Регіональна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016 – 2018 роки у Локачинському районі

Затверджено

                                                                                    рішенням  районної ради                     

                                                                                    від 24.12.2015№3/4

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Регіональної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

на 2016 – 2018 роки у Локачинському районі

 

Найменуваннязавдання

Найменуванняпоказника

Значенняпоказникапо роках

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерелафінансування

Прогнознийобсягфінансовихресурсів для виконаннязавдань,

тис. гривень

загальнийобсяг

у тому числі по роках

 

 

Усього

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

                             

 

 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

 

1. Удосконаленнямеханізмівміжвідомчої і міжсекторальноїкоординаціївиконаннязаходів з протидії ВІЛ-інфекції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількістьзасіданьради

не меншеніж 4 рази на рік для кожної ради

4

4

4

4

 забезпечення діяльності районноїкоординаційноїради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/

СНІДу та наркоманії

райдержадміністрація

 

 

 

 

 

 

 

кількість звітів

1 щороку

1

1

1

1

4) наданнящорічно

до 1 лютого звіту про виконаннязавдань і заходіврайонної програми у межах компетенції відповідно до плану моніторингу Програми

райдержадміністрація

 

 

 

 

 

 

2. Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічноїбазизакладівохорониздоров’я, що надаютьдопомогу людям, якіживуть з ВІЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпеченнякабінету «Довіра» як самостійних структурних підрозділів закладів охорони здоров'я

Райдержадміністрація

Центральна районна лікарня

Районнийбюджет

8

 

2

2

2

2

3. Розвитоксистемимоніторингу і оцінкиефективностізаходівпротидіїепідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількістьпідготовленихзвітів

4

1

1

1

1

забезпечення проведення моніторингу та оцінки виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки

 

 

 

 

 

 

 

4. Підготовкафахівціврізнихгалузей з актуальнихпитаньпротидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

 

 

 

 

 

 

 

Центральна районналікарня, КЗ ЛР ЦПМСД

 

 

 

 

 

 

5. Формування толерантного ставлення до людей, якіживуть з ВІЛ, та представниківгруппідвищеногоризикущодоінфікування ВІЛ

 

 

 

 

 

 

 

Центральна районналікарня, КЗ ЛР ЦПМСД

 

 

 

 

 

 

 

кількістькампаній

1 щороку

1

1

1

1

 проведення інформаційних кампаній з питань подолання стигми та дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризку щодо інфікування ВІЛ

Центральна районналікарня, КЗ ЛР ЦПМСД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

 

 

кількістькампаній на рік

1 на рік

1

1

1

1

1) забезпечення розміщення соціальної реклами з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу в засобах масової інформації  районного рівня  з використанням інформаційних та комунікаційних технологій

Райдержадміністрація

Центральна районна лікарня, КЗ ЛР ЦПМСД

державний бюджет, районний бюджет

 

обсяг фінансування визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів

 

 

 

 

 

 

кількістькампаній на рік

1 на рік

1

1

1

1

2) забезпечення розповсюдження друкованої продукції з питань профілактики  ВІЛ-інфекції/СНІДу, що ґрунтується на принципах поваги прав та гідності людини і пропагує здоровий спосіб життя, традиційні  духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку

Центральна районна лікарня, КЗ ЛР ЦПМСД

державний бюджет, районний бюджет

 

обсяг фінансування визначається щороку, виходячи

 з конкретних завдань та наявних коштів

 

 

 

 

 

 

кількістькампаній на рік

1 на рік

1

1

1

1

3) проведенняінформаційно-просвітницькихакцій та заходів, спрямованих на запобіганнясоціальнонебезпечним хворобам та формуваннянавичок здорового способу життя

Райдержадміністрація

Центральна районналікарня, КЗ ЛР ЦПМСД

 

мпанії

 

 

 

 

 

кількістьпримірниківінформаційнихматеріалів

400

100

100

100

100

4) забезпечення розповсюдження інформаційних матеріалів для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ зі зміни ризикованої поведінки на більш безпечну, виготовлені за кошти Глобального фонду

Центральна районналікарня, КЗ ЛР ЦПМСД

 

 

 

 

 

 

 

