РАЙОННА ПРОГРАМА ПРОФІЛАКТИКИ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ПРАВОПОРУШЕНЬ У ЛОКАЧИНСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2018-2020 РОКИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 18.10.2018р.  № 31/5

                                                                

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

ПРОФІЛАКТИКИ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ПРАВОПОРУШЕНЬ У ЛОКАЧИНСЬКОМУ РАЙОНІ

НА 2018-2020 РОКИ

 

Зміст

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА   ПРОГРАМА 

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

ІV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ.

V. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ ПРОФІЛАКТИКИ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ПРАВОПОРУШЕНЬ У ЛОКАЧИНСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2018-2020 РОКИ.

VI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЗАХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

VII. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ, НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ.

 

І.ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

         1.

Ініціатор розроблення Програми

Локачинський районний сектор філії ДУ «Центр пробації» в Волинській області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

 

3.

Розробник Програми

Локачинський районний сектор філії ДУ «Центр пробації» в Волинській області

4.

Співрозробники Програми

Локачинська районна рада

5.

Відповідальний виконавець Програми

Локачинський районний сектор філії ДУ «Центр пробації» в Волинській області

6.

Учасники Програми

Відділ освіти та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації, Локачинський РЦСССДМ, Локачинське відділення поліції Горохівського ВП Національної поліції у Волинській області, Локачинська районна філія Волинського обласного центру зайнятості

7.

Термін реалізації Програми

2018-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

30000

 

у тому числі:

2018 - 10000грн

2019 - 10000грн

2020 - 10000грн

9.1

Коштів місцевого бюджету, грн

30000

9.2

Коштів інших джерел

-

10

Очікувані результати виконання

Забезпечення підвищення загального рівня безпеки, зменшення кількості правопорушень, забезпечення безпеки населення Локачинського району

11

Головний розпорядник коштів

Локачинський районний сектор філії ДУ «Центр пробації» в Волинській області

 

 

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

Злочинність у Локачинському районі залишається одним з головних чинників, який суттєво впливає на проведення соціально-економічних перетворень, і становить реальну загрозу безпеці жителів району. В поточному році на 20 % більше зареєстровано кримінальних правопорушень, що були вчинення раніше судимими особами, на третину збільшилась реєстрація тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

У цих умовах особливо важливим є забезпечення повноцінного функціонування органів, робота яких спрямована на зменшення злочинності, і для цього мають бути створенні всі необхідні умови. На жаль, дані органи мають недостатнє фінансування з центрального бюджету, через що відбувається постійне зростання злочинності, а ефективність профілактичних заходів лишається низькою.

Одним із таких органів є Локачинський районний сектор пробації ДУ «Центр пробації» Міністерства юстиції України (надалі – Локачинський РС пробації), що був створений відповідно до Закону України «Про пробацію», основною метою якого є забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.

Працівники Локачинського РС пробації виконують переважно кримінальні покарання, не пов’язані з позбавленням волі, адміністративні стягнення у виді громадських та виправних робіт, здійснюють нагляд за особами звільненими від відбування покарання з випробуванням, складають досудові доповіді (забезпечення суду формалізованою інформацією, що характеризує обвинуваченого, з метою прийняття судом справедливого рішення щодо міри покарання). З метою реалізації пробаційних програм та інших соціально-виховних заходів, спрямованих на усунення криміногенних чинників в житті засуджених, які сприяють скоєнню ними нових правопорушень, Локачинський РС залучає додатково інші наявні ресурси громади - органи державної влади, а так само волонтерів пробації, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності. Окрім цього Локачинський РС спрямовує і координує діяльність усіх органів, залучених до роботи із засудженими особами або звільненими від відбування покарання з випробуванням.

Однак, ефективне виконання Локачинським районним сектором пробації вищезазначених функцій та покладених на нього завдань, у тому числі щодо здійснення контролю за особами, які перебувають на обліку пробації неможливе без належного матеріально-технічного забезпечення, яке на сьогоднішній день є відсутнім.

