Про порядок погодження з обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України рішень органів місцевого самоврядування

 

Про порядок погодження з обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України рішень органів місцевого самоврядування

 

З метою забезпечення належної взаємодії органів місцевого самоврядування з Волинським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (надалі - територіальне відділення) щодо захисту економічної конкуренції та реалізації основних положень Законів України "Про Антимонопольний комітет України" та "Про захист економічної конкуренції", звертаємо Вашу увагу на необхідністі обов’язкового попереднього погодження з територіальним відділенням рішень, що приймаються органами місцевого самоврядування району, в тому числі новоствореними об'єднаними територіальними громадами, з питань:

 

-    затвердження концепцій комплексних програм стосовно розвитку галузей, регіонів, окремих секторів економіки;

-        затвердження галузевих та регіональних програм ринкових перетворень, підтримки підприємництва, залучення іноземних інвестицій, місцевих програм приватизації тощо;

-       визначення або уточнення функцій і повноважень асоціацій, концернів, міжгалузевих, регіональних та інших об'єднань підприємств, місцевих органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів щодо суб’єктів господарювання;

-      реструктуризації управління у відповідних галузях народного господарства або економікою регіонів;

-     регулювання підприємницької діяльності, зокрема, встановлення обмежень на провадження окремих її видів, в тому числі шляхом прийняття правил та умов ліцензування тощо;

-    приватизації, корпоратизації, оренди, управління і розпорядження

майном, створення холдингових компаній, фінансових посередників тощо у випадках передбачених законодавством;

-  централізованого розподілу товарів, зобов'язування суб'єктів господарювання до пріоритетного укладення договорів, першочергового постачання товарів певному колу споживачів, встановлення заборон на міжрегіональну реалізацію товарів, інших обмежень прав суб'єктів господарювання щодо придбання та реалізації товарів;

-     надання, обмеження або скасування податкових та інших пільг, дотацій і субсидій для суб’єктів господарювання, здійснення санацій;

-       регулювання зовнішньоекономічної діяльності, запровадження обмежень на інвестиції, в т.ч. іноземні;

-    установлення обсягів виробництва або ринку, розподілу ринків з визначенням споживачів та постачальників, застосування інших способів антимонопольного регулювання;

-       установлення порядку визначення цін і тарифів, граничних нормативів рентабельності для об’єктів антимонопольного регулювання;

-     інші рішення, які можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках.

Просимо взяти до відома, що відповідно до розпорядження Антимонопольного комітету України від 01.04.94 № 4-р (зареєстровано в Мінюсті України 20.04.94. №78/287 зі змінами та доповненнями) "Про затвердження Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень органів державної влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання" (надалі - Положення), проект рішення, розпорядження із супровідним листом за підписом керівника відповідного органу місцевого самоврядування, а у разі його відсутності - посадовою особою, яка його заміщає, надсилаються територіальному відділенню , яке розглядає його, у строк не пізніше 10 днів. До рішення може бути додана пояснювальна записка з його обґрунтуванням.

Погодження рішень, розпоряджень здійснюється окремим листом територіального відділення.

 

 

 

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»