6. Навчанняшколярів тастудентськоїмолоді у навчальних закладах всіх форм власності за програмамипрофілактики ВІЛ та формування здорового способу життя на основіжиттєвихнавичок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількістьпрочитаних лекцій

 

100

25

25

25

25

проведення інформаційно-освітньої роботи серед школярів та студентськоїмолоді у навчальних закладах усіх формвласностіз питань

профілактики ВІЛ та формування здорового способужиття

Центральна районна лікарня, КЗ ЛР ЦПМСД

 

 

 

 

 

 

7. Розширенняохопленняпрограмамипрофілактики ВІЛ представниківгруппідвищеногоризикущодоінфікування ВІЛта їхстатевихпартнерів, а такожчленівсімей, якіперебувають у складнихжиттєвихобставинах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відсотокосіб (відзагальноїкількостівиявленихпід час тестуваннявипадків ВІЛ інфікування), якимбулозабезпеченосупровід

-

-

-

-

-

1) забезпечення супроводу клієнтів програм профілактики з числа представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до лікувально-профілактичних закладів для своєчасного отримання лікування

Центральна районна лікарня, КЗ ЛР ЦПМСД

глобальний фонд- до

2016 року

обсяг фінансування відповідно до виділених коштівдля району

 

 

 

-

-

 

кількість охоплених дітей профілактичними заходами (%) - 80

80

65

70

75

80

2) забезпечення дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах,  та дітей, які не отримують належного батьківського  піклування, безпритульних та бездоглядних дітей інформаційно-освітніми  профілактичними заходами з профілактики ВІЛ/СНІДу

 

КЗ ЛР ЦПМСД

 

 

 

 

 

 

 

кількість закладів первинної ланки

1

1

1

1

1

3) відпрацювання та забезпечення впровадження врайоні моделі надання послуг із ЗПТ через медичні заклади первинної ланки, сімейних лікарів

КЗ ЛР ЦПМСД

 

 

 

 

 

 

8. Забезпечення доступу та охоплення вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини

Менше 2% на кінець діїПрограми

3,1

2,75

2,5

2

здійснення заходів з профілактикипередачі ВІЛ-інфекціївідматері до дитини шляхом забезпеченнянеобхідним обладнанням та виробами медичного призначення

Центральна районна лікарня, КЗ ЛР ЦПМСД

Районний бюджет

40

10

10

10

10

ІІІ. ДОГЛЯД ТА ПІДТРИМКА

 

відсотокохоплення

60

45

50

55

60

1) забезпеченняохопленнясоціальнимипослугами з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованихосіб, якіперебуваютьпідмедичнимнаглядом у закладах охорониздоров’я

Райдержадміністрація

глобальний фонд – до 2016 року

обсяг фінансування відповідно до виділених коштівдля району

 

 

-

-

 

відсотокохоплення

60

45

50

55

60

2) забезпеченняорганізації та доступу до паліативної та хоспісноїдопомоги людям, якіживуть з ВІЛ (у тому числідітям)

Райдержадміністрація

Центральна районналікарня, КЗ ЛР ЦПМСД

 

8

2

2

2

2

 

відсотокохоплення

100

100

100

100

100

3) забезпечення надання соціальних послуг та у разі потреби соціальногосупровіду ВІЛ-інфікованих вагітних, у тому числі споживачів ін’єкційних наркотиків, та породіль, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Райдержадміністрація

Центральна районналікарня, КЗ ЛР ЦПМСД

глобальний фонд – до 2016 року

обсяг фінансування відповідно до виділених коштівдля району

 

 

-

-

 

відсотокохоплення

100

100

100

100

100

4) забезпечення надання соціальних послуг дітям, котрих торкнулась епідемія ВІЛ, за їх особистим зверненням:
• ВІЛ-позитивні діти
• діти віком до 18-ти міс., народжені ВІЛ-позитивними батьками, з невстановленим ВІЛ-статусом

• діти, народжені ВІЛ-позитивними батьками, з сімей, що перебувають в СЖО, (сироти, під опікою, позбавлені батьківського піклування)

райдержадміністрація

глобальний фонд – до 2016 року

обсяг фінансування відповідно до виділених коштівдля району

 

 

-

-

 

