортивних федерацій;

- створення належних умов до проведення районних змагань.

 

7. Соціально-економічні наслідки виконання Програми

 

Реалізація Програми надасть змогу забезпечити перехід до нової, гуманістичної моделі розвитку фізичної культури і спорту, в центрі уваги якої - інтереси, потреби та мотиви конкретної людини, що сприятиме соціальній активності громадян.

Підвищиться доступність, якість та різноманітність форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних соціальних верств населення.

Зросте конкурентоспроможність українського спорту, що сприятиме утвердженню патріотичних почуттів у громадян та підвищенню міжнародного авторитету держави.

 

8. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися в межах коштів, що передбачатимуться у відповідних бюджетах на програми і заходи з розвитку фізичної культури і спорту, а також із залученням позабюджетних коштів.

 

ДолученняРозмір
cilova_programa_2017-2020rr.doc218 КБ

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»