Так, однією з функцій органу пробації є перевірка засуджених осіб за місцем проживанням, однак державним бюджетом не передбачено забезпечення персоналу пробації транспортними засобами для виконання цієї функції, відшкодування їм проїзду у громадському транспорті, забезпечення працівників Локачинського РС пробації засобами особистої безпеки. Враховуючи особливості цільової категорії, з якою працює персонал пробації, питання особистої безпеки працівників є критичним і потребує термінового вирішення. Опитування персоналу служби пробації, яке проводилось у 2017 році показало, що у 47% випадках працівники пробації зіштовхуються з агресивною поведінкою з боку правопорушників при проведені індивідуальної роботи та перевірок за місцем проживання і лише 6% опитуваних жодного разу не зіштовхувалися з випадками агресивної поведінки з з боку правопорушників. Це підтверджує специфіку та складність роботи, виконуваної персоналом пробації та актуальність гарантій безпеки та страхування життя і здоров'я.

Реалізація поставлених перед органами пробації завдань щодо протидій злочинності можлива лише за умови тісного та ефективного співробітництва з іншими органами влади, органами місцевого самоврядування, у тому числі з депутатським корпусом міської ради в питаннях забезпечення належної профілактики правопорушень, правового та соціального захисту громадян України.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Саме тому в основу даної Програми покладено принцип об’єднання зусиль виконавчих органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу, правоохоронних органів та громадськості для забезпечення належного стану охорони громадського порядку та профілактики злочинності в районі.

 

ІІІ МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою цієї Програми є забезпечення підвищення загального рівня безпеки, зменшення кількості правопорушень, забезпечення безпеки населення Локачинського району шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці органів пробації та місцевих органів виконавчої влади в зазначеній сфері. 

 

IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ 1 ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ

 

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на: активізацію діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування, пробації, та інших установ, що пов’язані з профілактикою правопорушень;

підвищення координації спільних зусиль з профілактики правопорушень між органами місцевого самоврядування, пробації та інших установ, які працюють із засудженими, або звільненими від відбування покарання з випробуванням з метою уникнення дублювання функцій та поліпшення якості процедур, що виконуються при роботі із цією категорією осіб;

підвищення рівня правової освіти населення та правового виховання молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів профілактики, розроблення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм;

створення системи профілактики правопорушень, спрямованої на соціальну адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

запобігання втягненню у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх;

висвітлення в засобах масової інформації діяльності органів місцевого самоврядування, пробації, та інших установ щодо профілактики правопорушень, з метою підвищення поінформованості громадян;

створення належних умов на базі Локачинського РС пробації, що надасть змогу проводити ефективну роботу щодо реабілітації та ресоціалізації осіб, засуджених до покарань без позбавлення волі та сприятиме запобіганню скоєнню ними нових кримінальних правопорушень.

Внаслідок посилення профілактичного впливу на осіб, які перебувають на обліку в пробації очікується:

зниження рівня злочинності та кількості повторних злочинів, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;

мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;

сприяння ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі; досягнення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення органу пробації та  профілактичної діяльності.

 

V. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ ПРОФІЛАКТИКИ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ПРАВОПОРУШЕНЬ У ЛОКАЧИНСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2018-2020 РОКИ

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів районного бюджету в межах можливостей його дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Щорічно в районному бюджеті передбачаються видатки на фінансування заходів, пов’язаних з реалізацією положень Програми. Відповідно до рішення сесії Локачинської районної ради по виконанню Програми управління фінансів райдержадміністрації проводить фінансування головного розпорядника коштів Локачинський районний сектор пробації  Державної установи «Центр пробації» Міністерства юстиції України.

Локачинський районний сектор пробації Державної установи «Центр пробації» Міністерства юстиції України проводить цільове використання коштів.

Обсяги фінансування можуть бути змінені в установленому чинним законодавством порядку. Виконавчі органи місцевого самоврядування у межах чинного законодавства України сприяють Локачинський РС пробації у вирішенні поточних проблем забезпечення службової діяльності.

 

VI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

Головним розпорядником коштів є Державна установа » Центр пробації» Міністерства юстиції України, який здійснює також координацію та контроль за ходом виконання Програми, виконавцем Програми є Локачинський районний сектор пробації Державної установи «Центр пробації» Міністерства юстиції України

Щорічно по закінченню фінансового року Державна установа «Центр пробації» Міністерства юстиції України інформує районну раду про використання коштів на реалізацію положень Програми.

 

ДолученняРозмір
perelik_zavdan_ta_zhodiv.doc58.5 КБ

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»