Районна Програма заходів щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2016-2020 роки

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

                                                                                    від 18.02.2016 №4/5

зі змінами та доповненнями

від 02.11.2017р. №22/3

від 13.06.2019 р. № 35/3

 

Районна Програма заходів щодо забезпечення особистої

безпеки громадян та протидії злочинності на 2016-2020 роки

 

1. Загальні положення

       Стан правопорядку в Локачинському районі впливає на його соціально-економічний розвиток. Забезпечення правопорядку здійснюється шляхом виявлення винних у вчинені протиправних дій осіб, притягненню їх до передбаченої законом відповідальності, а також запровадження форм і методів профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникнення умов, що сприяють їх вчиненню.

       Районна Програма заходів щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2016-2020 роки (далі – Програма) розроблена для організації роботи поліції Локачинського району, покращення її  матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу поліції,  комплексного підходу до розв’язання проблем захисту суспільства від злочинних посягань, забезпечення охорони громадського порядку в районі, організаційні засади її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, і спрямована на забезпечення реалізації положень Указу Президента України від 18.02.2002 № 143 «Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян», Указу Президента України № 84 від 06.02.2003 «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією», Указу Президента України № 109-2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», підвищення ролі у цій справі співробітників поліції, які працюють у сільській місцевості.

         Як свідчить аналіз, основні причини та умови, що сприяють скоєнню злочинів пов’язані в першу чергу з соціально-економічними та загальнодержавними процесами, до яких слід віднести: погіршення технічного житлового (державного, кооперативного, відомчого) фонду, зменшення асигнувань на виконання необхідних заходів.

         Здійснення заходів, передбачених районною Програмою з профілактики злочинності, дає змогу певною мірою покращити стан правопорядку в районі та удосконалити систему профілактики правопорушень.

 

2. Перелік завдань і заходів Програми

Для досягнення  зазначеної мети передбачається вирішити такі основні завдання:

Метою програми є :

- підвищення результативності роботи Локачинського ВП ГВП з  профілактики правопорушень, розкриття кримінальних проявів та підтримання належного правопорядку в районі;

-      зміцнення кадрового потенціалу та авторитету інспекторів поліції;

-      більш широке залучення населення до участі в роботі громадських формувань з охорони громадського порядку;

-      забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

-      інформаційне забезпечення державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення з питань забезпечення охорони громадського порядку;

-      досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення інспекторів поліції.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

 -  зміцнення кадрового потенціалу та авторитету інспекторів поліції, вдосконалення професійної майстерності;

- забезпечення транспортними засобами, паливно-мастильними матеріалами, забезпечення працівників поліції (слідчого відділення та сектору карного розшуку)  одностроєм встановленого зразка;

більш широке залучення населення до участі в роботі громадських формувань з охорони правопорядку, організація в ЗМІ циклів передач та спеціальних рубрик.- забезпечення організації роботи працівників поліції оргтехнікою, бодікамерами та офісними меблями;

- для проведення рейдів з метою виявлення та документування правопорушень і злочинів та профілактичної роботи забезпечити паливно-мастильними матеріалами;

-  встановлення системи відео спостереження;

- створення поліцейських станцій на території району, забезпечення їх матеріально-технічною базою для належного функціонування. 

 

Термін виконання Програми:

Програма буде реалізовуватися протягом  2016-2020 років.

 

3. Очікувані результати, ефективність Програми

       Програма реалізується шляхом організації комплексного підходу до розв’язання проблем захисту суспільства, визначає шляхи вдосконалення системи забезпечення правопорядку, організаційні засади її функціонування, зміцнення нормативно-правової, науково-технічної і ресурсної бази.

Результатами виконання заходів, передбачених Програмою, спрямованих на удосконалення організації роботи інспекторів поліції, покращення їх матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу поліції, є:

-   створення єдиної системи забезпечення  особистої безпеки громадян та її розвиток;

-   забезпечення життєво важливих інтересів держави і суспільства у сфері особистої безпеки громадян;

-   розроблення нових форм і методів профілактики правопорушень та запровадження їх у практику;

-   посилення контролю за дотриманням законодавства під час провадження господарської діяльності, набуття та реалізації майнових прав;

-  усунення причин виникнення тіньового сектору економіки та створення умов для його ліквідації;

- забезпечення захисту прав інтелектуальної власності та збереження історико-культурних цінностей;

- удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

- забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту від жорстокого поводження, експлуатації та насильства;

- виконання інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм профілактики правопорушень;

- удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії організованій злочинності та корупції;

-  недопущення незаконного використання на інші цілі бюджетних коштів та державних ресурсів, виділених на забезпечення програми.

        З метою виконання завдань, передбачених програмою, необхідно:

     - систематично аналізувати стан забезпечення  особистої безпеки громадян та протидії злочинності в районі. За результатами аналізу та з урахуванням факторів негативного впливу розробляти аналіз стану оперативно-службової діяльності;

      - розробити комплекс заходів щодо протидії злочинності, забезпечення належної безпеки громадян;

- підвищення рівня правової освіти населення та правового виховання молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів профілактики, розроблення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм, спецкурсів, підготовки і видання підручників з питань профілактики правопорушень;

- підвищення оперативності реагування на вчинені правопорушення та їх виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією в громадських місцях, створення відповідних систем накопичення та обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади;

     - започаткувати розміщення в районній громадсько-політичній газеті «Селянське життя» відповідної інформації для ознайомлення населення зі станом оперативно-службової діяльності та криміногенної ситуації в районі, обставинами і причинами скоєння злочинів,їх наслідками, іншими питаннями у сфері загальнокримінальної спрямованості.

 

4. Обсяги та джерела фінансування Програми

   Фінансування Програми здійснюється за рахунок  коштів районного бюджету, а також інших, передбачених законом, джерел.

      Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються при формуванні районного бюджету, виходячи з фінансових можливостей.

Ресурсне забезпечення Програми вказано у додатку.

 

                       5. Координація та  контроль за ходом виконання Програми

        Координацію та контроль за ходом виконання Програми покладається на постійну комісію районної ради з питань соціального захисту населення, законності та боротьби зі злочинністю.

       У разі необхідності внесення змін протягом терміну виконання Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників, заходів та вносить їх на розгляд сесії районної ради.

       Відповідальний виконавець до 01 березня щороку інформує районну раду про виконання заходів і завдань щодо реалізації даної Програми.

 

ДолученняРозмір
dodatok_do_programi_protidiyi_zlochinnosti_0.doc122.5 КБ

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»