Навчання державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування

 

Міністерство освіти і науки України

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Луцька філія

 

   Тернопільський національний економічний університет на базі Луцької філії проводить навчання державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування за освітнім ступенем «магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (раніше «Державна служба»).

Навчання здійснюється за державним замовленням.

Форма навчання заочна.

Умови навчання та перелік необхідних для вступу документів приведено у додатку 1.

Прийом документів та здача вступних випробувань буде проводитись в Луцькій філії ТНЕУ за адресою: м. Луцьк, просп. Відродження 24, приймальна комісія (приміщення Навчально-методичного центру профспілок).

Телефони для довідок: (0332) 75-14-01 - факс

(0332) 77-17-41

 (050)2016822

 (068)6826401

  При необхідності підготовки магістрів за вказаною спеціальністю просимо Вас заповнити таблицю за формою приведеною у додатку 2 та надіслати за нашою електронною адресою: TNU@ukr.net.

 

Додаток 1

  Навчання здійснюється за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби. Форма навчання - заочна.

На навчання приймаються особи, що мають повну вищу освіту (бакалавр, спеціаліст, магістр), працюють в органах державної влади, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці, чи в органах місцевого самоврядування, посади яких віднесені до 5-7 категорії, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, вік не обмежений (постанова КМУ № 789 від 29 липня 2009 р., із змінами, внесеними постановою КМУ №674 від 27.09.2016 р).

Термін навчання - 1 рік 4 місяці. Виконання магістерської роботи не передбачено. Державна атестація проходить у формі складання державного комплексного іспиту.

До заяви про вступ додаються:

  • особовий листок з обліку кадрів для інших категорій вступників;
  • автобіографія;
  • чотири фотокартки розміром 3x4;
  • копії диплома про вищу освіту та додатка до нього;
  • копія трудової книжки (завірена);
  • копія довідки про присвоєння Ідентифікаційного номера;
  • копії паспорта громадянина України та закордонного паспорта.

Паспорт та військовий квиток подаються особисто.

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами фахового вступного випробування зі спеціальності та екзамену з іноземної мови.

Зарахування на навчання проводиться до 24 липня 2018 року.

Просимо подавати документи за адресою: 43000, м.Луцьк, пр-т. Відродження 24, приймальна комісія.

З усіх питань прийому звертатися за адресою: м. Луцьк, пр-т. Відродження 24, к. 5,6

тел. (0332) 77-17-41, (0332) 75-14-01 - факс

(050) 2016822, (068) 6826401

www.tneu.edu.ua E-mail: TNU@ukr.net

 

Додаток 2

Список осіб, які бажають вступити у 2018 році за державним замовленням

в магістратуру державної служби

Тернопільського національного економічного університету (Луцька філія)
за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» («Державна служба»)

Контактний телефон 0332 77-17-41, 0332 75-14-01
Ел.адреса: TNU@ukr.net

Прізвище,

ім'я,

по батькові

Стать,

дата

шродженю

Останнє місце роботи, телефон

Посада

Кате­

горія,

ранг

Стаж роботи (загальний, державної служби)

Місце

проживання,

телефон

Закінчив

іавчальний заклад номер та дата видачі диплома

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»