відсотокохоплення

100

70

80

90

100

5) забезпечення надання пакету соціальних послуг ВІЛ-позитивним дорослим, за їх особистим зверненням:
• які щойно дізнались про свій ВІЛ-позитивний статус
• які готуються, або отримують лікування АРТ
• ВІЛ-позитивні особи з ко-інфекцієюВІЛ/ТБ
• ВІЛ-позитивнівагітні та породіллі;
• якімають потребу в регулярному догляді на дому або в медичнихустановах

райдержадміністрація

глобальний фонд – до 2016 року

обсяг фінансування відповідно до виділених коштівдля району

 

 

-

-

                                                   

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

                                                                                    до рішення  районної ради                     

                                                                                    від 24.12.2015№3/4

 
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Регіональної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
на 2015 – 2018 рокиу Локачинському районі

 

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Регіональної програми

Етапи виконання Регіональної програми

 

Усього витрат на виконання Регіональної програми

І

ІІ

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

 

 

 

 

 

державний бюджет

 

визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів

районний бюджет

14

14

14

14

56

кошти небюджетних джерел,

грант Глобального Фонду для боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією

обсяг фінансування відповідно до виділених коштів для району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

                                                                                    до рішення  районної ради                     

                                                                                    від 24.12.2015№3/4

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Регіональної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

на 2016 –2018 роки у Локачинському районі

 

Найменування завдання

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

Усього

у тому числі за роками

 

2015

2016

2017

2018

 

1

2

3

4

5

6

7

8

I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг фінансових витрат за кошти місцевого бюджету на протидію епідемії ВІЛ-інфекції в регіоні

тис. гривень

56

14

14

14

14

 

відсоток фактичного фінансування Програми від запланованого

відсоток

100 протягом дії програми

100

100

100

100

II. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

відсоток осіб з опіоїдною залежністю, які отримують замісну підтримувальну терапію

відсоток

-

-

-

-

-

 

відсоток працівників комерційного сексу, охоплених профілактичними програмами

 

відсоток

60на кінець дії програми

-

-

55

60

 

відсоток загальноосвітніх навчальних закладів, які

мають підготовлених вчителів і протягом останнього навчального року забезпечили навчання учнів за програмами розвитку життєвих навичок щодо формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ

 

відсоток

100 на кінець дії програми

82

90

95

100

 

частота передачі ВІЛ від матері до дитини

 

відсоток

2 на кінець дії програми

3,1

2,75

2,5

2

 

відсоток ВІЛ-інфікованих осіб, яких було взято під медичний нагляд у ІІІ та ІV клінічних стадіях ВІЛ-інфекції, серед загального числа осіб з вперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції

 

відсоток

37 на кінець дії програми

40,8

40

38,5

37

ІІІ. ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

відсоток ВІЛ-інфікованих осіб які пройшли медичний нагляд протягом року серед загального числа ВІЛ-інфікованих осіб,

які перебувають на обліку

відсоток

85 на кінець дії програми

78,9

80

82,5

85

IV. ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ/СНІД

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість осіб з ВІЛ-інфекцією, які отримують АРТ

особи

96

на кінецьдіїпрограми

18

22

26

30

 

відсоток дітей, які отримують АРТ, з числа ВІЛ-інфікованих дітей

відсоток

100 на кінець дії програми

100

100

100

100

 

відсоток осіб з ВІЛ/СНІДом, які отримують АРТ через

12 місяців після її початку

відсоток

85 на кінець дії програми

73

75

80

85

 

смертність населення від хвороби, зумовленої ВІЛ

показник на 100 тис. населення

2 на кінець дії програми

-

-

1

1

 

відсоток ВІЛ-інфікованих осіб, хворих на туберкульоз, та які отримали лікування від туберкульозу та ВІЛ-інфекції

відсоток

70 на кінець дії програми

50

60

65

70

 

кількість смертей від туберкульозу серед хворих з ко-інфекцією ВІЛ/ТБ

показник на 100 тис. населення

2,5 на кінець дії програми

-

-

-

2,5

V. ЗАВДАННЯ З ДОГЛЯДУ ТА ПІДТРИМКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

відсоток людей, які живуть з ВІЛ, охоплених послугами догляду та підтримки:

 

 

 

 

 

 

 

дорослі

відсоток

60 на кінець дії програми

45

50

55

60

 

діти

 

 

відсоток

100 на кінець дії програми

100

100

100

100

                   

 

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»