Районна комплексна програма соціального захисту населення на період до 2021 року

   ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 11.07.2018 року №29/8

 

РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

 соціального захисту населення  на період до 2021 року

 

Зміст

 

 

І. Паспорт (характеристика) Програми.

ІІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

III. Мета Програми

IV.Шляхи та способи розв'язання проблем, строк виконання Програми

V. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

VІ.Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми

VII. Завдання і заходи

 

І. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління соціального захисту населення Локачинської райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови райдержадміністрації від 27.04.2018 року №179

3.

Розробники програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

4.

Відповідальні виконавці програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

5.

Учасники програми

 Відділ освіти,молоді та спорту ,сектор культури райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сімей, дітей та молоді, територіальний центр  соціального обслуговування (надання соціальних послуг), виконкоми сільських, селищних рад та ОТГ

6.

Термін реалізації програми

2018 – 2021 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

(для комплексних програм)

Районний бюджет, місцевий, виконкоми сільських, селищної рад,  бюджет ОТГ

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

 1219,0 тис. грн.

 

 

ІІ. Визначення проблеми,

на розв'язання якої спрямована Програма

 

   Районна комплексна програма соціального захисту населення району на період до 2021 року (далі – Програма) підготовлена відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» (зі змінами), Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», Закону України «Про протидію торгівлі людьми», Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»,  Закону України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», Сімейного кодексу України, Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції»(Постанова Кабінету Міністрів № 432 від 21.06.2017р.), Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України», Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Порядок надання одноразової грошової матеріальної допомоги малозахищеним громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах»(рішення Локачинської районної ради № 37/4 від 20.10.2015р.), «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» (Постанова Кабінету Міністрів № 505 від 01.10.2014 р.).

Програма спрямована на вирішення одразу декількох суспільних проблем: насильства в сім’ї, торгівлі людьми, рівноправної участі жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності, поліпшення соціального становища інвалідів, підвищення рівня інформованості населення щодо соціального захисту, допомога сім’ям, що опинилися у складних життєвих обставинах, надання матеріальної допомоги столітнім громадянам, ветеранам війни, ОУН-УПА.

У сучасних умовах в сфері сімейно-шлюбних відносин відмічається низка тенденцій, які призводять до глибинних змін й протиріч між традиційними цінностями та сучасними орієнтирами в структурі сімейних взаємин, у сфері репродуктивних настанов, в оцінці ролі й цінності сім’ї як соціального інституту для людини, суспільства, держави.

Зазнає серйозної трансформації виховний потенціал родини. У суспільстві спостерігається поширення проявів жорстокості та насильства, що негативно позначається на процесі виховання підростаючого покоління. Слід зазначити, що в умовах збройного конфлікту в країні, який сам по собі є насильством, гостро актуалізувалася і проблема домашнього насильства, від якого переважно страждають жінки, діти.  

Протягом 2017 року зареєстровано 98 звернень з приводу
насильства в сім’ї, і майже всі звернення від жінок .  Кількість звернень з кожним роком збільшується. Так,  станом на 01.04.2018 року вже зареєстровано 18 звернень, всі звернення від жінок .

Така ситуація спонукає до здійснення більш дієвих заходів, спрямованих на запобігання проявів домашнього насильства та надання адресної допомоги постраждалим особам.                                          

Недостатній рівень доходів громадян, події на сході України, розташування Волинської області в прикордонній зоні – головні чинники, які впливають на ситуацію торгівлі людьми, підвищують ризики потрапляння  у небезпечні ситуації.

Профілактика виступає первинним та найбільш ефективним напрямом роботи для протидії негативним суспільним процесам та явищам. Ідентифікація осіб, які стали жертвами торгівлі людьми, є першим кроком у процесі надання відповідної допомоги.

Рівноправна участь жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства є одна із важливих умов стабільного розвитку держави на засадах демократії, позитивних змін у суспільстві та його благополуччя, а також є запорукою європейської інтеграції країни. Для просування на шляху досягнення гендерної рівності в районі необхідним є застосування системного підходу, який передбачає зміну гендерних відносин, розширення можливостей жінок, зменшення впливу негативних традиційних гендерних стереотипів, контроль, координацію та оцінювання прогресу досягнення гендерної рівності.

Тимчасова окупація Автономної республіки Крим та міста Севастополя, бойові дії в окремих районах Луганської та Донецької областей стали серйозним випробуванням для України та її громадян. Ці загрозливі події, серед іншого, спричинили небувалу для нашої країни вимушену внутрішню міграцію. Сотні тисячі людей змінили місце проживання та праці. Відповідно у національному законодавстві з’явилося поняття внутрішньо переміщених осіб, почала формуватися відповідна правова база щодо їхніх прав, обов’язків та пільг.

В умовах проведення в східних регіонах України антитерористичної операції є необхідність у наданні додаткових соціальних гарантій учасникам зазначених подій та членам їх сімей, а також членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

Необхідно підвищувати рівень ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, які залучаються для забезпечення соціального захисту  учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, ветеранів війни, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інших пільгових категорій населення.

Інфляційні процеси, що призвели до збільшення цін на продукти харчування, медикаменти, підвищення тарифів на оплату житлово-комунальних послуг та багато інше, стали причиною скрутного матеріального становища громадян .Тому збільшилась кількість звернень громадян, які гостро потребують окремих видів соціальної допомоги, передусім, адресної грошової допомоги на прожиття, проведення термінових хірургічних операцій та курсу медикаментозного лікування, оперативного лікування захворювань тощо.

