Форми запитів

                                                                                         Додаток 1
                                                                                         до розпорядження голови
                                                                                         районної ради
                                                                                         від 03.06.2011 №22-р
                                                                                         Форма для подання
                                                                                          інформаційного запиту
                                                                                          від фізичних осіб у                         
                                                                                          письмовому вигляді 
                                                                                                                                                                                                            
                                                  ЗАПИТ
                          на отримання публічної інформації
 
 
Розпорядник інформації:Локачинська районна рада
                                              (45500, смт. Локачі, вул. Миру, 37 )
Кому   Голові районної ради Демидюку В.І.._______________
 
П.І.Б. запитувача

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви хотіли б отримати доступ

 
 

Або
 

Я хотів би отримати доступ до інформації про ...

/Загальний опис інформації/
 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати Е-тай/

В усній формі

/Вказати номер телефону/
 
 
 
 
Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 
Зареєстровано
                                                                                  
 
 
 Додаток 2
                                                                                         до розпорядження голови
                                                                                         районної ради
                                                                                         від 03.06.2011 № 22-р
                                                                                         Форма для подання
                                                                                          інформаційного запиту
                                                                                          від юридичних осіб у
                                                                                          письмовому вигляді   
                                  
                                          ЗАПИТ
 
                     на отримання публічної інформації
 
Розпорядник інформації Локачинська районна рада
                                               (45500, смт. Локачі, вул. Миру, 37)
 
Кому     Голові районної ради Демидюку В. І._________________
 

Організація, юридична особа

 
 

П.І.Б. представника запитувача, посада

 
 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви хотіли б отримати доступ

 
 

Або
 

Я хотів би отримати доступ до інформації про ...

/Загальний опис інформації/
 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати Е-тай/
 
 
 
 
Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

 

Дата запиту

 
Зареєстровано
                                                                                        Додаток З
                                                                                      до розпорядження голови
                                                                                      районної ради
                                                                                      від 03.06.2011 № 22-р
                                                                                      Форма для подання 
                                                                                       інформаційного запиту від
                                                                                       об’єднань громадян у
                                                                                      письмовому вигляді  
 
 
    
                                         ЗАПИТ
                   на отримання публічної інформації
 
Розпорядник інформації Локачинська районна рада
                                              (45500, смт.Локачі, вул. Миру, 37)
Кому   Голові районної ради Демидюку В І._________________
Організація
 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви хотіли б отримати доступ

 

Або

Я хотів би отримати доступ до інформації про ...

/Загальний опис інформації/

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати Е-тай/

В усній формі

/Вказати номер телефону/
 
 
 
Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

 

Дата запиту

 
Зареєстровано
 
 
 
 

Copyright © Локачинська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»