З огляду на вищевказане, актуальність розроблення і прийняття цієї комплексної програми зумовлена необхідністю реалізації сучасної державної політики у сфері створення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї та кожного з її членів; уникнення фактів домашнього насильства; забезпечення координації діяльності державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері протидії торгівлі людьми;  впровадження європейських стандартів рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у регіоні; надання адресної підтримки незахищеним верствам населення;  забезпечення підтримки осіб, які приймали участь у антитерористичній операції та членів їх сімей; необхідністю забезпечення покращення умов проживання внутрішньо переміщених осіб;  необхідністю підвищувати рівень обізнаності населення району щодо соціального захисту; вирішення невідкладних питань матеріальної підтримки особам, яким виповнилось 100 і більше років, ветеранам ОУН-УПА.

 

III. Мета Програми

          Метою Програми є:

- забезпечення системної та комплексної політики у сфері сім’ї та демографічного розвитку, спрямованої на формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей;

- створення дієвого механізму запобігання та протидії домашньому насильству;

- сприяння забезпеченню рівності прав і можливостей жінок і чоловіків та впровадження європейських стандартів рівності до всіх аспектів життя: політичного, економічного, соціального і культурного;

- запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють такі злочини або сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми, та надання їм допомоги;

- надання фінансової підтримки незахищеним верствам населення з числа ветеранів, інвалідів, одиноких пенсіонерів;

- виплата матеріальної допомоги особам, що опинилися у складних життєвих обставинах;

- створення необхідного механізму дій із вирішення питань фінансової підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей;

- удосконалення обслуговування населення, а саме: забезпечення роботи «Мобільного соціального офісу»;

- виконання плану заходів щодо відзначення у районі пам’ятних дат та подій.

-забезпечення бланками посвідчень багатодітних сімей.

 

        IV. Шляхи та способи розв'язання проблем, строк виконання Програми

Розв’язання проблем у сфері підтримки сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків повинне здійснюватися шляхом комплексного застосування правових, соціально-економічних, соціально-педагогічних та психологічних засобів впливу, а саме:  

- проведення інформаційно-просвітницьких програм, рекламних кампаній, інших заходів, спрямованих на підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтацій на шлюб та відповідальне батьківство;

- здійснення моніторингу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, та надання їм адресної допомоги;

- забезпечення комплексної допомоги постраждалим від торгівлі людьми з метою їх реабілітації та реінтеграції в суспільство;

- виготовлення та поширення інформаційно-освітньої продукції з питань протидії торгівлі людьми, підвищення рівня обізнаності населення щодо ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;

 - проведення інформаційно-просвітницької роботи (конференцій, засідань за «круглим столом», прес-брифінгів, навчальних семінарів та інших заходів) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

- забезпечення виконання плану заходів щодо відзначення в районі пам’ятних дат та подій, вшанування громадян, яким виповнилось 100 і більше років;

- забезпечення покращення соціального обслуговування та надання соціальної підтримки населенню;

- підвищення рівня інформованості населення щодо соціального захисту населення;

допомога сім’ям у вирішенні їх складних життєвих обставин.

        

        Програма реалізовуватиметься упродовж 2018-2021 років.

 

V. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

 

Виконання  Програми дасть змогу:

- підвищити рівень престижу сім'ї, популяризації сімейних цінностей та родинних традицій у суспільстві;

- підвищити рівень обізнаності населення області у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, жорстокого поводження з дітьми шляхом виготовлення та розповсюдження друкованої продукції, проведення  інформаційно – роз’яснювальних кампаній;

- підвищити рівень поінформованості населення району щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги з метою формування у громадян навичок безпечної поведінки шляхом виготовлення та розповсюдження друкованої продукції, проведення  інформаційно – роз’яснювальних кампаній, забезпечити належний захист та надання комплексної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, з урахуванням потреб окремих груп таких осіб;

- створення умов для своєчасного виявлення фактів дискримінації за ознакою статі та забезпечення надання ефективної допомоги постраждалим від дискримінації на всіх рівнях;

- належним чином забезпечити підтримку незахищених верств населення;

- підвищувати рівень обізнаності населення району щодо соціального захисту шляхом розміщення інформації про передбачені законодавством виплати на веб-сайтах, у засобах масової інформації;

- поліпшення соціального становища ветеранів ОУН-УПА шляхом виплати матеріальної допомоги;

- додаткова соціальна підтримка сімей загиблих учасників антитерористичної операції;

- посилення соціального захисту осіб похилого віку, а саме: матеріальна підтримка 100-річних громадян;

- сприяння у додатковій матеріальній підтримці мало захищених верств  населення у складних життєвих обставин;

- забезпечити покращення умови проживання внутрішньо переміщених осіб;

-  посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи для населення з метою підвищення рівня інформованості населення щодо соціального захисту населення.

 

VІ. Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансування заходів Комплексної програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених в районному та місцевих бюджетах, бюджеті ОТГ, а також інших, не заборонених законодавством джерел. 

 

 
ДолученняРозмір
zavdannya_i_zahodi_0.doc125 КБ

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»